Breaking news
  • No posts where found

TESTY sprawdzające

Test przedegzaminacyjny z polskiego

1. Jeśli nie wiadomo, kto jest twórcą dzieła, oznacza to: A. symboliczność sztuki B. anonimowość sztuki C. wiarygodność sztuki D. jednoznaczność sztuki Odp. B 2. Skojarz termin z odpowiednią dziedziną sztuki: wirtuoz    scenografia    baszta    fraszka A. literatura; B. architektura; C. teatr; D. muzyka Odp. wirtuoz – D; scenografia – C; baszta – B; fraszka – A. Przypomnijmy, że: wirtuoz – to występujący na koncertach wykonawca, który opanował w sposób mistrzowski grę na

Zestaw zagadnień z nauki o języku i teorii literatury.

Zestaw zagadnień maturalnych z nauki o języku i teorii literatury. 1. Pochodzenie języka polskiego: Język polski należy do grupy języków słowiańskich. Są to języki pokrewne, gdyż pochodzą od wspólnego przodka – języka prasłowiańskiego, którym posługiwali się wszyscy Słowianie. W połowie pierwszego tysiąclecia naszej ery stosunki historyczne panujące w wczesnej Europie (wędrówki ludów, upadek cesarstwa rzymskiego) przyczyniły się do rozpadu wspólnoty Słowian na trzy wielkie grupy: zachodniosłowiańską, wschodniosłowiańską, południowosłowiańską. W obrębie tych

Test z nauki o języku 7

Sprawdź swoją wiedzę przed egzaminem   1. Przed Tobą rozwiązana krzyżówka. Wpisz obok niej objaśnienia wszystkich haseł. Każde z nich powinno być krótkie i zawierać dwie informacje. Wzór: Miłosz – polski pisarz, laureat Nagrody Nobla z 1980 roku.   A. ………………………………………………………………… B. ………………………………………………………………… C. ………………………………………………………………… D. ………………………………………………………………… E. ………………………………………………………………… E. ………………………………………………………………… 2. W każdym ze zdań wyraz „piesek” pełni inną funkcję składniową. Jaką? A. Pan piesek zachorował i leżał w

Test z nauki o języku 6

Sprawdź swoją wiedzę przed egzaminem   1. Który z wyrazów nie zawiera cząstki „om”? A. k……..ponent B. k……..pozytor C. k……..pas D. k……..pać się E. k……..binator 2. Dobierz do każdego z wyrazów – umieszczonych po lewej stronie – odpowiadające im czasowniki. Napisz je w formie trzeciej osoby liczby pojedynczej czasu przyszłego prostego. czasowniki: zarechotać, zarżeć, zakwitnąć, urosnąć, dojrzewać, zatrzepotać, zwiędnąć, zaświergotać a) pąk – …………………………………………………………………………………………… b) owoc – ………………………………………………………………………………………… c) dziecko

Test z nauki o języku 5

Sprawdź swoją wiedzę przed egzaminem   1. Wybierz poprawną odpowiedź. KLEPTOMAN A. Pracownik warsztatu blacharskiego. B. Plotkarz, człowiek przekazujący nieprawdziwe informacje. C. Człowiek mający chorobliwą skłonność do kradzieży. Odp. ………………………………………………………………………. PIROMAN A. Kucharz, specjalista od sporządzania pierogów w restauracjach. B. Podpalacz, człowiek chorobliwie zafascynowany ogniem. C. Nieostrożny kierowca, sprawca wypadku drogowego. Odp. ………………………………………………………………………. HARPAGON A. Mężczyzna silny i mocny, którego wszyscy się boją. B. Marynarz pracujący na statkach wielorybniczych C.

Test z nauki o języku 4

Sprawdź swoją wiedzę przed egzaminem   1. Po lewej stronie – kilka znanych nazwisk. Dopasuj do każdego z nich odpowiednią informację. 1. Zbigniew Herbert ………………………… 2. Francisco De Goya ……………………… 3. Gustaw Holoubek ………………………… 4. Andrzej Wajda …………………………….. 5. Arystoteles …………………………………. 6. Ludwig van Beethoven ………………… 7. Karol Darwin ………………………………. A. grecki filozof, wszechstronny myśliciel, żył w IV w. p. n. e. B. aktor teatralny, filmowy i telewizyjny C. reżyser

Test z nauki o języku 3

Sprawdź swoją wiedzę przed egzaminem   1. Popraw błędy w przysłowiach: a) Na złodzieju czapka karakułowa. ……………………………………………………………………………………………………………………………… b) Nie wszystko złoto, co się święci. ……………………………………………………………………………………………………………………………… c) Leje jak wół do karety. ……………………………………………………………………………………………………………………………… d) Pańskie oko konia tu czy tam. ……………………………………………………………………………………………………………………………… e) Baba o szydle, dziad o dratwie. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 2. Dopasuj neologizmy do wyrazów: – ściereczka do kurzu …………………………………………………………… – śliniaczek …………………………………………………………………………. – lampa ………………………………………………………………………………. – szklanka …………………………………………………………………………… – pokrywka …………………………………………………………………………..

Test z nauki o języku 2

Sprawdź swoją wiedzę przed egzaminem   1. Wpisz nazwy gatunków odpowiadające podanym definicjom: a) wzniosła pieśń skierowana do bóstwa, utrzymana w pochwalnej tonacji ……………………… b) utwór z pogranicza epiki i liryki, pisany wierszem, oparty na wierzeniach i obyczajach ludowych ……………………… c) utwór pisany wierszem, oparty na motywach żalu, smutku po stracie bliskiej osoby ……………………… 2. W wyrazie „arcy-mistrz” akcent pada na: a) pierwszą sylabę od końca b) czwarta sylabę od

Test z nauki o języku 1

Sprawdź swoją wiedzę przed egzaminem   1. Podanemu związkowi frazeologicznemu odpowiada tylko jedno wyjaśnienie. Wybierz je. A. Pleść androny: a) mówić głupstwa b) mówić dużo c) mówić zbyt szybko B. Krewny po kądzieli: a) krewny ze strony matki b) ktoś wyróżniony, szczególnie drogi c) krewny ze strony ojca C. Czarno na białym: a) Murzyni idący przez jezdnię b) coś oczywistego, nie budzącego wątpliwości c) negatywny bohater powieści, który osiąga sukces D. Zimny prysznic: a) codzienna kąpiel b) gwałtowny powrót do