Skróty słownikowe

To ważne!
Jeśli w tekście egzaminacyjnym będą wyrazy nie tylko neutralne, ale też nacechowane emocjonalnie, lub potoczne, środowiskowe – autorzy testu mogą zechcieć sprawdzić Twoją orientację w klasyfikacji tych wyrazów. Takie nacechowane wyrazy, kiedy umieszczone są w słowniku języka polskiego, mają obok swój skrót – informację, jak je zakwalifikować, do jakiej grupy włączyć.
Przed egzaminem koniecznie zrób powtórkę z tychże skrótów. Oto one:

  • książk. – książkowy,
  • posp. – pospolity,
  • żart. – żartobliwy,
  • praw. – prawniczy,
  • pot. – potoczny,
  • techn. – techniczny,
  • ang. – angielski,
  • daw. – dawny, przestarzały,
  • ekon. – ekonomiczny,
  • gw. – gwarowy,
  • wulg. – wulgarny, ordynarny,
  • muz. – muzyczny,
  • uczn. – uczniowski,
  • euf. – eufemizm np. niemądry zamiast dureń – jest to zastąpienie wyrazu brzydkiego, wulgarnego wyrazem neutralnym,
  • zdr. – zdrobnienie np. piesek (od pies),
  • zgr. – zgrubienie np. psisko (od pies).

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

https://aleklasa.pl/gimnazjum/gramatyka/c249-informacje-wstepne/fleksja-test

Słowniki potrzebne użytkownikowi polszczyzny