AKADEMIA MATURALNA

Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy).

Zadanie 14

Ludzie genialni to ludzie bezustannej teraźniejszości. Wyjaśnij krótko, jak rozumiesz tę myśl.

Odpowiedź:

O ludziach genialnych świadczą ich dzieła. Poprzez nie się wyrażają i w nich żyją. Prawdziwą wielkość charakteryzuje ciągła aktualność, uniwersalność, “wieczne trwanie”.

Komentarz:

Wiele tematów wypracowań zawiera w sobie czyjąś myśl, jakiś cytat bądź sentencję. Jej właściwe zrozumienie leży u podstaw trafnej interpretacji tematu.

Zobacz:

Zadanie 15 – SZKOŁA PISANIA