Gramatyka CZASY

Talking about the future. Wyrażanie przyszłości.

Zwróć uwagę, że kiedy mówimy o czasach w języku angielskim, okazuje się, że znacznie łatwiej jest wymienić czasy przeszłe i teraźniejsze niż czasy przyszłe. Dlatego mówi się raczej o sposobach wyrażania przyszłości niż o czasach przyszłych jako takich. Spójrz na poniższy dialog – wyróżnione zostały cztery główne sposoby wyrażania przyszłości: – Hi, Joanna. – Hi, Susan. What are you doing on Saturday? Will you come over? – Well, I don’t know… Perhaps it is strange but

Sposoby mówienia o teraźniejszości

Czasy teraźniejsze Pierwszy z nich to Present Simple (teraźniejszy prosty), drugi zaś to Present Continuous (teraźniejszy ciągły). Oto zebrane najważniejsze cechy tych dwóch czasów.   The Present Simple Tense (czas teraźniejszy prosty) Użycie coś dzieje się regularnie, co jakiś czas, np. I go to a party every week. (Co tydzień chodzę na imprezę). mówisz o zwyczajach, zainteresowaniach, np. My brother drives very well. (Mój brat prowadzi – jeździ samochodem – bardzo dobrze). mówisz

Porównanie czasów przeszłych

the Past Simple  Konstrukcja Twierdzenie: os. + II forma czasownika + … I watched this film yesterday. – (Obejrzałem ten film wczoraj.) Pytanie: DID + os. + I forma czasownika + …? Did you watch this film yesterday? – (Czy obejrzałeś ten film wczoraj?) Przeczenie: os. + DID + NOT + I forma czasownika + … She didn’t watch this film yesterday. – (Ona nie obejrzała tego filmu wczoraj.) Użycie Jeżeli

Czasy przeszłe – zestawienie

Past Simple & Past Continuous Porównaj zdania w obu czasach Past Simple I watched this movie yesterday. (Obejrzałem ten film wczoraj). You wrote those letters two years ago. (Napisałeś te listy dwa lata temu). Did he buy me a present? (Czy on kupił mi prezent?) She drove very well. (Poprowadziła bardzo dobrze). It didn’t rain yesterday. (Wczoraj nie padał deszcz). Why did we learn history in one hour? (Dlaczego nauczyliśmy

Czasy przyszłe – zestawienie

Future Simple W języku angielskim jest wiele sposobów na mówienie o przyszłości. Jednym z nich jest czas Future Simple. Musisz jednak pamiętać, że konstrukcji tej użyjesz tylko w określonych przypadkach! Twierdzenie Osoba + WILL + czasownik (w formie podstawowej) + … We WILL EAT it tomorrow. (Zjemy to jutro). Pytanie WILL + osoba + czasownik (w formie podstawowej) + … ? WILL you EAT it tomorrow? (Czy zjecie to jutro?) Przeczenie Osoba +

Angielskie czasy teraźniejsze – zestawienie

Pierwszy z nich to Present Simple (teraźniejszy prosty), drugi zaś to Present Continuous (teraźniejszy ciągły). Oto zebrane najważniejsze cechy tych dwóch czasów. The Present Simple Tense (czas teraźniejszy prosty) – coś powtarza się regularnie w teraźniejszości Użycie coś dzieje się regularnie, co jakiś czas, np. I go to a party every week. (Co tydzień chodzę na imprezę). mówisz o zwyczajach, zainteresowaniach, np. My brother drives very well. (Mój brat prowadzi – jeździ samochodem –

Porównanie czasów the Future Simple i the Future Continuous

Obu tych czasów użyjesz, gdy mówisz o przyszłości. Pamiętaj jednak, że użycie ich jest określone ścisłymi regułami! Przeczytaj dialog! Martha: Hi Jim. How are you doing? What did you buy for Emily? Jim: Hi, I’m OK. Emily…? Why should I buy her a present? Martha: Don’t tell me you forgot. It’s her birthday tomorrow! Jim: No way! Of course I will buy something! Martha: And how about the party? Will

The Present Simple Tense

Zdania twierdzące osoba + czasownik  + reszta zdania I meet my friends every evening. – Spotykam się z przyjaciółmi każdego wieczora. We always talk about school. – My zawsze rozmawiamy o szkole. My friend Jacek (he) never meets us. – Mój kolega Jacek (on) nigdy się z nami nie spotyka. W zdaniach twierdzących w czasie Present Simple w 3. osobie liczby pojedynczej (HE, SHE, IT) dodajemy końcówkę -s (lub -es) przy czasowniku, np.

The Future Simple Tense – czas przyszły prosty

Kiedy używamy czasu Future Simple? Gdy chcemy powiedzieć, że coś wydarzy się w przyszłości. Czas ten służy do podkreślenia, że właśnie teraz podejmujesz decyzję na przyszłość. Przykłady użycia czasu przyszłego prostego! 1) Jeżeli właśnie w tej chwili podjąłeś decyzję, że coś zrobisz, np.: wyszedłeś z domu i przypomniałeś sobie, że nie zamknąłeś drzwi. Mówisz: Oh, I’ve left the door opened. I WILL go and shut it. 2) Oferujesz, że coś zrobisz: Kolega żali się,

Present Simple (ćwiczenia)

Ćwiczenie (Present Simple): Przetłumacz zdania. 1. Sue nie lubi jabłek. 2. Ben jest rolnikiem. 3. Codziennie chodzę do szkoły. 4. Czy Samantha odrabia codziennie lekcje? 5. Nigdy nie jeŹdzimy nad morze. 6. Od czasu do czasu Liz czyta gazety. 7. Prawie nigdy nie noszę spódnic. 8. Czy jesteście studentami? 9. Czy Leon lubi Betty? 10. Agatha i Tom nie mieszkają w Warszawie. 11. W każdy piątek chodzimy do teatru. 12.

