AKADEMIA MATURALNA

Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy).

Zadanie 64

Zakończyć pracę jest chyba łatwiej niż zacząć. Zastanów się jednak, co zrobić, by uniknąć schematycznych sformułowań typu: reasumując, podsumowując, kończąc…, stwierdzam, że… Wymyśl kilka oryginalnych form zakończeń.

Odpowiedź:

Przykładowe zakończenia:

  • Na zakończenie dodam jeszcze pewną uwagę…
  • Pozwolę sobie zakończyć cytatem z twórczości…
  • Paradoksalnie, zakończenie nie przynosi pewności, jest powrotem do początku, bo stawia kolejne pytania…
  • Ostateczne moje twierdzenie brzmi następująco…

Komentarz:

Zakończenie jest niezbędnym elementem pracy (nie tylko kompozycyjnym). Pamiętaj, by nie kopiować przemyśleń i zdań, które już wykorzystałeś. Czasem warto wrócić do pytania postawionego w temacie, podsumować wnioski, posłużyć się pytaniem retorycznym itp.

Zobacz:

Zadanie 65 – SZKOŁA PISANIA