AKADEMIA MATURALNA

Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy).

Zadanie 9

Jaka główna myśl zawarta została w wierszu Czesława Miłosza „Dar”? W 2-3 zdaniach zinterpretuj przytoczony wiersz.

Dar

Dzień taki szczęśliwy.
Mgła opadła wcześnie, pracowałem w ogrodzie.
Kolibry przystawały nad kwiatem kaprifolium.
Nie było na ziemi rzeczy, którą chciałbym mieć.
Nie znałem nikogo, komu warto byłoby zazdrościć.
Co przydarzyło się złego, zapomniałem.
Nie wstydziłem się myśleć, że byłem, kim jestem.
Nie czułem w ciele żadnego bólu.
Prostując się, widziałem niebieskie morze i żagle.

Odpowiedź:

Osoba mówiąca w wierszu opowiada o porannej pracy w ogrodzie. Ten człowiek jest bardzo pozytywnie nastawiony do życia, być może wpływ na to ma kontakt z przyrodą, proste i przyjemne czynności jakie wykonuje. Najważniejszym przesłaniem utworu jest chyba definicja szczęścia, którą, w zaledwie kilku prostych zdaniach, tworzy podmiot wiersza.

Komentarz:

Aby dobrze wykonać to i temu podobne polecenia, musisz posiąść umiejętność zwięzłego i precyzyjnego formułowania myśli. Umiejętność ta może Ci się bardzo przydać na maturze… I jeszcze jedno: pamiętaj, że masz prawo do własnej interpretacji wiersza.

Zobacz:

Zadanie 10 – SZKOŁA PISANIA