Tag "test polonistyczny"

Test 2

Przeczytaj uważnie ten tekst. Pomoże Ci on przy odpowiedziach na pytania. O teatrze greckim:… Teatr grecki, najdawniejszy teatr, jaki znamy, wyglądał zupełnie inaczej niż teatry współczesne (…). Odbywał się tylko parę razy w roku. Siedzibą teatru mogło być początkowo każde miejsce, z którego mieszkańcy całego miasta oglądać mogli duże widowisko. Do tego celu nadawało się najlepiej naturalne zbocze wzgórza, u którego stóp płaska powierzchnia pomieścić mogła chór i aktorów. Przedstawienie

Test 9

Część I Przeczytaj uważnie poniższy fragment: Choinka Daleko w lesie rosła śliczna mała choinka, wybrała sobie piękne miejsce, słońce miało do niej dostęp (…) i dookoła rosło wielu jej starszych towarzyszy: sosny i świerki; ale mała choinka chciała tylko rosnąć. – Ach, gdybym była już taka duża jak inne drzewa! – wzdychała choinka. Kiedy nadeszło Boże Narodzenie, ścięto dwa młode drzewka, może mniejsze, a może w tym samym wieku co

Test 10

Na początek – przeczytaj uważnie tekst wstępny, bowiem do niego będą się odnosiły niektóre polecenia testu. Twórczość i błąd Twórczość i błąd graniczą ze sobą w języku o włos, ocierają się o siebie. Myliłby się ten, kto by sądził, że terenem twórczości językowej jest tylko poezja. Twórczość językową uprawia na co dzień każdy z nas. Kiedy ktoś stwierdza dumnie, patrząc na Amika albo Trota: „Posiadanie psa czyni człowieka ludzkim”, uprawia

Test 11

Deszcz na co dzień wygląda zupełnie inaczej, niż w poezji. Aby się o tym przekonać, przeczytaj uważnie dwa poniższe teksty. Kapuśniaczek Jak wesoły milion drobnych muszek, Jakby z worków szarych mokry, mżący maczek, Sypie się i skacze dżdżu wodnisty puszek, Rośnie pył jesienny, siwy kapuśniaczek. Słabe to, maleńkie, ledwo samo kropi, Nawet w blachy bębnić nie potrafi jeszcze, Ot, młodziutki deszczyk, fruwające kropki, Co by strasznie chciały być dorosłym deszczem.

Test 12

1. W miejsce kropek wstaw brakujące litery. (25 pkt) (za każdy uzupełniony wyraz po pół punktu) Dyktando Bardzo …ciałam k…pić te perf…my! Oczywiście p…ez cały czas pamiętałam, że mają być imieninowym prez…tem dla w…jenki Kornel… A p…ede mną le…ały wspaniałe jaskrawoczerwone flakoniki, z wnęt…a kt…rych roz…odziła się niezapomniana woń. G…rowały z pewnością nad innymi, bo p…ecież stanowiły interes…jącą k…pozycję zapa…ową, zło…oną z p…ecudnych …erbacianych r…ż, suszonych …iacyntów i konwal… Słusznie wyobra…ałam sobie,

Test 13

Teraz wspólnie z harcerzami i Jarkiem – kronikarzem wyprawy, przemierzysz zaznaczony na mapie szlak. A po drodze czeka dziewięć zadań. Część I 1. Chłopcy rozpoczęli wycieczkę od Pojezierza Mazurskiego, a ściślej – spotkali się nad pięknym jeziorem Mamry. Jarek postanowił opisać je w swojej kronice. Pomóż Jarkowi wykonać opis jeziora (kilkanaście zdań). (1 pkt) Pamiętaj, że nie musi to być opis realistyczny, może służyć za tło fantastycznych wydarzeń. Wskazówka: Jezioro

Test 14

Część I Przeczytaj uważnie wiersz i odpowiedz na poniższe pytania Myszka, kot i kogut Co by to była za szkoda! O kąsek nie zginęła jedna myszka młoda, Szczera, prosta, niewinna; przypadek ją zbawił. To, co ona swej matce, ja wam będę prawił: „Rzuciwszy naszych pieczarów głębiny, Dopadłam jednej zielonej równiny, Dyrdając jako szczurek, kiedy sadło śledzi. Patrzę, aliści dwoje żywiąt siedzi: Jeden z nich trochę dalej, z milczeniem przystojnym, Łagodny

