AKADEMIA MATURALNA

Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy).

Zadanie 1

Napisz wstęp do tematu: “Pieśni” Jana Kochanowskiego wyrazem światopoglądu człowieka renesansu.

Najpierw przypomnij sobie, co wiesz o renesansowej wizji świata i jej antycznych korzeniach. Pamiętaj, by nie opisywać poszczególnych utworów, będzie na to miejsce w rozwinięciu. Twoim zadaniem jest napisać jedynie wstęp, nie musi on być długi. Powinieneś natomiast podać informację o tym, jakie elementy składały się na światopogląd człowieka renesansu. Nie zapomnij wspomnieć o stoickiej filozofii, optymistycznym i harmonijnym postrzeganiu świata.

Odpowiedź:

Pieśni Jana Kochanowskiego są najpełniejszym wyrazem postawy renesansowej w szesnastowiecznej poezji polskiej. Zawarte są w nich wszystkie najważniejsze elementy renesansowego światopoglądu – można je łatwo wskazać na przykładzie poszczególnych utworów. Zanim to jednak uczynię, chciałbym krótko je opisać.

Jednym z ważniejszych czynników wpływających ma kształt epoki renesansu był zwrot w stronę sztuki i mitologii antycznej. Artyści renesansowi podejmowali mitologiczne tematy, wzorowali się na dawnej architekturze i rzeźbie. Przejęli też ze sztuki antyku zainteresowanie człowiekiem, jego potrzebami, rozwojem. Zainteresowano się też głębiej otaczającą człowieka naturą. Powróciły też do łask najważniejsze kierunki filozofii starożytnej – największą popularnością cieszył się chyba stoicyzm. W poezji, wzorem antycznych autorów, kładziono nacisk na harmonię, czystość języka. Ideałem poety był poeta doctus, czyli poeta uczony, znający doskonale wcześniejszą literaturę i będący jednocześnie znakomitym znawcą reguł sztuki poetyckiej; umiejący je zastosować, nie tylko w utworach pisanych po łacinie, ale i w ojczystym języku. Poetą takim był z pewnością Jan Kochanowski, co najlepiej pokazują chyba jego Pieśni.

Komentarz:

Pytanie pozwala zaprezentować podstawy wiedzy o renesansie i jego powiązaniu z antykiem. Nie wymaga więc wiedzy specjalnie głębokiej. Napisanie tego wstępu powinno pomóc Ci przypomnieć sobie te podstawy i je uporządkować. Dobrze jest zasygnalizować wszystkie motywy, które będą rozwinięte przy późniejszym omawianiu poszczególnych utworów.

Zobacz:

Zadanie 2 – SZKOŁA PISANIA