MATURA PISEMNA

Ankieta

Ankieta, inaczej zwana kwestionariuszem, to zestaw pytań do wypełnienia przez określoną osobę na zadany temat. Na maturze możesz spotkać się z zadaniem wymagającym ułożenia krótkiej ankiety lub udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu. Jak dobrze odpowiedzieć na ankietę podczas matury? Odpowiadaj krótko, ale treściwie i na temat. Pamiętaj o przestrzeganiu zasad poprawności gramatycznej (jeśli pytanie zamknięte zaczyna się od Have you ever… odpowiedź Yes niestety – nie wystarczy. Powinno

List nieformalny

Temat: życie rodzinne i towarzyskie List nieformalny to jedna z najczęściej występujących dłuższych form maturalnych. Ze względu na to, że jest to list pisany do kogoś bliskiego (rodziny, przyjaciół, znajomych) – używamy w nim języka potocznego, dopuszczalne są skróty (contractions) i pominięcia nieutrudniające zrozumienia treści (np. zaimka względnego w zdaniu złożonym). Taki list, choć w znacznej części piszemy go tak jak mówimy (a więc poprawnie – ale bez sztuczności, napuszenia,

Przykładowe zadanie

Wykorzystując wyrazy podane wielkimi literami, uzupełnij każde z niedokończonych zdań tak, aby zachowane zostało znaczenie wypowiedzi wyjściowej. Nie zmieniaj podanych fragmentów zdań ani form wyrazów do wykorzystania. 1. My sister accused me of taking her doll. Took “You ………………………………………………… you?” said my sister. 2. That’s the longest film I have ever seen! It lasted four hours! Long I have ………………………………………………… film before! 3. A nice taxi driver drove us into

DŁUŻSZA FORMA UŻYTKOWA (POZIOM ROZSZERZONY)

Rozprawka Rozprawka, lub też tak zwane wypracowanie argumentacyjne, charakteryzuje się tym, że zawsze, jak na dwóch szalach wagi, podaje się argumenty za i przeciw. Temat rozprawki to najczęściej wady i zalety jakiejś rzeczy. Taki temat może być sformułowany następująco: Advantages or disadvantages of living in the city. Mobiles should be forbidd in schools – do you agree? Wszystkie tego typu tematy zawsze wymagają argumentów za i przeciw. Nie piszemy więc, że na

Opowiadanie po angielsku krok po kroku

Opowiadanie jest jedną z form, którą możesz napotkać na maturze pisemnej z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. 1. Co jest najważniejsze w opowiadaniu? Akcja! Dlatego zanim napiszesz opowiadanie, zrób na kartce plan, w którym zaznaczysz główne wydarzenia. 2. Opowiadanie pisz w czasie przeszłym. Używaj czasów: Past Simple – w tym czasie opisuj główne wydarzenia opowiadania; Past Continuous – tego czasu używaj do stworzenia tła opowia­dania; Past Perfect – w takich formach opisz to, co wydarzyło się przed

INVITATION – zaproszenie (ćwiczenia)

INVITATION (Zaproszenie) Zaproszenie to krótka forma użytkowa. Używamy jej wtedy, gdy chcemy zaprosić kogoś do wzięcia udziału w jakimś wydarzeniu – meczu, przyjęciu, pokazie. Zaproszenie musi zawierać: informację o tym, gdzie i kiedy odbędzie się impreza, informację o tym, kto zaprasza, szczegóły z polecenia, jeśli takie występują (np. specjalny ubiór, co przynieść itd.). Przydatne zwroty R.S.V.P. – bardzo popularny zwrot z języka francuskiego (Repondez s`il vous plaît) – proszę o

ARE YOU READY FOR MATURA?

Quiz You might think you have spent so many hours studying that matura must appear to be a piece of cake. Obviously if your knowledge is so deep, you have a great chance to pass it. But it might not be enough if you are mentally not ready. Are you sure you won’t break down? You won’t run away? You won’t be blocked and unable to say anything? Solve this quiz and

Zadania maturalne. Poziom rozszerzony. Ćwiczenia.

Rozumienie tekstu czytanego i rozpoznawanie struktur ­leksykalno-gramatycznych. Zadanie Dobierz brakujące zdania (A–F) tak, aby otrzymać spój­ny i logiczny tekst. W każdą lukę (1–4) wpisz li­te­rę, którą oznaczone jest brakujące zdanie. Dwa zda­nia zostały podane dodatkowo i nie pasują do tekstu. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. I will never forget my first day at… I will never forget my fist day at the holiday camp for blind people. I came there as a guide for disabled children

Zadania maturalne. Poziom podstawowy. Ćwiczenia.

Tego typu zadania na pewno pojawią się na maturze pisemnej z języka angielskiego! Zwróć uwagę na różnorodność zadań. Czytaj dokładnie polecenia! Najpierw poziom podstawowy! Rozumienie tekstu czytanego Zadanie Przeczytaj tekst. Zdecyduj, które z podanych poniżej informacji są zgodne z jego treścią (true – T), a które nie (false – F). Wstaw znak X do odpowiedniej rubryki w tabeli. The Golden Dream In the early XIX century an astonishing thing happened in the North America. Nearly

KRÓTKIE FORMY UŻYTKOWE (POZIOM PODSTAWOWY)

NOTATKA (WIADOMOŚĆ) Notatka to zwięzła forma, w której informujemy kogoś o czymś, o jakiejś zaistniałej sytuacji lub o problemie. Możemy też kogoś o coś w niej prosić. Kiedy piszemy krótką notatkę (wiadomość) dla współlokatora, informując, że na przykład przyjdzie hydraulik i w związku z tym prosimy, żeby współlokator nie wychodził z domu (albo informując, że wrócimy późno i zakupy są w lodówce), użyjemy jak najprostszych wyrażeń. Styl nieformalny jest w tym przypadku uzasadniony – zwracamy się przecież do kolegi. Gdyby jednak była

Jak to jest z tym pisaniem na maturze?

