READY FOR READING

Ćwiczenie

Zadanie to polega na przekształceniu zdania wyjściowego tak, by użyć wyrazu pisanego wielkimi literami. Pamiętaj, formy tego wyrazu nie można zmieniać. Przykład: She was ugly and poor. ONLY She was not only ugly but also poor.   1. The reason for his being upset was that Susan refused his invitation. WHY The reason …………………………………. refused his invitation. 2. Although he constantly tried to catch her attention, she didn’t even notice

The most common mistakes

Oto zestawienie najczęściej popełnianych błędów na egzaminie.  The most common mistakes: WRITING Writing part has not been carefully planned by the student. I to niestety widać. Musisz sobie uświadomić, że forma pisemna na maturze to nie list do ukochanego/ukochanej ani e-mail w sprawie obiadów w szkolnej stołówce. Tu musisz dokładnie rozplanować co chcesz zawrzeć w swojej wypowiedzi, w jakiej kolejności, za pomocą jakich czasów i słów. Nie trzeba chyba wspominać

Zadanie maturalne. Temat: podróżowanie i turystyka.

Temat: podróżowanie i turystyka Zadanie maturalne Przeczytaj uważnie poniższy artykuł. Na podstawie informacji zawartych w tekście zdecyduj, które zdania w tabeli są zgodne z treścią tekstu (TRUE), a które nie (FALSE). Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli. Dazzling, unique, modern and traditional – Just Dubai! Where is the only in the world seven-star hotel situated? Where can you find one of the most beautiful carpets as well as the

Przedmaturalny sprawdzian

Przykładowe zadanie Wykorzystując wyrazy podane wielkimi literami, uzupełnij każde z niedokończonych zdań tak, aby zachowane zostało znaczenie wypowiedzi wyjściowej. Nie zmieniaj podanych fragmentów zdań ani form wyrazów do wykorzystania. 1. My sister accused me of taking her doll. Took “You ………………………………………………… you?” said my sister. 2. That’s the longest film I have ever seen! It lasted four hours! Long I have ………………………………………………… film before! 3. A nice taxi driver drove

Temat: sport (Zadanie maturalne)

Temat: sport Zadanie maturalne Przeczytaj uważnie artykuł, z którego usunięto pięć zdań. Zdania te wraz z jednym, dodatkowym zdaniem, które nie pasuje do żadnej luki, oznaczono literami A-F. Dobierz zdania tak, aby otrzymać spójny i logiczny tekst. W każde puste miejsce wstaw literę odpowiadającą wybranemu zdaniu. What’s new on the field? What sports do you know? Perhaps soccer, basketball, volleyball, at the outside swimming, skiing, skating or scuba diving. Great.

A credit card: make curse a blessing

Temat: zakupy i usługi Zadanie maturalne Przeczytaj uważnie artykuł. Na podstawie informacji zawartych w tekście zdecyduj, które zdania w tabeli są zgodne z treścią tekstu (TRUE), a które nie (FALSE). Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli. A credit card: make curse a blessing The times when owning a plastic credit card was limited to the wealthiest members of the society passed away long time ago. Nowadays, as the specialists

Who is afraid of GMO

Temat: żywienie Zadanie maturalne Przeczytaj uważnie artykuł. Następnie odpowiedz na pytanie, zaznaczając odpowiedź właściwą, zgodną z treścią tekstu. Who is afraid of GMO (genetically modified organism)? Would you like to try some genetically modified soya? Probably not. Although no major health hazards concerning genetically modified food have been discovered and published by scientists since the genetic engineering techniques were developed, many people are very sceptic about both transgenical animals and

What technological gadgets would make your life simpler?

Temat: science Zadanie maturalne Przeczytaj uważnie powyższy artykuł. Na podstawie informacji zawartych w tekście zdecyduj, które zdania w tabeli są zgodne z treścią tekstu (TRUE), a które nie (FALSE). Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli.   What technological gadgets would make your life simpler? It is not so rare in the contemporary media to discuss the question whether the modern technological gadgets do really make our life simpler. Let

Are you able to deal with stress?

Temat: człowiek Zadanie maturalne Przeczytaj uważnie artykuł, z którego usunięto 5 zdań. Zdania te wraz z jednym, dodatkowym zdaniem, które nie pasuje do żadnej luki, oznaczono literami A–F. Dobierz zdania tak, aby otrzymać spójny i logiczny tekst. W każde puste miejsce wstaw literę odpowiadającą wybranemu zdaniu.   Are you able to deal with stress? You must have heard as arbitrary as erroneous opinions about so-called “good stress” that, according to

How to share room with a baby and… survive

Temat: dom Zadanie maturalne Przeczytaj uważnie artykuł, a następnie przyporządkuj poszczególnym jego częściom odpowiednie tytuły (A–E). Jeden z tytułów nie pasuje do żadnej części. Za każdą odpowiedź otrzymasz jeden punkt. How to share room with a baby and… survive Probably it looked like this: you were leading your dull, humdrum life that, nevertheless, satisfied you completely, when suddenly your parents surprised you with an intriguing question: “Would you like to

Temat: praca (What is your dream job?)

