Tag "ćwiczenia z angielskiego"

Present Simple (ćwiczenia)

Ćwiczenie (Present Simple): Przetłumacz zdania. 1. Sue nie lubi jabłek. 2. Ben jest rolnikiem. 3. Codziennie chodzę do szkoły. 4. Czy Samantha odrabia codziennie lekcje? 5. Nigdy nie jeŹdzimy nad morze. 6. Od czasu do czasu Liz czyta gazety. 7. Prawie nigdy nie noszę spódnic. 8. Czy jesteście studentami? 9. Czy Leon lubi Betty? 10. Agatha i Tom nie mieszkają w Warszawie. 11. W każdy piątek chodzimy do teatru. 12.

Present Continuous, Present Simple – ćwiczenia

Present Continuous czy Present Simple Ćwiczenia I. W poniższych zdaniach należy wstawić czasowniki w odpowiedniej formie czasu Simple Present lub Present Continuos: 1. Sally………………… (go) to cinema every Saturday. 2. Billy …………………(go) to the Narodowy theatre next Monday. 3. My father…………….. (like) beef. 4. What…………………..(you/read) at the moment? 5. Steve often…………………. (watch) „X Files” on Friday evenings but today he …………………. (watch) a new movie with James Bond. 6. Tomorrow