Czas Future Simple

Temat: dom Truths and myths about sharing a room with your sister Veni, vidi, vici. Your special reporter has just spied out the bedroom shared by two sisters and thanks to this act of his great bravery some of the myths referring to this subject might be busted: 1) Living with your sister will be a great fun. Well, if you find endless telephone converstations, piles of dirty clothes everywhere

Future Perfect Simple i Future Perfect Continuous – porównanie

Temat: praca Future Perfect Simple i Future Perfect Continuous   Whom will you be in the future? Patrick, Birmingham Now I’m 16 and I’m going to learn for two years more so I’ll have finished education by the age of 18. Some of my friends are going to study at university, but I know I must start working immediately. We are not very rich, you know. I like working with

The Past Simple Tense

Temat: podróżowanie i turystyka What was the most beautiful place in the world you have visited? Alice, 16, Warsaw: Last year I visited the Greek Isles. All of them were beautiful, but I loved Thassos most. It’s got everything Greece is famous for: wonderful people, fascinating remote mountain slopes, unique natural beauty of silver olive trees that surround extensive beaches with golden sand as well as immense azure of the

Czas Present Perfect

Temat: Świat przyrody Ochrona przyrody to nie tylko nudna statystyka zanieczyszczeń! Jak bardzo ciekawa to dziedzina nauki, opowie w wywiadzie dla gazetki szkolnej Dan Bunnget, 17, wolontariusz organizacji ekologicznych z Portsmouth w Wielkiej Brytanii. A przy okazji przypomnimy sobie, kiedy używać Present Perfect! Perfekcyjnie! Interviewer: How long have you been interested in ecology? Dan Bunnget: Well, I have been interested in ecology since I started thinking (laugh). And seriously… When

PRESENT SIMPLE – (TERAŹNIEJSZY PROSTY)

Present Simple Zapamiętaj, że w czasie Present Simple mamy dwa rodzaje odmiany: odmiana czasownika to be odmiana wszystkich pozostałych czasowników Odmiana czasownika to be   Zdania twierdzące Pytania  (Inwersja) Zdania przeczące (dodajemy not)  1 os. lp.  I am (I’m) – jestem Am I? – Czy jestem? I am not (I’m not) – Nie jestem  2 os. lp. You are (you’re) – jesteś Are you? – Czy jesteś? You are not

PRESENT CONTINUOUS – (TERAŹNIEJSZY PROSTY)

Present Continuous Czas teraźniejszy ciągły (Present Continuous) tworzy się poprzez dodanie do odmiennego czasownika posiłkowego be czasownika głównego w formie ciągłej (z końcówką -ing), który nie podlega odmianie.   Zdania twierdzące Pytania  (Inwersja) Zdania przeczące (dodajemy not)  1 os. lp.  I am (I’m) doing – robię  Am I doing? – Czy robię?  I am not doing – Nie robię  2 os. lp.  You are (you’re) doing – robisz  Are you doing? –

PRESENT PERFECT

Czasu teraźniejszego uprzedniego (present perfect) używamy przede wszystkim, gdy chcemy powiedzieć, że czynność odbyła się, lecz nie wiemy (lub nie ma znaczenia), kiedy miało to miejsce. Bardzo często w przypadku tego czasu uzupełniamy zdanie o przysłówki ever kiedykolwiek oraz never nigdy. Konstrukcja czasu Zdania w czasie teraźniejszym uprzednim mają następującą strukturę: podmiot + czasownik posiłkowy have/has + imiesłów bierny. Formy imiesłowu biernego od czasowników regularnych tworzy się tak samo jak formy czasu przeszłego. They have

PRESENT PERFECT CONTINUOUS – (TERAŹNIEJSZY UPRZEDNI CIĄGŁY)

Czasu Present Perfect Continuous używamy przede wszystkim, gdy chcemy opisać czynności lub stany, które miały swój początek w przeszłości i trwają nieprzerwanie do chwili obecnej. I have been learning English since 1980. (Uczę się angielskiego od 1980) I`ve been watching television all day long. (Cały dzień oglądam telewizję) Present Perfect Continuous   Zdania twierdzące Pytania  (Inwersja) Zdania przeczące (dodajemy not)  1 os. lp. I have been learnng Have I been learnng

FUTURE SIMPE (PRZYSZŁY PROSTY)

Czas przyszły prosty („future simple”) jest podstawowym czasem używanym, gdy chcemy odnieść się do przyszłości – opisać nasze plany czy przewidywane stany rzeczy. Jego konstrukcja jest bardzo prosta: podmiot (wykonawca czynności) + will + forma podstawowa czasownika. W niektórych wypadkach można zamiast słówka will używać shall. W zdecydowanej większości przypadków, zarówno w mowie, jak i piśmie, w zdaniach oznajmujących przeważa współcześnie słaba forma czasownika will, skracana w zapisie do –’ll. Oto przykłady konstrukcji z użyciem will: Zdania

FUTURE CONTINUOUS – (PRZYSZŁY CIĄGŁY)

CZAS FUTURE CONTINUOUS (PRZYSZŁY CIĄGŁY)     Zdania twierdzące Pytania  (Inwersja) Zdania przeczące (dodajemy not)  1 os. lp. I will be doing Will I be doing?  I will not (won’t) be doing?  2 os. lp. you will be doing Will you be doing? you will not (won’t) be doing?  3 os. lp. he/she/it will be doing Will he/she/it be doing? he/she/it will not (won’t) be doing?  1 os. lm. we