SZKOŁA PISANIA – POZIOM PODSTAWOWY

Zadanie 1 – SZKOŁA PISANIA

AKADEMIA MATURALNA Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy). Zadanie 1 Napisz wstęp do tematu: “Pieśni” Jana Kochanowskiego wyrazem światopoglądu człowieka renesansu. Najpierw przypomnij sobie, co wiesz o renesansowej wizji świata i jej antycznych korzeniach. Pamiętaj, by nie opisywać poszczególnych utworów, będzie na to miejsce w rozwinięciu. Twoim zadaniem jest napisać jedynie wstęp, nie musi on być długi. Powinieneś natomiast podać informację o tym, jakie elementy składały się

Zadanie 2 – SZKOŁA PISANIA

AKADEMIA MATURALNA Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy). Zadanie 2 Ułóż trzy różne zdania z użyciem słowa irracjonalny. Odpowiedź: Zachowanie Jana było zupełnie irracjonalne. Mimo że nic im nie groziło, ogarnął ich irracjonalny strach. Podczas podejmowania decyzji kierował się zupełnie irracjonalnymi powodami. Komentarz: Znajomość wyrazów obcego pochodzenia jest bardzo ważna podczas lektury tekstu maturalnego. Równie istotna jest umiejętność posługiwania się nimi podczas pisania. Prawidłowe ich stosowanie na

Zadanie 3 – SZKOŁA PISANIA

AKADEMIA MATURALNA Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy). Zadanie 3 Podaj jak najwięcej synonimów słów: ogólny; wstępny; życiorys, świat; opisywać. Odpowiedź ogólny – generalny, nieokreślony, niekonkretny wstępny – początkowy, inicjalny, rozpoczynający życiorys – biografia, biogram, curriculum vitae świat – glob, kula ziemska, ziemia opisywać – odtwarzać, przedstawiać, spisywać Komentarz Tego typu ćwiczenie będzie szczególne przydatne przy zadaniu sprawdzającym rozumienie tekstu. Rozwija bowiem umiejętność zastępowania własnymi słowami wyrazów

Zadanie 4 – SZKOŁA PISANIA

AKADEMIA MATURALNA Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy). Zadanie 4 “Cierpienie daje prędką dojrzałość”. Przedstaw w kilku zdaniach własne rozumienie tej myśli. O jakiego rodzaju dojrzałość chodzi? W jakim sensie doświadczenie bólu wzbogaca? Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem? Odpowiedź: Uważam, że to stwierdzenie jest jedną z najgłębszych mądrości życiowych. W pełni się z nim zgadzam. Własne cierpienie pozwala dostrzec cierpienie innych ludzi, ich kłopoty i troski.

Zadanie 5 – SZKOŁA PISANIA

AKADEMIA MATURALNA Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy). Zadanie 5 Zastanów się, jak rozumiesz słowo doskonałość. Rozwiń zdanie: Doskonałość to… Odpowiedź: Doskonałość to ideał, wzór do którego powinno się dążyć. Można mówić o doskonałym warsztacie poetyckim czy pisarskim – doskonałym, czyli dopracowanym pod każdym względem; takim, któremu nie można nic zarzucić. Komentarz: Możliwości odpowiedzi na to pytanie jest bardzo wiele. Możesz zastanowić się, czy warto dążyć do

Zadanie 6 – SZKOŁA PISANIA

AKADEMIA MATURALNA Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy). Zadanie 6 Wymień trzy związki frazeologiczne ze słowem “serce”. Napisz po jednym zdaniu z użyciem każdego z wymienionych przez ciebie związków. Odpowiedź: z ręką na sercu Z ręką na sercu mówię ci, że Agnieszka nie brała udziału w tej kradzieży. oddać komuś serce Izolda oddała serce Tristanowi. iść za głosem serca Pomimo sprzeciwu ze strony rodziny Juliusz Słowacki poszedł

Zadanie 7 – SZKOŁA PISANIA

AKADEMIA MATURALNA Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy). Zadanie 7 Wymień (podając imię i nazwisko) pięciu autorów wierszy dla dzieci. Odpowiedź: Julian Tuwim, Stanisław Jachowicz, Ewa Szelburg-Zarębina, Ludwik Jerzy Kern, Wanda Chotomska. Komentarz: Podczas pisania pracy maturalnej, w fazie wstępnej, ważna jest umiejętność szybkiego skoncentrowania się i skojarzenia informacji, które później wykorzystasz. Rozwijaniu tej umiejętności służą właśnie takie ćwiczenia jak to.  Zobacz: Zadanie 8 – SZKOŁA PISANIA

