Ćwiczenie (Present Simple):

Przetłumacz zdania.

1. Sue nie lubi jabłek.
2. Ben jest rolnikiem.
3. Codziennie chodzę do szkoły.
4. Czy Samantha odrabia codziennie lekcje?
5. Nigdy nie jeŹdzimy nad morze.
6. Od czasu do czasu Liz czyta gazety.
7. Prawie nigdy nie noszę spódnic.
8. Czy jesteście studentami?
9. Czy Leon lubi Betty?
10. Agatha i Tom nie mieszkają w Warszawie.
11. W każdy piątek chodzimy do teatru.
12. Nie jestem leniwa.

Odpowiedzi

1. Sue does not like apples.
2. Ben is a farmer.
3. I go to school every day.
4. Does Samantha do homework every day? 5. We never go to the seaside
6. Liz occasionally reads newspapers.
7. I hardly ever wear skirts
8. Are you students?
9. Does Leon like Betty?
10. Agatha and Tom do not live in Warsaw
11. We go to theatre every Friday
12. I am not lazy.

 

Przetłumacz zdania.

1. Nigdy nie chodzimy do pubów.
2. Myślę, że bardzo go lubię.
3. Jutro idziemy na kolację do naszej ciotki.
4. Kraje afrykańskie rozwijają się.
5. Ben przeważnie nie je mięsa, ale dzisiaj je hamburgera.
6. Właśnie jemy obiad (proszę użyć czasownika have)
7. Mój brat zawsze spóŹnia się na spotkania!
8. Sam nie pamięta w tej chwili imienia dziewczyny Bena.
9. Czy Liz czyta teraz książkę?
10. Kiedy przygotowuję się do egzaminów, jem owoce.
11. Myślę, że John nie odrabia teraz lekcji.
12. Ten czekoladowy tort wspaniale smakuje.
13. Moja siostra tyje.

Odpowiedzi

1. We never go to pubs.
2. I think I like him very much.
3. Tomorrow we are going to a supper to our aunt.
4. African countries are developing.
5. Ben usually does not eat meat but today he is eating a hamburger.
6. We are just eating a dinner now.
7. My brother is always coming late for meetings.
8. Sam does not remember Ben’s girlfriend’s name at the moment.
9. Is Liz reading a book now?.
10. When I am preparing for my exams I always eat fruit.
11. I think (that) John is not doing his homework now.
12. This chocolate cake tastes great.
13. My sister is getting fatter (gaining weight).