INVITATION (Zaproszenie)

Zaproszenie to krótka forma użytkowa. Używamy jej wtedy, gdy chcemy zaprosić kogoś do wzięcia udziału w jakimś wydarzeniu – meczu, przyjęciu, pokazie.

Zaproszenie musi zawierać:

 • informację o tym, gdzie i kiedy odbędzie się impreza,
 • informację o tym, kto zaprasza,
 • szczegóły z polecenia, jeśli takie występują (np. specjalny ubiór, co przynieść itd.).

Przydatne zwroty

R.S.V.P. – bardzo popularny zwrot z języka francuskiego (Repondez s`il vous plaît) – proszę o potwierdzenie zaproszenia, najczęściej po tym podajemy numer telefonu;

I’d like to invite you… – Chciałabym zaprosić Cię…;

Please join us… – Proszę, dołącz do nas…;

Regrets only – stosowane w zaproszeniach oficjalnych – prośba o potwierdzenie, tylko jeśli mamy zamiar z zaproszenia nie skorzystać;

Come to… – Przyjdź do…;

All details at… – Wszystkie szczegóły u… (tu numer telefonu);

Proper attire please – jest to prośba o właściwy ubiór (bardzo formalna);

Dinner Jackets and Evening Dress – prośba o przybycie w strojach wieczorowych;

Dress: Informal – ubiór nieoficjalny, stosowane raczej w formalnych zaproszeniach lub żartobliwie.

 

Zadanie maturalne

Mama prosi Cię o ułożenie zaproszenia dla jej koleżanek z pracy na pokaz slajdów z podróży wakacyjnej. Twoje zaproszenie powinno zawierać następujące informacje:

 • gdzie i kiedy odbędzie się pokaz,
 • o wymaganym nieformalnym ubiorze,
 • o programie pokazu,
 • o tym, co należy zabrać ze sobą.

W zadaniu nie jest określony limit słów.

INVITATION

Please be my guest at the Holiday Slide Show on 9th September 2007 at 7 p.m. at my place:
27, Borowiecka Street, Warsaw.
(1) The show will last about two hours and I’m going to show you the slides from Japan first (approx. 30 minutes), then the ones from Thailand (30 inutes) and finally the set of slides from China (1 hour) (2).
Remember to bring some food and sense of humour (3)!
You can’t miss it!
Maria Romanowska
Dress: Informal (4)
Regrets only

 • (1) Gdzie i kiedy?
 • (2) Program pokazu.
 • (3) Co przynieść.
 • (4) Jak się ubrać.

Zawsze sprawdzaj punkt po punkcie, czy Twój krótki tekst użytkowy zawiera wszystkie informacje zawarte w poleceniu!