Test 15

Przed Tobą kartka, na której Małgosia dokładnie zapisała swoją rozmowę z ojcem. – Dzień dobry. – Dzień dobry. Mówi Małgosia Zamecka. Czy to Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „Dziewiarz”? – Tak, słucham. – Czy mogę prosić do telefonu tatę, to znaczy pana Zameckiego? – Tak, zaczekaj chwilę. Twój ojciec właśnie skończył naradę. – Dziękuję. – Halo, słucham. – Tata? Cześć, tu Gosia. – Dzień dobry, córeczko. Czy coś się stało? – Dlaczego

Test 16

Przeczytaj dokładnie poniższy tekst, a następnie odpowiedz na pytania, które odnoszą się do niego. Papirusy, papierki i gryzipiórki… Książka ma długą tradycję. Początkowo był sam pergamin. Papier zjawił się dopiero później. Wyraz papier pochodzi z łacińskiego papyrus, łaciński zaś wyraz z greckiej nazwy papyros, którą to nazwą określano roślinę rosnącą w błotnistych miejscowościach Egiptu, Abisynii, Palestyny i dającą swe łodygi na zwoje papirusowe. Dawny, prawdziwy pergamin, kojarzący się dziś z jakąś

Test 17

Przeczytaj uważnie poniższy tekst, a następnie wykonaj kilka, odnoszących się do niego poleceń. Z historii kart i gier w karty O pochodzeniu kart i historii gier wiadomo niewiele, toteż wysnuwane są rozmaite teorie. Jedna z nich umieszcza ojczyznę kart w Korei. Miały one wywodzić się od strzałek stosowanych do wróżenia, które ustawiano pośrodku magicznego kręgu. Puszczano je luzem z ręki i z ich ułożenia na ziemi wyczytywano losy szczepu. Wedle

Test 18

Uważnie przeczytaj poniższy tekst, bowiem do jego treści odnoszą się kolejne polecenia. Powieść Początek powieści jako odrębnego gatunku epickiego przypada w Polsce na czasy oświecenia. W przeciwieństwie do innych gatunków ma jasno określone cele poznawcze, a jej zadaniem jest przedstawić wierny obraz rzeczywistości. Powieść cechuje pojemność poznawcza. Ową pojemność należy rozumieć jako zdolność przekazywania wiedzy o człowieku, o procesie historycznym, który warunkuje jego życie. Ma strukturę dosyć swobodną i elastyczną.

Test 19

Jak zostać „wziętym” literatem? Najlepiej chyba skorzystać z pomocy klasyków, którzy nierzadko bardzo chętnie komentowali własną i cudzą pracę pisarską, ujawniali tajemnice warsztatu. Najwybitniejszym dziełem w tym zakresie jest „Alchemia słowa” Jana Parandowskiego. W przedmowie autor wspomina, że zabiegał o stworzenie szkoły Sztuki Pisarskiej. Pragnął dopomóc młodym, którzy próbowali stawiać pierwsze kroki w zawodzie pisarza. „Zawodzie”? Jest to więc sztuka wyuczalna czy nieodgadniony talent? Muzycy po kilka, a najczęściej po

Test 20

Część I Oto tekst dotyczy sztuki dziennikarskiej, a ściślej – gatunku publicystycznego, zwanego reportażem. Przypomnij sobie zatem wszystko, co wiesz na ten temat (dodajmy, że w szkole piszemy reportaż przeważnie w formie relacji z uroczystości szkolnej, wycieczki, obejrzanego filmu czy spektaklu). A teraz przeczytaj uważnie tekst: Pan Tadeusz – w powijakach (fragmenty) Turowa Wola, 31 lipca 1988 Do Turowej Woli, gdzie kręcone są zdjęcia do „Pana Tadeusza” jadę z Dorotą

Test 21

Część pierwsza Tym razem – jest podzielona na trzy etapy. I. Twoje pierwsze zadanie brzmi następująco: ułóż w odpowiedniej kolejności zdania z fragmentu (A), by utworzyły logiczną, spójną całość. A oto zdania: (5p.) 1. Planowali przecież tę wyprawę od dawna, a dzień dzisiejszy wydawał się do tego celu wyjątkowo odpowiedni. 2. Pomyślałem, że Rysiek i Maciek pewnie wyruszyli już na łyżwy. 3. Po nocnej wichurze nie pozostało już ani śladu.

