AKADEMIA MATURALNA

Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy).

Zadanie 3

Podaj jak najwięcej synonimów słów: ogólny; wstępny; życiorys, świat; opisywać.

Odpowiedź

  • ogólny – generalny, nieokreślony, niekonkretny
  • wstępny – początkowy, inicjalny, rozpoczynający
  • życiorys – biografia, biogram, curriculum vitae
  • świat – glob, kula ziemska, ziemia
  • opisywać – odtwarzać, przedstawiać, spisywać

Komentarz

Tego typu ćwiczenie będzie szczególne przydatne przy zadaniu sprawdzającym rozumienie tekstu. Rozwija bowiem umiejętność zastępowania własnymi słowami wyrazów i wyrażeń użytych w tekście źródłowym. Dzięki stosowaniu synonimów możesz ich uniknąć. Nie należy zapominać, że powtarzanie wyrazów traktowane jest jako błąd stylistyczny. Umiejętność stosowania synonimów jest więc jedną z podstawowych umiejętności przydatnych podczas pisania. Należy tylko pamiętać, żeby użyć synonimu dokładnie oddającego znaczenie wyrazu, który został zastąpiony.

Zobacz:

Zadanie 4 – SZKOŁA PISANIA