1. Jak rozumiesz następujące pojęcia?

zaufanie – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
złośliwość – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
przyjaźń – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
szacunek – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Napisz pięć par antonimów.

a) ………………………………………………… ………………………………………………………..
a) ………………………………………………… ………………………………………………………..
a) ………………………………………………… ………………………………………………………..
a) ………………………………………………… ………………………………………………………..

3. Z poniższymi wyrazami ułóż zdania – tak, aby pokazać, że rozumiesz ich znaczenie: faul, infekcja, interwencja, spontaniczny, elokwentny, preferować

4. Podaj antonimy poniższych wyrazów, nie używając przedrostka -nie.

zgoda – ………………………………………………………………..
bohaterstwo – ………………………………………………………
piękno – ………………………………………………………………
przyjazny – …………………………………………………………..
silny – ………………………………………………………………….
kłamstwo – …………………………………………………………..

5. Podaj pięć przykładów wyrazów zapożyczonych z języka obcego. Wskaż, z jakiego języka zostały zapożyczone.

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

6. Do podanych wyrazów dopisz po jednym synonimie i antonimie:

szczupły – …………………………………………………………….
honorowy – …………………………………………………………..
wątły – ………………………………………………………………….
źle – ……………………………………………………………………..
zwyciężyć – …………………………………………………………..

7. Podaj różne nazwy rozgrywek sportowych:

wyścig żeglarski – ……………………………………………………………………………………
zjazd narciarski między tyczkami – …………………………………………………………..
wyścig konny – ……………………………………………………………………………………….
bieg na dystansie 42 195 km – ………………………………………………………………….
wyścig samochodowy – ……………………………………………………………………………

8. Podaj polskie odpowiedniki wyrazów:
partycypować – …………………………………………………………..
orator – ……………………………………………………………………..
werdykt – …………………………………………………………………..
relikt – ………………………………………………………………………
renowacja – ……………………………………………………………….
bicykl – ……………………………………………………………………..

9. Uporządkuj wyrazy od najsłabiej nacechowanego emocjonalnie do nacechowanego najsilniej.

A. zmartwienie, zgryzota, troska, rozpacz, przygnębienie
B. obawa, lęk, niepokój, przestrach, panika, przerażenie
C. gniew, złość, wściekłość, irytacja

10. Co oznaczają słowa?
nekropolia – …………………………………………………………..
metropolia – …………………………………………………………..
adaptacja – …………………………………………………………..
adopcja – …………………………………………………………..
humanistyczny – …………………………………………………………..
humanitarny – …………………………………………………………..

11. Do nazw instytucji i przedsiębiorstw dopasuj skrótowce
Rafako – …………………………………………………………..
FAMA – …………………………………………………………..
ZBoWiD – …………………………………………………………..
PAN – …………………………………………………………..
PESEL – …………………………………………………………..

Polska Akademia Nauk
Związek Bojowników o Wolność i Demokrację
Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności
Festiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej
Raciborska Fabryka Kotłów

12. Podane wyrazy ułóż w kolejności od najszerszego do najwęższego zakresu.
A. spodnie, ubranie, dżinsy
B. owoc, roślina, arbuz
C. muzyk, gitarzysta, artysta

 

Odpowiedzi

1.
zaufanie – wiara w kogoś, nadzieja, że można mu zawierzyć swoje sprawy, których nie zdradzi innym i ich dopilnuje
złośliwość – niechętny i nieżyczliwy stosunek, zachowywanie się wobec kogoś uszczypliwie
przyjaźń – bardzo bliskie i serdeczne stosunki z kimś, oparte na zaufaniu, szczerości i liczeniu na kogoś w każdej sytuacji
szacunek – poważanie kogoś, czucie przed nim respektu i uznania
2.
zły – dobry
bogaty – biedny
ciepły – zimny
głęboki – płytki
daleki – bliski
3.
Za faul na bramkarzu obrońca krakowskiej drużyny dostał czerwoną kartkę.
Ostra infekcja sprawiła, że mama musiała zostać jeszcze w szpitalu.
Chuligani uspokoili się dopiero po policyjnej interwencji.
Wcześniej nie planowaliśmy, że po zakończonym meczu podrzucimy trenera – to był spontaniczny gest.
Michał jest bardzo elokwentny – zawsze wie co i kiedy odpowiedzieć.
Preferuję muzykę na żywo, choć płyt też lubię słuchać.
4.
zgoda – waśń
bohaterstwo – tchórzostwo
piękno – brzydota
przyjazny – wrogi
silny – słaby
kłamstwo – prawda
5.
Jarmark – z jęz. niemieckiego
Brylant – z jęz. francuskiego
Buchalteria – z jęz. niemieckiego
Hobby – z jęz. angielskiego
Hot dog – z jęz. angielskiego
6.
szczupły – chudy, gruby
honorowy – szlachetny, niegodny
wątły – mizerny, silny
źle – błędnie, dobrze
zwyciężyć – wygrać, przegrać
7.
wyścigi żeglarskie – regaty
zjazd narciarski między tyczkami – slalom
wyścig konny – gonitwa
bieg na dystansie 42 195 km – maraton
wyścig samochodowy – rajd
8.
partycypować – uczestniczyć
orator – mówca
werdykt – decyzja
relikt – przeżytek
renowacja – remont
bicykl – rower
9.
a) zmartwienie, troska, zgryzota, przygnębienie, rozpacz
b) niepokój, obawa, lęk, przestrach, przerażenie, panika
c) irytacja, złość, gniew, wściekłość
10.
nekropolia – cmentarz
metropolia – wielkie miasto
adaptacja – przystosowanie dzieła do wystawienia w teatrze lub na ekranie
adopcja – prawne uznanie cudzego za dziecka z własne
humanistyczny – zajmujący się człowiekiem i jego wytworami – literaturą, sztuką, historią
humanitarny – mający na celu dobro człowieka
11.
BGŻ – Bank Gospodarki Żywnościowej
Rafako – Raciborska Fabryka Kotłów
FAMA – Festiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej
ZboWiD – Związek Bojowników o Wolność i Demokrację
PAN – Polska Akademia Nauk
PESEL – Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności
12.
a) ubranie, spodnie, dżinsy
b) roślina, owoc, arbuz
c) artysta, muzyk, gitarzysta