AKADEMIA MATURALNA

Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy).

Zadanie 19

W kilku zdaniach zinterpretuj wiersz Marii Pawlikowkiej-Jasnorzewskiej pt. Miłość.

Miłość

Nie widziałam cię już od miesiąca.
I nic. Jestem może bledsza,
trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca,
lecz widać można żyć bez powietrza.

Odpowiedź:

Podmiotem utworu jest kobieta, najprawdopodobniej rozpamiętująca rozstanie z ukochanym. Od czasu ich ostatniego spotkania minął miesiąc. Kobieta zastanawia się, jakie zmiany dokonały się w niej w tym czasie. Ze zdziwieniem uświadamia sobie, że są one… niewielkie – stała się tylko bardziej milcząca, bledsza, śpiąca. I to wszystko. Podmiot utworu wyciąga ze swoich obserwacji wniosek, ujęty w zgrabną pointę:

(…) widać można żyć bez powietrza.

Co to znaczy? Otóż miłość była i jest czymś niezwykle ważnym dla podmiotu wiersza, czymś, co jak powietrze, było jej potrzebne do życia. Dlatego po rozstaniu bohaterka miniatury poetyckiej Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej spodziewała się jakiejś tragedii, katastrofy. Jest zadziwiona tym, że życie, jakby nigdy nic, toczy się dalej.

Komentarz:

Miniatury poetyckie czasem zinterpretować dużo trudniej niż obszerne, groźnie na oko wyglądające wiersze. To dlatego, że w krótkiej formie poeci lubią kondensować kilka znaczeń. Poza tym – miniatury sprzyjają wyrażaniu myśli niedokończonych, niejasnych… Terminy, jakich warto użyć w tym zadaniu: podmiot wiersza, miniatura poetycka, pointa. Poza tym pamiętaj, że masz prawo do własnej interpretacji, ta podana tutaj to tylko przykład.

Zobacz:

Zadanie 20 – SZKOŁA PISANIA