Temat: życie rodzinne i towarzyskie

List nieformalny to jedna z najczęściej występujących dłuższych form maturalnych. Ze względu na to, że jest to list pisany do kogoś bliskiego (rodziny, przyjaciół, znajomych) – używamy w nim języka potocznego, dopuszczalne są skróty (contractions) i pominięcia nieutrudniające zrozumienia treści (np. zaimka względnego w zdaniu złożonym).
Taki list, choć w znacznej części piszemy go tak jak mówimy (a więc poprawnie – ale bez sztuczności, napuszenia, nadużywania strony biernej), powinien mieć jednak typowy układ listu, a więc:

 • właściwy nagłówek zależnie od tego, do kogo piszemy (Dear…, Hi…, Hello…, etc.);
 • krótki wstęp (pytamy w nim, jak się czuje adresat, czy dostał nasz ostatni list, dziękujemy za tę wiadomość, którą my otrzymaliśmy, wyjaśniamy, dlaczego piszemy – oczywiście nie robimy tego wszystkiego naraz, a jedynie wybieramy sobie,
  o czym chcielibyśmy napisać w tych pierwszych dwóch, trzech zdaniach);
 • rozwinięcie – długości około trzech akapitów (tu piszemy o tym, co naprawdę chcemy przekazać: jak nam się wiedzie, co nas cieszy, co martwi, co się zmieniło, co byśmy chcieli zmienić, wymieniamy plotki (oczywiście przyjazne :– ), pytamy o wspólnych znajomych itd.);
 • zakończenie (piszemy, że musimy już kończyć, jak bardzo tęsknimy, liczymy na szybki list albo spotkanie);
 • zwrot grzecznościowy na zakończenie (np. Love – pozdrawiam).

Zadanie maturalne

Wyobraź sobie, że przeprowadziłeś się za granicę wraz z rodzicami. Napisz list do babci, w którym:

 • dzielisz się obserwacjami na temat nowej szkoły, do której chodzisz;
 • zapewnisz ją, że masz nowych kolegów w tym kraju;
 • opowiesz o swoich kłopotach językowych i jak sobie z nimi radzisz;
 • wyrazisz nadzieję na przyjazd do niej na wakacje.

Długość listu powinna wynosić od 120 do 150 słów.

Dear Grandma (1),
Thanks a lot for your letter. I was delighted to read you aren`t suffering from backache anymore! (2)
I`ve been registered to the Polish school here, in Ireland. The school seems to be quite funny: our headmaster can hardly speak Polish. Despite all, it`s not so bad. (3)
I had been afraid of loneliness before we moved here, but luckily I easily became acquainted with some classmates. (4)
As regards my English, I don`t speak very well yet but I`m optimistic about it. (5) One of my new friends promised to help me because she speaks fluently. We meet twice a week on special “lessons”. By the way, she`s exceptionally wonderful .
Now I have to finish as mum`s going to the post office. (6)
Grandma, I miss you very much and I hope I`ll come for holidays to Poland and visit your place! (7)
Please write soon and tell me all about yourself!
Love, (8)
XYZ (9)

1) Właściwy nagłówek, po nim przecinek.
2) Nawiązanie do listu, który autor dostał od babci i wyrażenie zainteresowania jej sprawami.
3) Tu uczeń dzieli się obserwacjami na temat szkoły, do której chodzi („dość zabawna”, „nie taka zła”).
4) Uczeń zapewnia, że – mimo wcześniejszych obaw – znalazł w nieznanym kraju nowych kolegów.
5) W tym akapicie wnuczek przyznaje, że nadal nie najlepiej u nie­go z angielskim. Opowiada, jak sobie z tym radzi (chodzi na dodatkowe lekcje do swojej koleżanki).
6) Wyjaśnienie typowe dla zakończenia listu („Muszę już kończyć, bo…”).
7) Wyrażenie nadziei, że uczeń przyjedzie do babci na wakacje i zapewnienie o tęsknocie.
8) Tu znalazło się miejsce na zwroty grzecznościowe kończące zwykle listy.
9) Uczeń słusznie się nie podpisał – na maturze nigdy nie podpisujemy listu imieniem i nazwiskiem (chyba że polecenie stanowiłoby inaczej).

Ocena listu

List jest napisany we właściwym stylu (nieformalnym), pojawiają się liczne słowa z języka potocznego (by the way, it`s not so bad, the school is quite funny).

List jest podzielony na logiczne całości (zaznaczono je w ko­mentarzach). Autor zawarł w treści listu wszystkie wymagane poleceniem informacje, co też znajdziesz podkreślone w ko­mentarzach.

Chociaż język listu jest dość prosty i potoczny, zawiera on wystarczająco zróżnicowane struktury gramatyczne (użycie czasu Past Perfect, the schools seems to be) oraz wystarczające na poziomie podstawowym słownictwo (I`ve been registered to school, exceptionally wonderful, become acquainted).

List nie zawiera też błę­dów leksykalnych ani gra­matycznych. Co ważne, jego objętość nie przekracza limitu słów o więcej niż 10 procent.