NOTATKA (WIADOMOŚĆ)

Notatka to zwięzła forma, w której informujemy kogoś o czymś, o jakiejś zaistniałej sytuacji lub o problemie. Możemy też kogoś o coś w niej prosić. Kiedy piszemy krótką notatkę (wiadomość) dla współlokatora, informując, że na przykład przyjdzie hydraulik i w związku z tym prosimy, żeby współlokator nie wychodził z domu (albo informując, że wrócimy późno i zakupy są w lodówce), użyjemy jak najprostszych wyrażeń. Styl nieformalny jest w tym przypadku uzasadniony – zwracamy się przecież do kolegi. Gdyby jednak była to notatka, którą zostawiamy profesorowi lub na przykład angielskiej rodzinie, u której mieszkamy, styl musiałby być bardziej oficjalny.

 • Najważniejsze, jak w przypadku każdej innej krótkiej formy użytkowej, jest przekazanie treści wszystkich czterech podpunktów.
 • Notatkę możesz napisać w punktach.
 • Nie ma limitu słów, ale notatka powinna być zwięzła – dlatego właśnie jest notatką, a nie listem!
 • Podpisz się jako XYZ.
 • Zacznij od krótkiego przywitania, np. Ann, Mark, Dear Mr Brown.
 • Zakończ też krótko, np. See you, See you later.

Przydatne zwroty

 • Your mother/boss/sister just called. (Właśnie dzwoniła mama/szef/siostra).
 • Could you/Would you/Can you do the shopping/call my mother and tell her…/wait for me ? (Czy mógłbyś zrobić zakupy/zadzwonić do mojej matki i powiedzieć jej…/poczekać na mnie?)
 • Remember to/don’t forget to pick him up from the airport/pay the bills… (Pamiętaj/nie zapomnij, aby odebrać go z lotniska/zapłacić rachunki).
 • I’ll be back at seven/in two hours… (Wrócę o siódmej/za dwie godziny…)
 • I want/would like to tell/inform you that… (Chcę/chciałbym powiedzieć ci/poinformować cię, że…)

Przykładowe zadanie maturalne
Na kursie językowym mieszkasz u angielskiej rodziny. Po zajęciach wybierasz się na urodziny kolegi/koleżanki z grupy. Napisz notatkę do rodziny, u której mieszkasz.

 • Napisz, dokąd wychodzisz.
 • Przeproś, że dopiero teraz informujesz o tym, podaj powód.
 • Napisz, że wrócisz późno i że masz klucze.
 • Podaj numer telefonu, pod który można do Ciebie dzwonić.

Podpisz się jako XYZ. W zadaniu nie jest określony limit słów.

Dear Mr and Ms Brown,
I’m going to my friend’s birthday party tonight. I’m sorry I didn’t tell you earlier, but we’d forgotten it’s his birthday – and have just decided to organise a surprise party. I’ll be back late, but I’ve got my keys. I’ve got my mobile with me: you know the number, but just in case: +48560500789.
See you later,
XYZ

Improve your vocabulary!

pay the bills – zapłacić rachunki
in two hours – za dwie godziny

Uwaga! Ważne przy notatce!
Pisz krótko i zwięźle!

 

POCZTÓWKA

Nie trzeba wyjaśniać, co to jest pocztówka. Pamiętaj o jednej rzeczy: pocztówka nie jest listem! Pocztówkę wysyłamy najczęściej z wycieczki, podróży albo z okazji świąt.

 • Jeśli piszesz pocztówkę z Anglii, na przykład z Londynu, musisz wykazać się podstawową wiedzą na temat miejsc wartych odwiedzenia w tym mieście. Bazowa wiedza na temat Anglii i USA to na maturze po prostu mus!
 • Zacznij tak: Dear…, zakończ: Take care, Love, See you…
 • Styl pocztówki jest raczej nieformalny, ale pamiętaj, że oczywiście wszystko zależy od tego, do kogo tę pocztówkę piszesz.

