Słowniki TEST

 

1. Do jakiego działu nauki o języku zaliczysz terminy: przydawka, podmiot, orzeczenie?

a) fleksja,
b) składnia,
c) onomastyka,
d) ortografia.

Odp. …………………………..

2. Który ciąg terminów należy w pełni do fleksji?

a) podmiot, czasownik, mianownik, tryb,
b) mianownik, dopełniacz, celownik, samogłoska,
c) orzecznik, łącznik, przysłówek, przydawka,
d) czasownik, osoba, liczba, tryb.

Odp. …………………………..

3. W jakim słowniku będziesz szukał pochodzenia wyrazu „skóra”?

a) w ortograficznym,
b) we frazeologicznym,
c) w słowniku terminów literackich,
d) w etymologicznym.

Odp. …………………………..

4. W jakim słowniku sprawdzisz znaczenie słowa „etymologia”?

a) w słowniku poprawnej polszczyzny
b) w słowniku wyrazów obcych
c) w słowniku języka polskiego
d) w słowniku postaci literackich

Odp. …………………………..

5. W jakim słowniku sprawdzisz znaczenie słowa „frazeologizm”?

a) w słowniku frazeologicznym
b) w słowniku etymologicznym
c) w słowniku wyrazów obcych
d) w żadnym z nich

Odp. …………………………..

6. Do podanych terminów dostosuj słowniki, w jakich znajdziesz je jako hasła.

A. Kmicic
B. choć oko wykol
C. hiobowa wieść
D. gżegżółka

a) słownik mitów i tradycji kultury
b) słownik postaci literackich
c) słownik frazeologiczny
d) słownik ortograficzny

Odp. …………………………..

7. Piszesz wypracowanie:

A. Gdy chcesz zastąpić wyraz, korzystasz ze słownika ………………………………………………………………………………..……..
B. Gdy chcesz sprawdzić pisownię wyrazu, używasz słownika …………………………………………………………………………….…
C. Gdy nie wiesz, czy poprawnie użyłeś wyrazu, sprawdzasz w słowniku …………………………………………………………….……
D. Gdy chcesz dobrze postawić przecinek, sprawdzasz w słowniku ………………………………….…………………………………..…

8. W jakim słowniku znajdziesz pochodzenie słowa „iluminacja”?

a) w słowniku ortograficznym
b) w słowniku etymologicznym
c) w słowniku poprawnej polszczyzny
d) w słowniku mitów i tradycji kultury

Odp. …………………………..

9. W jakim słowniku znajdziesz wyjaśnienie wyrażenia „chytry lis”?

a) terminów literackich
b) wyrazów obcych
c) frazeologicznym
d) synonimów

Odp. …………………………..

10. Musisz zastąpić wyraz „książka”. W jakim słowniku szukasz?

a) w słowniku frazeologicznym
b) w słowniku synonimów
c) w słowniku mitów i tradycji kultury
d) w słowniku terminów literackich

Odp. …………………………..

11. Jeśli chcesz ustalić pochodzenie danego wyrazu, czas i sposób jego powstania oraz kolejne zmiany znaczeniowe sięgniesz do:

a) słownika frazeologicznego
b) słownika wyrazów bliskoznacznych
c) słownika etymologicznego
d) encyklopedii

 

Odpowiedzi:

1. b);
2. d);
3. d);
4. c);
5. b);
6. A. a), b) B. a), c), C. a), c), D. d);
7. A. synonimów, B. ortograficznego,
C. poprawnej polszczyzny, D. interpunkcyjnego
8. b);
9. a),
10. b);
11. c)

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Skróty słownikowe

Słowniki potrzebne użytkownikowi polszczyzny