AKADEMIA MATURALNA

Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy).

Zadanie 4

“Cierpienie daje prędką dojrzałość”. Przedstaw w kilku zdaniach własne rozumienie tej myśli. O jakiego rodzaju dojrzałość chodzi? W jakim sensie doświadczenie bólu wzbogaca? Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem?

Odpowiedź:

Uważam, że to stwierdzenie jest jedną z najgłębszych mądrości życiowych. W pełni się z nim zgadzam. Własne cierpienie pozwala dostrzec cierpienie innych ludzi, ich kłopoty i troski. Pozwala też samemu dorosnąć, dostrzec, że świat nie składa się tylko z dziecięcych radości, ale też z odpowiedzialności. Ponadto przeżycie bólu pozwala lepiej docenić uczucie szczęścia.

Komentarz:

To ćwiczenie daje Ci możliwość przedstawienia własnego stanowiska w danej sprawie. Najlepiej odpowiedz w zgodzie z tym, co sam uważasz. Staraj mówić się swoimi słowami, a nie gotowymi formułami. Uzasadnij dobrze swój wybór. Pamiętaj, że Twoja wypowiedź jest krótka, dlatego nie wychodź poza zadany temat, poruszaj tylko te zagadnienia, które są w temacie zawarte. To ćwiczenie powinno wykształcić u Ciebie umiejętność konstruowania kilkuzdaniowych, precyzyjnych odpowiedzi.

Zobacz:

Zadanie 5 – SZKOŁA PISANIA