Na poziomie podstawowym będziesz musiał napisać dwa teksty użytkowe – krótszy i dłuższy. Krótsze teksty użytkowe: ogłoszenie, notatka, komunikat, pocztówka, ankieta. Dłuższe teksty użytkowe: list prywatny, list oficjalny (różne typy, np. list do redakcji, list w sprawie pracy). Ważne! Krótszy tekst nie ma limitu słów – obowiązuje pełny przekaz wszystkich informacji z zadania maturalnego. Dłuższy tekst – list – ma limit od 120 do 150 słów. Na poziomie rozszerzonym piszemy jeden tekst

The age of junk food

Zadanie Wstaw wycięte zdania tak, aby cały tekst miał sens. You can also find many chemicals in this kind of food …you’ve eaten fast food, you throw away the packaging  …forest have been cut down to create soya farms… …everything can be genetically modified… …many people love going to fast food restaurants… You can buy a fresh tomato in Paris that came from Cyprus…   The age of junk food We

I’ve hitchhiked all over the world!

Temat: podróżowanie i turystyka Zadanie maturalne Przeczytaj uważnie powyższy artykuł, z którego usunięto pięć zdań. Zdania te wraz z jednym, dodatkowym zdaniem, które nie pasuje do żadnej luki, oznaczono literami A–F. Dobierz zdania tak, aby otrzymać spójny i logiczny tekst. W każde puste miejsce wstaw literę odpowiadającą wybranemu zdaniu. I’ve hitchhiked all over the world! Although hitchhiking seems to have lost some popularity in recent years, sometimes this is the

British people and tourist

Zadanie (gap filling) Wstaw poszczególne wyrazy w odpowiednie miejsca tekstu. Sense; chocolates; food; practise; manners; fork; example; age; invited; called British people and tourist The British are said to be reserved in __________ (1), dress and speech. They are famous for their politeness, self-discipline and especially for their _________(2) of humour. There are also things you need to be prepared for. Visiting people in their houses When you are _____________(3)

Travel to English-speaking countries

Travel to English-speaking countries It is very easy for English speakers to travel around English-speaking countries. Those countries are historically interesting (historycznie interesujące), generally safe and you can see spectacular views (cudowne widoki) there. You can easily travel from a big modern city to a National Park. The eco-friendly development (rozwój przyjazny środowisku) of these landscapes makes these countries the best in the world for outdoor activities (zajęcia na świeżym

Dazzling, unique, modern and traditional – Just Dubai!

Temat: podróżowanie i turystyka Zadanie maturalne Przeczytaj uważnie poniższy artykuł. Na podstawie informacji zawartych w tekście zdecyduj, które zdania w tabeli są zgodne z treścią tekstu (TRUE), a które nie (FALSE). Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli.   Dazzling, unique, modern and traditional – Just Dubai! Where is the only in the world seven-star hotel situated? Where can you find one of the most beautiful carpets as well as

Otrzymałeś list od kolegi, który planuje odwiedzić Cię w lipcu. Napisz do niego list o tym, co zaplanowałeś na jego wizytę

Otrzymałeś list od kolegi, który planuje odwiedzić Cię w lipcu. Napisz do niego list o tym, co zaplanowałeś na jego wizytę i daj mu wskazówki, jakie ubrania ma ze sobą zabrać na tę porę roku. Dear Sam, Sorry I haven’t written for so long but I’ve been really busy lately studying for my final exams. It was great to get your letter and hear all your latest news, especially the

Write a letter to your friend telling him/ her about the latest event you took part in.

Write a letter to your friend telling him/ her about the latest event you took part in. Odwiedziłeś ostatnio muzeum, gdzie na wystawie pokazano, w jakich fatalnych warunkach żyją zwierzęta w zoo. Napisz list do przyjaciela/ przyjaciółki, opisując swoje wrażenia i odczucia ­po wizycie w muzeum. Dear Sara, Thanks for your letter. It was very good to hear from you again after all this time. I hope you will overcome this horrible flu and you will

Describe your feeling after watching the movie.

Describe your feeling after watching the movie. Obejrzałeś ostatnio dokument o tym, jak ryzykowne może być spożywanie niezdrowego jedzenia. Napisz list do przyjaciela, w którym podzielisz się swoimi odczuciami na temat obejrzanego filmu. Dear Simon, I am writing to recommend you one great documentary I have seen recently. It is called „Super size me” and is about hazards connected with eating junk food. This film opened my eyes and I hope it will

Write a letter to a friend where you will describe him a family gathering.

Write a letter to a friend where you will describe him a family gathering. Napisz list do przyjaciela, w którym opowiesz mu o uroczystości rodzinnej. Hi Patsy, First of all I would like to wish You Happy Birthday and all the best! I hope you will have a great time at your birthday party! My party took place last Saturday, exactly on my birthday. It was only a family gathering, as I am going to have a separate party for my