AKADEMIA MATURALNA

Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy).

Zadanie 62

Ważnym elementem pracy pisemnej jest umiejętne rozpoczęcie nowego akapitu, wprowadzenie nowej myśli. Podaj przykłady takich zdań, które pozwalają na płynne przejście, gdy chcemy omówić kolejny utwór. Zastanów się nad wyrażeniami mniej szablonowymi niż: Przejdźmy do następnego utworu, którym jest…

Odpowiedź:

Przykładowe propozycje:

  • Nie można w tej dyskusji pominąć utworu…
  • Pragnę przytoczyć jeszcze jeden przykład.
  • Niebagatelne wrażenie uczyniła na mnie jeszcze jedna książka…
  • Może wydać się to dziwne, że znajduję ów problem w tej właśnie książce, ale…
  • Warto przytoczyć tu jeszcze jeden tytuł…

Komentarz:

Wprowadzać nowe akapity należy przede wszystkim logicznie (tj. muszą się one łączyć z wcześniejszą częścią wypowiedzi) i przejrzyście, a tam gdzie to tylko możliwe – oryginalnie. Unikaj powszechnie stosowanego wyrażenia: Kolejnym utworem, który porusza ten temat jest… Ile razy można powielać tę samą konstrukcję (do tego niezbyt poprawną, bo to nie utwór porusza temat, lecz autor)? Poszukaj ciekawszych zwrotów.

Zobacz:

Zadanie 63 – SZKOŁA PISANIA