AKADEMIA MATURALNA

Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy).

Zadanie 65

Popraw i uszlachetnij styl niezbyt udanego zdania: Pisarz pisze o życiu ludzi w czasie wojny. Podaj przynajmniej dwa przykłady.

Odpowiedź:

  • Twórca prezentuje losy ludzi, którym przyszło żyć w trudnym i tragicznym czasie wolny i okupacji.
  • Autor wnika w realia egzystencji człowieka doświadczającego okrucieństw wojny.

Komentarz:

Styl jest bardzo ważnym elementem pracy i znacznie wpływa na jej ocenę. Staraj się unikać potocznych określeń i zwrotów, a przede wszystkim błędów. Cóż, stylu nie da się poprawić z dnia na dzień, ale można go “ćwiczyć” poprzez czytanie dobrej literatury, a przede wszystkim poprzez pisanie, pisanie i jeszcze raz pisanie. Styl powinien być przejrzysty i czytelny.

Zobacz: