Matura tip (Wskazówka maturalna)

Podczas egzaminu będziesz musiał się wykazać tym, że rozumiesz, o czym czytasz. Służą temu takie zadania, jak: odpowiadanie na pytania do tekstu, wypełnianie luk (gap filling) pojedynczymi słowami lub całymi zdaniami, dopasowywanie tytułów do akapitów w tekście, rozwiązywanie zadań typu true/false.
Pamiętaj: przeczytaj tekst kilkakrotnie, pierwszy raz po to, żeby w ogóle zrozumieć, o czym jest! Nie musisz rozumieć każdego słowa!
Dopiero czytając drugi raz, koncentruj się na konkretnym zadaniu, które masz wykonać.

Zadanie maturalne:

Przeczytaj tekst poniżej, a następnie wybierz właściwą odpowiedź do każdej z luk, zaznaczając ją kółkiem.

1. a) more; b) most; c) many; d) much
2. a) as; b) along; c) about; d) to
3. a) said to be; b) say to be; c) saying to be; d) said to being
4. a) or; b) as; c) neither; d) either
5. a) made about; b) fell off; c) fell in; d) fall in
6. a) him; b) himself; c) ourselves; d) his
7. a) commited; b) made; c) did; d) hanged
8. a) although; b) therefore; c) in spite of; d) moreover
9. a) or; b) nor; c) neither; d) both
10. a) thorough; b) thoroughly; c) though; d) although

Jak rozwiązywać taki typ zadania?

  • wykreśl od razu wszystkie odpowiedzi, które nie pasują pod względem gramatycznym (np. są po przyimku, ale nie w formie gerund – zakończone na -ing itd.)
  • dopiero spośród odpowiedzi, jakie Ci zostały, wybierz tę właściwą, kierując się przede wszystkim znaczeniem (wiadomo, że jeśli tekst jest o szkole, to raczej nie pasuje słowo z zakresu żywienia itd.)
  • koniecznie przeczytaj tekst jeszcze raz po tym, jak go już uzupełnisz!

 

Mysterious schools

Do you consider your school the (1) ………. boring place you could ever imagine? Well, maybe it has not revealed all its secrets yet.

According (2) ……… some students and teachers one of famous British secondary schools is haunted. Doorway leading to the most haunted place is (3) ……………….. located in a certain place in the school building – the problem is only few can localize (4) ……………….. the doorway or the mysterious place.

The school legend involves the teacher who miserably (5) …………………. love, and, when the beloved refused to marry him, hanged (6) ………………..

The other story is linked to the unhappy boy who had (7) …………… suicide there or the cleaning lady who, after falling in love with one of the teachers, jumped out of the school tower.

(8) …………… nobody is able to reveal the truth, the fact is that strange things are happening in this school. Once school principals found all the windows open, next time some students heard screaming and the sound of pacing upstairs.

However, neither the school authorities (9) ………… the students are scared.

“Our visitors are friendly, we know it”, said one of the students. “I am sure that all schools have got its small secrets, but they are usually not discovered by the students. You have to look very carefully if you want to notice something unusual”.

Well, perhaps since now you will explore your school more (10) ……………?

 

Rozwiązania

1. b) tylko most z podanych słów jest używane w stopniu najwyższym przymiotnika, po the – najnudniejsza szkoła

2. d) po according zawsze piszemy to – według

3. a) zwrot „mówi się o nim, że jest” ma właśnie formę is said to be (dosł. jest mówiony być). Pozostałe formy nie funkcjonują w ogóle.

4. d) mamy stałe zestawienie either… or (albo… albo)

5. c) zakochać się to po angielsku fall in love, to zdanie wymaga czasu przeszłego (zakochał się)

6. b) powiesił się, czyli sam siebie, stąd forma z -self (tak jak np. I can see myself in the mirror. – W lustrze widzę sam siebie).

7. a) samobójstwo, podobnie jak zabójstwo się popełnia (commit), a nie robi (pozostałe czasowniki), ani wiesza (hang)

8. a) chociaż, b) dlatego (nie pasuje do zdania znaczeniowo), c) mimo (mimo co?), d) co więcej (żadnego więcej tu nie ma i po tym powinien być przecinek)

9. b) neither… nor (ani… ani)

10. b) thorough – dokładny, thoroughly – dokładnie, pozostałe słowa to zupełne zmyłki: though – choć, although – chociaż