Przydatne zwroty

 • Greetings from… (Pozdrowienia z…)
 • I’ve already been to/I’ve seen… (Byłem już w/widziałem…)
 • The weather is great/awful. (Pogoda jest wspaniała/okropna).
 • It is sunny/rainy/windy. (Jest słonecznie/deszczowo/wietrznie).
 • I wish you were here. (Szkoda, że cię tu nie ma).
 • Give my love/regards to… (Pozdrów…)

Przykładowe zadanie maturalne
Jesteś na wycieczce klasowej w jednym z polskich miast. Napisz pocztówkę do kolegi/koleżanki z Anglii.

 • Poinformuj, gdzie jesteś i z kim.
 • Napisz, co zrobiło na Tobie największe wrażenie.
 • Opisz pogodę.
 • Wyraź nadzieję, że kiedyś Twój kolega/Twoja koleżanka przyjedzie do Polski i obejrzycie razem jakieś ciekawe miejsca.
 • Podpisz się jako XYZ. W zadaniu nie jest określony limit słów.

Dear Susan,
Greetings from Cracow! I’m here on a school trip – with my class. It’s fantastic! We’ve seen lots of things: the famous castle called Wawel, Planty (it’s a park) and Sukiennice. But the greatest of all are art galleries and little cafés. There are so many of them – it’s impressive. And the atmosphere is great! The weather is nice – it’s sunny and warm – but that’s usual for the spring. I hope when you come to Poland, we’ll visit some interesting places together.
Love,
XYZ

Ważne! Pocztówkę piszesz do kogoś i skądś, więc pamiętaj o podpisie i zaznaczeniu, skąd piszesz!

 

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie to tekst informacyjny do umieszczenia na przykład na słupie ogłoszeniowym lub w gazecie.

 • Ogłoszenie musi posiadać przyciągający uwagę nagłówek, np.:
  LOST! (Zgubiono!)
  FOR SALE! (Do sprzedania!)
  FLATMATE WANTED! (Poszukiwany współlokator!)
  TO LET! (Do wynajęcia!)
 • Zdania powinny być krótkie. W ogłoszeniu gazetowym, ze względu na koszty, robimy skróty, omijamy przedimki. Często używamy niepełnych zdań, np. zamiast: It is in good condition, powiemy po prostu: Good condition.
 • Zwykle musimy podać sposób, w jaki można się z nami skontaktować.
 • Pamiętaj o przekazaniu informacji dotyczących wszystkich czterech punktów z zadania.

Przydatne zwroty

 • I’m looking for… (Szukam…)
 • I left… (Zostawiłam…)
 • I lost… (Zgubiłam…)
 • Call me on… (Zadzwoń do mnie pod…)
 • My telephone number is… (Mój numer telefonu to…)

Przykładowe zadanie maturalne
Szukasz pokoju do wynajęcia w Londynie. Przygotuj ogłoszenie, które powiesisz na uczelni. W ogłoszeniu:

 • napisz, jak powinien wyglądać pokój i jakiego wymagasz umeblowania,
 • określ preferowaną przez siebie lokalizację,
 • wymień cechy, które czynią z Ciebie dobrego lokatora,
 • podaj sposób, w jaki można się z Tobą skontaktować.

Podpisz się jako XYZ. W zadaniu nie jest określony limit słów.

Room wanted!
A Polish student is looking for a furnished room in London, preferab­ly in the centre or near an underground station. The room doesn’t have to be big, but I need a big desk, some shelves and access to the Internet. I am a quiet and responsible person, a non-smoker.
Call me on: +48760569453.
XYZ

Ważne! W ogłoszeniu używaj krótkich zdań i haseł – to podstawa!

 

ZAPROSZENIE

Zaproszenie to krótki tekst użytkowy, w którym zapraszamy kogoś na uroczystość, dyskotekę, przyjęcie, otwarcie wystawy itp.

 • W zaproszeniu zawsze podajemy rodzaj imprezy, miejsce i czas, ewentualne szczegóły z polecenia.
 • Język zaproszenia może być formalny lub nieformalny – zależy, kogo zapraszamy.
 • Tak jak w każdej krótkiej formie użytkowej najważniejsze jest zrealizowanie wszystkich podpunktów zgodnie z poleceniem.

