SZKOŁA PISANIA – POZIOM PODSTAWOWY

Zadanie 61 – SZKOŁA PISANIA

AKADEMIA MATURALNA Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy). Zadanie 61 Napisz wstęp do wypracowania na temat motywu przemijania w literaturze staropolskiej. Odpowiedź: Motyw przemijania jest obecny w literaturze i sztuce od początku ich istnienia i ciągle nie traci na popularności. Bo chyba nigdy nie pogodzimy się z tym, że się starzejemy, że umieramy. W średniowieczu śmierć była obecna niemalże na każdym kroku: epidemie sprawiały, że wyludniały się

Zadanie 62 – SZKOŁA PISANIA

AKADEMIA MATURALNA Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy). Zadanie 62 Ważnym elementem pracy pisemnej jest umiejętne rozpoczęcie nowego akapitu, wprowadzenie nowej myśli. Podaj przykłady takich zdań, które pozwalają na płynne przejście, gdy chcemy omówić kolejny utwór. Zastanów się nad wyrażeniami mniej szablonowymi niż: Przejdźmy do następnego utworu, którym jest… Odpowiedź: Przykładowe propozycje: Nie można w tej dyskusji pominąć utworu… Pragnę przytoczyć jeszcze jeden przykład. Niebagatelne wrażenie uczyniła

Zadanie 63 – SZKOŁA PISANIA

AKADEMIA MATURALNA Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy). Zadanie 63 Najwięcej problemów przy pisaniu wypracowania stwarza najczęściej wstęp. Wymyśl kilka uniwersalnych konceptów na rozpoczęcie pracy. Odpowiedź: Przy większości tematów we wstępie można wykorzystać następujące pomysły: zacząć od cytatu nawiązującego do tematu; zacząć od wyjaśnienia swojego wyboru: dlaczego właśnie ten temat wybrałem? Można pokusić się o ocenę tematu; zacząć od konkretnego przykładu, może to być np. postawa jakiegoś

Zadanie 64 – SZKOŁA PISANIA

AKADEMIA MATURALNA Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy). Zadanie 64 Zakończyć pracę jest chyba łatwiej niż zacząć. Zastanów się jednak, co zrobić, by uniknąć schematycznych sformułowań typu: reasumując, podsumowując, kończąc…, stwierdzam, że… Wymyśl kilka oryginalnych form zakończeń. Odpowiedź: Przykładowe zakończenia: Na zakończenie dodam jeszcze pewną uwagę… Pozwolę sobie zakończyć cytatem z twórczości… Paradoksalnie, zakończenie nie przynosi pewności, jest powrotem do początku, bo stawia kolejne pytania… Ostateczne moje

Zadanie 65 – SZKOŁA PISANIA

AKADEMIA MATURALNA Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy). Zadanie 65 Popraw i uszlachetnij styl niezbyt udanego zdania: Pisarz pisze o życiu ludzi w czasie wojny. Podaj przynajmniej dwa przykłady. Odpowiedź: Twórca prezentuje losy ludzi, którym przyszło żyć w trudnym i tragicznym czasie wolny i okupacji. Autor wnika w realia egzystencji człowieka doświadczającego okrucieństw wojny. Komentarz: Styl jest bardzo ważnym elementem pracy i znacznie wpływa na jej ocenę.