AKADEMIA MATURALNA

Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy).

Zadanie 11

Napisz wstęp do wypracowania domowego pt. Wykaż, na wybranych przykładach, ponadczasowy charakter przypowieści biblijnych.

Odpowiedź:

Biblia to nie tylko szczególna dla naszego kręgu kulturowego księga, którą uważamy za święte, pisane pod boskim natchnieniem, dzieło. To także arcydzieło literatury, zawierające teksty o charakterze uniwersalnym, a więc takie, które może przyjąć każdy człowiek, niezależnie od czasu i miejsca, w którym żyje. Biblia przynosi odpowiedź na podstawowe pytania, jakie wszyscy sobie zadajemy: skąd wziął się świat?, czym jest zło i dobro?, jaki jest sens życia? i wiele podobnych.

Spośród rozmaitych gatunków, jakie zawiera Biblia, najbardziej czytelne i przemawiające do naszej wyobraźni są właśnie przypowieści. Większość z nich znajduje się w Nowym Testamencie. Są to krótkie, zobrazowane przykładami (najczęściej zaczerpniętymi z życia) opowieści, mające za zadanie ukazać głębszą prawdę dotyczącą ludzkiego życia, filozofii bądź religii. Stąd nazywamy je też parabolami.

Komentarz:

Dobry wstęp i zakończenie to podstawa pracy. To, jak zaczniesz swoje wypracowanie, może zaważyć na dalszym jego odbiorze. Na szczęście pisania wstępów można się nauczyć, trzeba tylko trochę potrenować. Zaproponowany temat nie należy do trudnych, pamiętaj jednak, że wstęp ma być wprowadzeniem do omawianego zagadnienia. Nie należy zaczynać wypracowania od analizy utworów! Na to przyjdzie czas w rozwinięciu. Jeszcze raz przyjrzyj się tematowi pracy. Twój wstęp z pewnością powinien zawierać:

  • krótkie omówienie znaczenia Biblii,
  • wyjaśnienie, czym jest przypowieść.

Zobacz:

Zadanie 12 – SZKOŁA PISANIA