AKADEMIA MATURALNA

Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy).

Zadanie 18

Podaj po jednym antonimie do następujących wyrazów: mędrzec, drogo, głodny, twardy, cisza.

Odpowiedź:

  • mędrzec – głupiec
  • drogo – tanio
  • głodny – syty
  • twardy – miękki
  • cisza – hałas

Komentarz:

To zadanie również należy do łatwych. Sprawdza twoją sprawność w posługiwaniu się ojczystym językiem, jak również twoją znajomość terminologii służącej do opisu języka – żeby je poprawnie wykonać wystarczy wiedzieć, co to jest antonim. Przypomnijmy więc: antonimy to wyrazy o przeciwstawnych znaczeniach.

Zobacz:

Zadanie 19 – SZKOŁA PISANIA