Czas przyszły prosty („future simple”) jest podstawowym czasem używanym, gdy chcemy odnieść się do przyszłości – opisać nasze plany czy przewidywane stany rzeczy. Jego konstrukcja jest bardzo prosta:

podmiot (wykonawca czynności) + will + forma podstawowa czasownika.

W niektórych wypadkach można zamiast słówka will używać shall. W zdecydowanej większości przypadków, zarówno w mowie, jak i piśmie, w zdaniach oznajmujących przeważa współcześnie słaba forma czasownika will, skracana w zapisie do –’ll.

Oto przykłady konstrukcji z użyciem will:

Zdania twierdzące

 • I’ll be one of the best social psychologists in the world.
  Będę jednym z najlepszych psychologów społecznych na świecie.
 • He’ll see her soon.
  Niedługo ją zobaczy.

Pytania

Pytania w czasie przyszłym prostym tworzymy w następujący sposób:

will + podmiot + forma podstawowa czasownika.

 • Will they walk along this street?
  Czy oni będą spacerować tą ulicą?
 • Will you play with your little son today?
  Czy będziesz się dzisiaj bawić ze swoim synkiem?

Zdania przeczące

Zdania zaprzeczone mają w czasie przyszłym prostym następującą strukturę:

podmiot + will not (won’t) + forma podstawowa czasownika.

 • They won’t walk along this street.
  Oni nie będą spacerowali tą ulicą.

Zapamiętaj! W przeczeniu formę will not można skrócić do: won’t.

will + not = won’t

WILL and SHALL
Zdanie będzie znaczyło to samo, jeżeli zamiast will użyjesz shall, ale tylko w 1 os.l. poj. i mn.! Przy innych osobach shall nie używamy.

 • We shall (or we will) probably go to Spain next June.
  Prawdopodobnie w czerwcu pojedziemy do Hiszpanii.

shall + not = shan’t

Uważaj jednak, kiedy używasz shall w pytaniach! Wówczas znaczy ono, czy powinniśmy coś zrobić.

 • Shall I open the window?
  Czy mam/powinnam otworzyć okno? (nie: Czy otworzę okno?)
 • Where shall we go this evening?
  Gdzie powinniśmy pójść dziś wieczorem? (nie: Gdzie pójdziemy dziś wieczorem?)

Porównaj dwa zdania:

 • Shall we be here in one year’s time?
  Czy powinniśmy być tutaj za rok?
 • Will we be here in one year’s time?
  Czy będziemy tutaj za rok?

 

Czas Future Simple służy do:

 • opisania zdarzeń lub stanów rzeczy, mających nastąpić w przyszłości He’ll eat his dinner at 2 pm.
  On zje swój obiad o drugiej po południu.She’ll go to have her hair cut tomorrow.
  Ona jutro pójdzie ściąć włosy.
 • opisania nagłej, szybko podjętej decyzji Look, we’ll simply phone her.
  Zobacz, po prostu do niej zadzwonimy.I know, I’ll stay in bed today.
  Wiem, zostanę dziś w łóżku.I’m thirsty! I will make some ice tea.
  Chce mi się pić! Zrobię trochę mrożonej herbaty.
 • wyrażenia propozycji, prośby, zgody na coś, obietnicy lub groźby. I’ll carry your bag.
  Poniosę twoją torbę.I’ll help you with your homework.
  Pomogę ci w twoim zadaniu domowym.I will do this for you.
  Zrobię to dla ciebie.I’ll tell him everything if you do this.
  Jeśli to zrobisz, powiem mu wszystko.I’ll be there on time, you don’t have to worry.
  Będę tam na czas, nie musisz się martwić.

  I swear I will never do that again.
  Przysięgam, nigdy tego więcej nie zrobię.

  Please, pay for me. Tomorrow I will pay you back.
  Zapłać za mnie, jutro zwrócę ci pieniądze.

  Mark, will you bring me your notebooks? I want to see what was at school.
  Mark, czy możesz przynieść zeszyt? Chcę zobaczyć co było w szkole.

  Don’t worry. I’ll lend you some money.
  Nie martw się. Pożyczę ci trochę pieniędzy.

  I will marry you.
  Wyjdę za ciebie.

 • wyrażenia opinii o przyszłości, podkreślenia wysokiego prawdopodobieństwa zdarzenia się czegoś.
  W zdaniach występują takie wyrażenia jak probably, perhaps, I guess, I think, I expect, itp.:

  I think we’ll have to choose another option.
  Myślę, że będziemy musieli wybrać inną opcję.

  I think it will not rain today.
  Myślę, że nie będzie dzisiaj padało!

  It will probably rain.
  Prawdopodobnie będzie padać.

  Look at those dark clouds – it will rain.
  Spójrz na te ciemne chmury – będzie padać.

  I’ve thought about everything – it will be a well-organized conference.
  Pomyślałem o wszystkim – to będzie dobrze zorganizowana konferencja.I will probably go to France next year.
  W przyszłym roku prawdopodobnie pojadę do Francji

  I guess I will not never move out of this house.
  Podejrzewam, że nigdy nie wyprowadzimy się z tego domu.

  Perhaps we will buy a dog.
  Być może kupimy psa.

  Will you close the window, please?
  Zauważ! Mimo, że jest to forma pytania, to jest to prośba o zrobienie czegoś.

 • Gdy mówimy o zdarzeniach, które nastąpią po wypełnieniu jakiegoś warunku, np.:
  I will go to France if I have enough money.

  Jeśli będę miał wystarczająco dużo piebiędzy, pojadę do Francji. Sheila will spend this weekend in Sopot if the weather is nice.
  Jeśli będzie ładna pogoda, Sheila spędzi weekend w Sopocie.
 • Gdy mówimy o rzeczach, co do kktórych jesteśmy absolutnie pewni, że nastąpią w przyszłości, np.
  Tomorrow will be Monday.

  Tomorrow will be a beautiful day. The sky is so clear tonight.
  Peter will be seventeen next week.

Zapamiętaj!
Kiedy jeszcze użyjesz czasu Future Simple?

Na pewno po takich określeniach:

 • I expect – spodziewam się
  I expect Carol will make a wonderful cake.
  Spodziewam się, że Carol zrobi świetne ciasto.
 • I doubt – wątpić
 • I feel – mieć wrażenie
 • I hope – mieć nadzieję
  Peter hopes the teacher will be ill tomorrow.
  Piotr ma nadzieję, nauczyciel będzie jutro chory.
 • I believe – wierzyć
 • I’m afraid – obawiać się
 • I’m sure/certain – jestem pewny
  I’m sure you will pass this exam.
  Jestem pewien, że zdasz ten egzamin.
 • I think – myślę
  Do you think we’ll win the match?
  Czy myślisz/sądzisz, że wygramy mecz?
 • I imagine – wyobrażam sobie
 • I assume – zakładam
 • I promise – obiecuję
 • I suppose – przypuszczam
  I suppose I will pass this chemistry exam.
  Przypuszczam, że zdam egzamin z chemii.

Czasu Future Simple używamy także w pierwszym warunku (I conditional). Są to zdania zaczynające się od if (jeżeli) lub when (kiedy).

 • If you visit me on Sunday, I will be very happy.
  Jeżeli odwiedzisz mnie w niedzielę, będę bardzo szczęśliwa.
 • When she arrives, she will call you.
  Kiedy ona przyjedzie, zadzwoni do ciebie.

Zobacz:

Present Simple (ćwiczenia)

Grammar Pill. Present Simple & Present Continuous