Przydatne zwroty

 • I’d like to invite you… (Chciałbym Cię zaprosić…)
 • Come to… (Przyjdź na…)
 • It will be great fun! (Będzie świetnie!)
 • You can’t miss it! (Nie możesz tego przegapić!)
 • Please, bring some food, CDs etc. (Przynieś, proszę, trochę jedzenia, płyty CD itd.)
 • RSVP (Proszę potwierdzić) – w zaproszeniu formalnym
  RSVP = répondez s’il vous plaît – (z fr.) – proszę o odpowiedź

Przykładowe zadanie maturalne
Przebywasz na obozie językowym w Wielkiej Brytanii. Na koniec obozu organizujesz z kolegą/koleżanką wystawę śmiesznych zdjęć uczestników kursu w różnych sytuacjach.
Zredaguj zaproszenie, w którym:

 • podasz termin i miejsce imprezy,
 • napiszesz, co będzie do zobaczenia.
 • zachęcisz do przyprowadzenia znajomych,
 • poprosisz, aby każdy przyniósł coś do picia lub jedzenia.

Podpisz się jako XYZ. W zadaniu nie jest określony limit słów.

INVITATION

Mark and I want to invite you to our great
“Faces” photo exhibition – here at school.
We start today at 8 p.m. You’ll see the funniest pictures you’ve ever seen, the course participants in the strangest situations, the weirdest facial expressions… You can’t miss it! Take your friends, best friends, boyfriends and girlfriends. We are planning a small party after, but bring something to eat or drink as we’ve spent all our money on developing pictures!
XYZ

Ważne w zaproszeniu – kto, kogo, kiedy, gdzie i z jakiej okazji zaprasza!

 

ANKIETA

Ankieta to specyficzny tekst użytkowy, ponieważ składa się z pytań i odpowiedzi – nie jest więc jednolitym tekstem jak pocztówka czy notatka. Zadanie maturalne polega albo na wypełnieniu ankiety, albo na jej ułożeniu (jeśli układasz pytania, już na nie nie odpowiadasz).

Przy wypełnianiu kwestionariusza ankiety:

 • odpowiadaj na pytania zgodnie z poleceniem (wymagane cztery punkty są zgodne z zadanymi pytaniami) – ważne, aby odpowiedzieć w pełny sposób na pytania,
 • pamiętaj o gramatyce: krótkie odpowiedzi do pytań zamkniętych są zależne od czasu (nie odpowiadamy więc Yes czy No, ale na przykład Yes, I did czy No, I wouldn’t – w zależności od tego, w jakim czasie jest sformułowane pytanie.
  Tworzenie kwestionariusza ankiety
 • Tytuł/nagłówek, np.: The Internet Questionnaire, School Evaluation Questionnaire, Restaurant Evaluation Questionnaire.
 • Zdanie wstępu: We would like you to answer some questions about the restaurant/the course/how you use the Internet.
 • Najlepiej zawrzeć w ankiecie zarówno pytania otwarte, np. How often do you use the Internet?, jak i zamknięte: Would you recommend our restaurant to your friends?
 • Należy zakończyć podziękowaniem, np. Thank you for filling the questionnaire, Thank you for your help in the survey.

Przydatne zwroty

 • What is your opinion on…? (Jaka jest państwa opinia na temat…?)
 • Were you satisfied with… If yes, why? (Czy byli Państwo zadowoleni z… Jeśli tak, to dlaczego?)
 • How would you rate…? (Jak oceniliby Państwo…?)
 • Please, give reasons/explain why… (Proszę podać przyczyny/wyjaśnić, dlaczego…)
 • In my opinion… (Moim zdaniem…)
 • I was satisfied/very satisfied/dissatisfied… (Byłem zadowolony/niezadowolony…)
 • I find it useful/not very useful… (Uważam za użyteczne/nieużyteczne………)

 

Przykładowe zadanie maturalne

Pracujesz w kafeterii studenckiej w Oxfordzie. Pracodawca poprosił Cię o zredagowanie króciutkiej ankiety dla klientów. Przygotuj kwestionariusz ankiety, w którym zapytasz:

 • jak często ankietowany korzysta z usług kafeterii,
 • czy jest zadowolony z dań, obsługi i cen, a jeśli nie jest zadowolony, to dlaczego,
 • jakie są jego ulubione dania,
 • czy zmieniłby coś w ofercie, a jeśli tak – to co.