Test 22

Przeczytaj uważnie poniższe fragmenty powieści, a następnie wykonaj kilka poleceń: „Dwie córki państwa Borejków były rude: Ida i Natalia. Dwie pozostałe: Patrycja i Gabriela, były blondynkami, jak mama. (…) W istocie, Gabriela odznaczała się bujną strzechą krzywo przyciętych, jasnopopielatych kosmyków, Ida była ruda jak wiewiórka, zaś mała Natalia mawiała o sobie, że jest pomarańczową blondynką i było to trafne określenie: jej włosy były dokładnie koloru marchewki. Najmłodsza Patrycja była zasadniczo podobna

Test 23

1. W podanym tekście brakuje kilku elementów. Zachowując styl języka tej epoki, dobierzcie najlepiej pasujące fragmenty z niżej proponowanych zestawów: (20p.) Po Amfionie i Dzetosie posiadł tron tebański Lajos. Wyrocznia ostrzegła go, że (A), który w następstwie ożeni się z jego żoną, a swoją matką, Jokastą. Gdy im się więc syn (B), przekłuli mu pięty żelaznymi kolcami, związali i wyrzucili w górach. Dziecko znaleźli pasterze i zanieśli do Koryntu, aby (C)

Test 24

Przed przystąpieniem do odpowiedzi przeczytaj uważnie prezentowany poniżej fragment tekstu, bowiem do niego będą się odnosiły niektóre polecenia i zadania. Na wykonanie testu masz 120 minut. Zaczynaj od ćwiczeń najłatwiejszych. Dokładnie czytaj polecenia. Jeśli jedno z nich sprawia Ci trudność, przejdź do następnego, a po krótkim czasie wróć do niego raz jeszcze. Komplikacje te, które sprawiły, iż nieszczęśliwy felietonista musiał ustąpić na rok miejsca Prusowi, oświetlił po latach jego przyjaciel, Antoni Zaleski, gdy

Test 25

Przeczytajcie uważnie dwa poniższe teksty, ponieważ są inspiracją dla kolejnych pytań testu. Państwo Chopinowie zajęli w stolicy duże mieszkanie w skrzydle Pałacu Saskiego, na placu o tej samej nazwie. Pani Chopinowa grywała czasem chłopcom z internatu do tańca. Pewnego wieczoru, po takim graniu, gdy już wszyscy udali się na spoczynek, przerażona pokojówka Zuska zawołała: Proszę państwa, po salonie jakieś duchy chodzą… Gdy państwo Chopinowie weszli tu, na wysokim taborecie w nocnej koszuli siedział przy fortepianie

Test 26

Fragment I Bo każda chmura inna: na przykład jesienna Pełźnie jak żółw leniwa, ulewą brzemienna, I z nieba aż do ziemi spuszcza długie smugi Jak rozwite warkocze, to są deszczu strugi; Chmura z gradem, jak balon, szybko z wiatrem leci, Krągła, ciemnobłękitna, w środku żółto świeci, Szum wielki słychać wkoło; nawet te codzienne, Patrzcie Państwo, te białe chmurki, jak odmienne! Zrazu jak stada dzikich gęsi lub łabędzi, A z tyłu wiatr jak sokół do kupy

Test 27

Część pierwsza 1. Twoim zadaniem jest oddzielenie twierdzeń prawdziwych od fałszywych. Przy każdym zdaniu zaznacz literę „P” (prawda) lub „F” (fałsz) albo wyrazy „tak” – „nie”. (25p.) A. Zdanie „Ten mały chłopiec cofnął się do tyłu” jest poprawne.                                                         TAK  NIE B. Autorką „Roty” jest Maria Konopnicka.                                                                                                TAK  NIE C. Literacką Nagrodę Nobla otrzymali: Sienkiewicz, Reymont, Miłosz, Wałęsa i Szymborska.     TAK  NIE D. Archaizmy to