Zadanie 8 – SZKOŁA PISANIA

AKADEMIA MATURALNA Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy). Zadanie 8 Napisz wstęp do wypracowania klasowego na temat: Czy Makbet jest bohaterem tragicznym? Odpowiedź: Makbet to główny bohater tragedii Williama Szekspira. Dzięki serii popełnionych przez siebie morderstw zdobył tron. Czy był bohaterem tragicznym? Jeżeli tak – to znaczy, że ciążyło nad nim jakieś fatum, przekleństwo losu, które sprawiło, że nie mógł wybrać innej drogi, nawet gdyby chciał. Jeżeli

Zadanie 9 – SZKOŁA PISANIA

AKADEMIA MATURALNA Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy). Zadanie 9 Jaka główna myśl zawarta została w wierszu Czesława Miłosza „Dar”? W 2-3 zdaniach zinterpretuj przytoczony wiersz. Dar Dzień taki szczęśliwy. Mgła opadła wcześnie, pracowałem w ogrodzie. Kolibry przystawały nad kwiatem kaprifolium. Nie było na ziemi rzeczy, którą chciałbym mieć. Nie znałem nikogo, komu warto byłoby zazdrościć. Co przydarzyło się złego, zapomniałem. Nie wstydziłem się myśleć, że byłem,

Zadanie 10 – SZKOŁA PISANIA

AKADEMIA MATURALNA Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy). Zadanie 10 Krótko wyjaśnij znaczenie wyrazu “makabryczny”. Odpowiedź: Makabryczny – to inaczej budzący grozę, przerażający, okropny, straszny, koszmarny. Na przykład: makabryczna scena morderstwa w jakimś filmie. Komentarz: To z kolei proste pytanie – dla nieszczęsnych maturzystów zmęczonych już testem. Spróbuj sobie wyobrazić, że wyjaśniasz komuś, na przykład młodszemu bratu, jakiś trudny termin. Jak zauważyłeś, w odpowiedzi można po prostu

Zadanie 11 – SZKOŁA PISANIA

AKADEMIA MATURALNA Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy). Zadanie 11 Napisz wstęp do wypracowania domowego pt. Wykaż, na wybranych przykładach, ponadczasowy charakter przypowieści biblijnych.  Odpowiedź: Biblia to nie tylko szczególna dla naszego kręgu kulturowego księga, którą uważamy za święte, pisane pod boskim natchnieniem, dzieło. To także arcydzieło literatury, zawierające teksty o charakterze uniwersalnym, a więc takie, które może przyjąć każdy człowiek, niezależnie od czasu i miejsca, w

Zadanie 12 – SZKOŁA PISANIA

AKADEMIA MATURALNA Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy). Zadanie 12 Przeczytaj liryk Adama Mickiewicz, Polały się łzy… Polały się łzy me czyste, rzęsiste, Na me dzieciństwo sielskie, anielskie, Na moją młodość górną i durną, Na mój wiek męski, wiek klęski; Polały się łzy me czyste, rzęsiste. Dokończ zdania: Wiersz jest… W wierszu… Słowa wiersza wyrażają… Możesz posłużyć się sformułowaniami: opis poetycki, wyznanie poetyckie, bezpośrednie wyznanie myśl autora,

Zadanie 13 – SZKOŁA PISANIA

AKADEMIA MATURALNA Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy). Zadanie 13 Krzysztof Kamil Baczyński Lasem Chodzę lasem, zostawiam nie ślady, lecz tropy I sapię w wąskiej norze oddechem włochatym. Czy to prawda, że żyłem rybą przed potopem I że jestem dziś wilkiem kochającym kwiaty? Jakże płyną te sosny? śmierć ma zapach ostry. Patrzę wam prosto w oczy, a krok mój jest wiekiem. Gdzie las się kończy nagle fioletowym

Zadanie 14 – SZKOŁA PISANIA

AKADEMIA MATURALNA Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy). Zadanie 14 Ludzie genialni to ludzie bezustannej teraźniejszości. Wyjaśnij krótko, jak rozumiesz tę myśl.  Odpowiedź: O ludziach genialnych świadczą ich dzieła. Poprzez nie się wyrażają i w nich żyją. Prawdziwą wielkość charakteryzuje ciągła aktualność, uniwersalność, “wieczne trwanie”. Komentarz: Wiele tematów wypracowań zawiera w sobie czyjąś myśl, jakiś cytat bądź sentencję. Jej właściwe zrozumienie leży u podstaw trafnej interpretacji tematu.

