AKADEMIA MATURALNA

Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy).

Zadanie 7

Wymień (podając imię i nazwisko) pięciu autorów wierszy dla dzieci.

Odpowiedź:

Julian Tuwim, Stanisław Jachowicz, Ewa Szelburg-Zarębina, Ludwik Jerzy Kern, Wanda Chotomska.

Komentarz:

Podczas pisania pracy maturalnej, w fazie wstępnej, ważna jest umiejętność szybkiego skoncentrowania się i skojarzenia informacji, które później wykorzystasz. Rozwijaniu tej umiejętności służą właśnie takie ćwiczenia jak to.

Zobacz:

Zadanie 8 – SZKOŁA PISANIA