The Students’ Cafeteria Questionnaire
We would like you to answer a few questions about the cafeteria.
1. How often do you come to the cafeteria?
2. Are you satisfied with
a. Food Yes/No
b. Service Yes/No
c. Prices Yes/No
3. If you are dissatisfied if any of these – why?
4. List three favourite dishes in the cafeteria.
………………
………………
………………
5. Would you change anything in the offer? If yes, what?
…………………………………………………………..
Thank you for filling the questionnaire.

 

DŁUŻSZA FORMA UŻYTKOWA (POZIOM PODSTAWOWY)

LIST

Dłuższa forma użytkowa na poziomie podstawowym to zawsze list! Każdy list ma właściwie tę samą strukturę.

 • Zwracamy się do adresata, np. Dear Susan, Dear Mr Brown.
 • Piszemy, jaki jest cel listu.
 • Potem następuje główna część listu.
 • W zakończeniu piszemy najczęściej, że nie możemy się doczekać spotkania.
 • Żegnamy się i podpisujemy.

Długość tego zadania jest określona: limit słów wynosi od 120 do 150. Nie jest to zbyt dużo, więc staraj się nie pisać rozwlekle, tylko punkt po punkcie realizować wszystkie części polecenia.

 

LIST PRYWATNY

 • Jest to list nieformalny, używamy w nim nieformalnego języka.
 • Zaczynamy tak: Hi Susan lub Dear Susan.
 • Kończymy: Love, Lots of love, Keep well, Take care.

Przydatne zwroty

 • Thank you for your recent letter. (Dziękuję za Twój ostatni list).
 • I hope everything is fine with you. (Mam nadzieję, że u Ciebie wszystko w porządku).
 • I look forward to seeing you/hearing from you. (Nie mogę się doczekać, kiedy Cię zobaczę/kiedy się odezwiesz).

Przykładowe zadanie maturalne
Twoja koleżanka z Anglii napisała do Ciebie list, w którym proponuje, że przyjedzie do Polski na wakacje.
Napisz list, w którym:

 • wyrazisz radość z jej propozycji,
 • określisz, kiedy mogłaby przyjechać, a kiedy nie, bo Ty już masz zaplanowany ten czas,
 • zasugerujesz jakieś sposoby spędzania wolnego czasu,
 • podasz jej swój nowy adres e-mail i poprosisz, żeby do Ciebie napisała.

Nie umieszczaj żadnych adresów. Podpisz się jako XYZ. Długość listu powinna wynosić od 120 do 150 słów.

Dear Susan,
Thanks for your letter. I’m so happy that you want to come to Poland! You can’t imagine! Are you really sure you want to spend holidays in such a cold country? Well, but England is not much warmer, is it? I hope the weather will be fantastic this year.
You could come here in August because in July I’m going on a windsurfing camp, so I’m busy. August will be perfect for me – if you want, you can come for a month. We start school in September in Poland. I live at the seaside as you know, so we will definitely spend a lot of time on the beach and in the sea. I can teach you some windsurfing, if you want. And if the ­weather is worse, we can visit Sopot – it’s a great city – and only two ­hours by train!
I have a new e-mail – anak@baba.pl – please, write to me about the dates.
Give my regards to your parents.
Take care,
XYZ

 

LIST FORMALNY

 • W liście formalnym konieczny jest język formalny.
 • Rozpoczynamy tak: Dear Sir/Madam lub Dear Sir or Madam lub Dear Mr Brown (jeśli znamy nazwisko, stosujemy nazwis­ko).
 • Zwrot grzecznościowy na końcu jest zgodny ze zwrotem z początku listu. Jeśli znamy adresata (Dear Mr Smith), list kończymy zwrotem: Yours sincerely; jeśli go natomiast nie znamy (Dear Sir/Madam) – Yours faithfully.
 • List dzielimy na akapity.
 • We wstępie określamy cel listu. Możemy zacząć tak:
  I’m writing in connection with lub I’m writing to inform you/inquire itd.
 • W rozwinięciu przedstawiamy główne zagadnienie listu. Możemy używać takich zwrotów, jak:
  firstly, secondly, finally, to sum up.
 • W zakończeniu zwykle wyrażamy nadzieję na rychłą odpowiedź czy spotkanie:
  I’m looking forward to hearing from you/to seeing you.