Zadanie 15 – SZKOŁA PISANIA

AKADEMIA MATURALNA Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy). Zadanie 15 Podaj synonimy słów: mityczny oportunizm krzewić Odpowiedź: mityczny – bajeczny, legendarny, nierzeczywisty, nierealny oportunizm – ugodowość, konformizm krzewić – szerzyć, rozpowszechniać, popularyzować, rozwijać Komentarz: Im większy zasób słownictwa, tym większa łatwość pisania. Pamiętaj też, że powtarzanie w kółko tych samych wyrazów i zwrotów obniża wartość pracy. Jeśli masz z tym problemy, warto zaopatrzyć się w słownik synonimów.

Zadanie 16 – SZKOŁA PISANIA

AKADEMIA MATURALNA Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy). Zadanie 16 Utwórz dwa zdania z użyciem wyrazu „arogancki”. Odpowiedź: Marek w bardzo arogancki sposób poinformował mnie, że nie zamierza opiekować się psem, kiedy wyjadę. Ania nie byłaby arogancka, gdyby została należycie potraktowana. Komentarz: Na początek krótkie przypomnienie: arogancki to inaczej zuchwały, butny, bezczelny. Zdarza się, że licealiści nie znają dokładnie znaczenia słów obcego pochodzenia – stąd to ćwiczenie.

Zadanie 17 – SZKOŁA PISANIA

AKADEMIA MATURALNA Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy). Zadanie 17 Podaj przykład sytuacji, w której uzasadnione byłoby użycie przysłowia: Daj mu palec, a on całą rękę chwyta. Odpowiedź: Tego przysłowia można użyć w sytuacji, kiedy jedna osoba wykorzystuje drugą, żądając od niej ciągle nowych przysług. Komentarz: Czasem trudno wyjaśnić coś, co wszyscy rozumiemy, co pozornie wydaje się proste… Wytłumaczenie pozornie oczywistego stwierdzenia albo zdefiniowanie słowa, którego znaczenie

Zadanie 18 – SZKOŁA PISANIA

AKADEMIA MATURALNA Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy). Zadanie 18 Podaj po jednym antonimie do następujących wyrazów: mędrzec, drogo, głodny, twardy, cisza. Odpowiedź: mędrzec – głupiec drogo – tanio głodny – syty twardy – miękki cisza – hałas Komentarz: To zadanie również należy do łatwych. Sprawdza twoją sprawność w posługiwaniu się ojczystym językiem, jak również twoją znajomość terminologii służącej do opisu języka – żeby je poprawnie wykonać

Zadanie 19 – SZKOŁA PISANIA

AKADEMIA MATURALNA Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy). Zadanie 19 W kilku zdaniach zinterpretuj wiersz Marii Pawlikowkiej-Jasnorzewskiej pt. Miłość. Miłość Nie widziałam cię już od miesiąca. I nic. Jestem może bledsza, trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca, lecz widać można żyć bez powietrza. Odpowiedź: Podmiotem utworu jest kobieta, najprawdopodobniej rozpamiętująca rozstanie z ukochanym. Od czasu ich ostatniego spotkania minął miesiąc. Kobieta zastanawia się, jakie zmiany dokonały się w

Zadanie 20 – SZKOŁA PISANIA

AKADEMIA MATURALNA Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy). Zadanie 20 Dokończ zdanie: Przyjaźń  to według mnie… Odpowiedź: Przyjaźń to według mnie obdarzanie drugiej osoby zaufaniem i udzielanie jej pomocy, kiedy tylko jej potrzebuje. Komentarz: Możliwości dokończenia tego zdania jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. Nie wymądrzaj się, po prostu zapisz pierwszą myśl, jaka przyjdzie ci do głowy (oczywiście sensowną!). I nie poświęcaj zadaniom tego typu zbyt wiele czasu,