AKADEMIA MATURALNA

Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy).

Zadanie 6

Wymień trzy związki frazeologiczne ze słowem “serce”. Napisz po jednym zdaniu z użyciem każdego z wymienionych przez ciebie związków.

Odpowiedź:

  • z ręką na sercu
    Z ręką na sercu mówię ci, że Agnieszka nie brała udziału w tej kradzieży.
  • oddać komuś serce
    Izolda oddała serce Tristanowi.
  • iść za głosem serca
    Pomimo sprzeciwu ze strony rodziny Juliusz Słowacki poszedł za głosem serca i pozostał wierny swojemu powołaniu poety.

Komentarz:

To bardzo proste zadanie. Takie na rozkręcenie. Sprawdza Twoją wiedzę w zakresie podstawowej terminologii służącej do opisu języka. Sprawdza też, czy potrafisz poprawnie posługiwać się językiem ojczystym.

Zobacz:

Zadanie 7 – SZKOŁA PISANIA