Na egzaminie możecie znaleźć różne rodzaje listów formalnych. Najczęstsze to:

 • list motywacyjny
 • list z reklamacją
 • list do gazety
 • list z prośbą o informację

Przydatne zwroty w liście motywacyjnym

 • I am writing to apply for a job/a post… (Piszę, aby ubiegać się o pracę/stanowisko…)
 • I am writing in response to your advertisement in… (Piszę w odpowiedzi na ogłoszenie w…)
 • As far as my qualifications/experience are concerned… (Jeśli chodzi o moje kwalifikacje/doświadczenie…)
 • I can work in team/under pressure. (Potrafię pracować w zespole/pod presją).
 • I enclose my CV. (Załączam moje CV).

Przydatne zwroty w liście do redakcji

 • Dear Editor (tak najczęściej piszemy w nagłówku: Drogi Redaktorze, czyli odpowiednik polskiego: Szanowna Redakcjo).
 • I read the article entitled “ABC” in the 2nd October issue of your newspaper… (Przeczytałem artykuł zatytułowany „ABC” w wydaniu gazety z 2 października…)
 • I’m writing in connection with the article… (Piszę w związku z artykułem…)
 • I agree/I could not agree more/I disagree… (Zgadzam się/całkowicie się nie zgadzam/nie zgadzam się…)

Przydatne zwroty w liście z reklamacją

 • I’m writing to complain about…/to express my dissatisfaction about… (Piszę, aby złożyć reklamację w sprawie/wyrazić swoje niezadowolenie z…)
 • It doesn’t work properly/it is out of order/it is broken. (Nie działa/popsuło się).
 • I would like a refund/I would like my money back/I would like you to exchange. (Chcę zwrotu pieniędzy/wymiany).

Przydatne zwroty w liście z prośbą o informację

 • I would like to know… (Chciałbym wiedzieć…)
 • I am writing to enquire about… (Piszę, aby zapytać o…)
 • I would be grateful/obliged if you could send me some information/details about… (Byłabym wdzięczna, gdyby zechcieli mi Państwo przesłać jakieś informacje/szczegóły na temat…)
 • Perhaps you could inform me/let me know… (Być może mogliby Państwo poinformować mnie o…)

Przykładowe zadanie maturalne
Przeczytałeś w brytyjskiej gazecie, że można pracować jako woluntariusz w szpitalu. Napisz list do firmy organizującej taki wolontariat, zapytaj:

 • jakie warunki trzeba spełnić, aby pracować jako wolontariusz,
 • w jakich miastach organizowane są wolontariaty (wyraź preferencje co do Londynu oraz południa Anglii),
 • jak wygląda kwestia zakwaterowania i wyżywienia,
 • ile godzin dziennie się pracuje,
 • czy firma pomaga w znalezieniu kursu angielskiego.

Dear Sir/Madam,

I read in “Times” that you organize work as a volunteer in hospitals in Britain and I am writing to enquire about this work. I am really interesting about working in a hospital as I would like to study medicine in the future.

I would be obliged if you could tell me what conditions I would have to fulfil to get this job. Please, inform me about the required age of the participants, necessary medical tests and the other conditions. I understood that the voluntary service is organised in different cities in England. I must say I would love to work in London or, if it is not possible, in the south of England. Are preferences of the candidates taken into consideration?

Could you also inform me about accomodation, meals and working hours?

I understood accomodation is provided by the company. What about the food? How many hours do we work everyday? I would be also grateful if you could tell me if the company helps in finding an English course.
I’m looking forward to hearing from you.

Yours faithfully,
XYZ