AKADEMIA MATURALNA

Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy).

Zadanie 61

Napisz wstęp do wypracowania na temat motywu przemijania w literaturze staropolskiej.

Odpowiedź:

Motyw przemijania jest obecny w literaturze i sztuce od początku ich istnienia i ciągle nie traci na popularności. Bo chyba nigdy nie pogodzimy się z tym, że się starzejemy, że umieramy. W średniowieczu śmierć była obecna niemalże na każdym kroku: epidemie sprawiały, że wyludniały się całe wsie i miasta, na porządku dziennym były publiczne egzekucje, traktowano je nawet jako coś w rodzaju rozrywkowego widowiska… Jednym z najpopularniejszych toposów barokowej poezji jest vanitas – czyli refleksja nad marnością wszystkich doczesnych dóbr (takich jak: pieniądze, władza, uroda, ale także życie ludzkie), które szybko ulegają zniszczeniu. Tylko wielki twórca polskiego renesansu, Jan Kochanowski, wierząc w potęgę sztuki, która zapewnia artyście nieśmiertelność, odważył się dumnie powtórzyć za swoim mistrzem Horacym: “nie wszystek umrę”.

Komentarz:

Jak zacząć? Może lepiej zapytajcie: jak opanować ten specyficzny rodzaj lęku, który zazwyczaj ogarnia nas przed rozpoczęciem pisania, niewiarę we własne siły… Jednym ze sposobów jest po prostu intensywne ćwiczenie. Każdy nowy temat powinien być dla Ciebie intrygującym wyzwaniem, a nie wzbudzać zniechęcenie, lęk i niewiarę. Przy okazji przypominam, że do literatury staropolskiej zaliczamy średniowiecze, renesans i barok.

Zobacz:

Zadanie 62 – SZKOŁA PISANIA