AKADEMIA MATURALNA

Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy).

Zadanie 2

Ułóż trzy różne zdania z użyciem słowa irracjonalny.

Odpowiedź:

  • Zachowanie Jana było zupełnie irracjonalne.
  • Mimo że nic im nie groziło, ogarnął ich irracjonalny strach.
  • Podczas podejmowania decyzji kierował się zupełnie irracjonalnymi powodami.

Komentarz:

Znajomość wyrazów obcego pochodzenia jest bardzo ważna podczas lektury tekstu maturalnego. Równie istotna jest umiejętność posługiwania się nimi podczas pisania. Prawidłowe ich stosowanie na pewno sprawi, że dostaniesz więcej punktów za język. Szczególnie, jeśli będą to wyrazy mało znane i rzadko stosowane. Pamiętaj jednak, żeby nie używać słów, których znaczenia nie jesteś pewien, gdyż efekt będzie odwrotny do zamierzonego.

Zobacz:

Zadanie 1 – SZKOŁA PISANIA

Zadanie 3 – SZKOŁA PISANIA