Temat: praca Zadanie maturalne Przeczytaj tekst, a następnie odpowiedz na pięć pytań, wpisując właściwą literę odpowiadającą imieniu osoby w kratkę obok pytania. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. What is your dream job? Although they have never been in real situation of job search yet and their first priority is probably still focused more on passing final exams at secondary school with flying colours than finding an outstanding position

Zadanie maturalne 2

Zadanie maturalne Przeczytaj uważnie poniższy tekst, a następnie przyporządkuj jego częściom tytuły oznaczone (A–G). Jeden z tytułów nie pasuje do żadnej części tekstu. Wpisz odpowiednie litery w kratki (1.1 – 1.6). Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 1.1. It is incredible how a person’s life can change and how many different roles one might end up playing over the years. You can never be quite sure what tomorrow will bring,

Family gathering – how to survive?

Zadanie maturalne Przeczytaj tekst, a następnie wybierz właściwą odpowiedź do każdej z luk, zaznaczając ją kółkiem. Family gathering – how to survive? Specialists say that family gatherings help families to 1.….. communication and provide all its members with support necessary in everyday life. If you share this opinion and your parents make unremitting efforts to make your family gatherings 2.…. experience for everyone – you are lucky. But what if

Temat: podróżowanie i turystyka (I’ve hitchhiked all over the world!)

Temat: podróżowanie i turystyka Zadanie maturalne Przeczytaj uważnie powyższy artykuł, z którego usunięto pięć zdań. Zdania te wraz z jednym, dodatkowym zdaniem, które nie pasuje do żadnej luki, oznaczono literami A-F. Dobierz zdania tak, aby otrzymać spójny i logiczny tekst. W każde puste miejsce wstaw literę odpowiadającą wybranemu zdaniu.   I’ve hitchhiked all over the world! Although hitchhiking seems to have lost some popularity in recent years, sometimes this is

Temat: kultura (Add to the Favourites)

Temat: kultura Zadanie maturalne Przeczytaj uważnie artykuł. Na podstawie informacji zawartych w tekście zdecyduj, które zdania w tabeli są zgodne z treścią tekstu (TRUE), a które nie (FALSE). Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli. Matura tip (Wskazówka maturalna) Nie przejmuj się, jeśli nie rozumiesz jakichś słówek w tekście – niekoniecznie akurat one będą Ci potrzebne! Zawsze bardzo uważnie czytaj zdania, co do których masz ocenić, czy są prawdziwe, czy

Temat: sport (Will all the records be broken?)

Temat: sport Zadanie maturalne Przeczytaj tekst, a następnie wybierz właściwą odpowiedź do każdej z luk, zaznaczając ją kółkiem: 1) a) making b) made c) breaking d) broke 2) a) who b) which c) where d) when 3) a) audience b) performers c) opponents d) spectators 4) a) way b) hand c) direction d) method 5) a) generous b) traditional c) tremendous d) deep 6) a) eaters b) people c) roots

Take care of yourself!

Temat: zdrowie Zadanie maturalne Przeczytaj artykuł, a następnie przy każdym pytaniu wybierz właściwą – zgodną z tekstem – odpowiedź. Zaznacz jedną z czterech możliwości, zakreślając a), b), c) lub d).   Take care of yourself! If you hardly ever use the Internet and do not spend long hours on-line – this text is not for you. You may feel safe as you are probably not threatened by Internet addiction. But

Mysterious schools

Matura tip (Wskazówka maturalna) Podczas egzaminu będziesz musiał się wykazać tym, że rozumiesz, o czym czytasz. Służą temu takie zadania, jak: odpowiadanie na pytania do tekstu, wypełnianie luk (gap filling) pojedynczymi słowami lub całymi zdaniami, dopasowywanie tytułów do akapitów w tekście, rozwiązywanie zadań typu true/false. Pamiętaj: przeczytaj tekst kilkakrotnie, pierwszy raz po to, żeby w ogóle zrozumieć, o czym jest! Nie musisz rozumieć każdego słowa! Dopiero czytając drugi raz, koncentruj

How to bite the Big Apple (Wiedza o krajach anglojęzycznych)

EGZAMIN PISEMNY Temat: wiedza o krajach anglojęzycznych Matura tip (Wskazówka maturalna do zadań typu true/false) Rozwiązując tego typu zadanie, pamiętaj, aby zawsze przeczytać tekst pierwszy raz pobieżnie, po to tylko, by się zorientować, o czym jest. Nie przejmuj się, jeśli nie rozumiesz wszystkich słów – najczęściej w żaden sposób nie utrudnia to rozwiązania zadania! Teraz przeczytaj każde zdanie i dopasuj do niego odpowiedni fragment w tekście. Najczęściej zdania ułożone są