AKADEMIA MATURALNA

Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy).

Zadanie 17

Podaj przykład sytuacji, w której uzasadnione byłoby użycie przysłowia: Daj mu palec, a on całą rękę chwyta.

Odpowiedź:

Tego przysłowia można użyć w sytuacji, kiedy jedna osoba wykorzystuje drugą, żądając od niej ciągle nowych przysług.

Komentarz:

Czasem trudno wyjaśnić coś, co wszyscy rozumiemy, co pozornie wydaje się proste… Wytłumaczenie pozornie oczywistego stwierdzenia albo zdefiniowanie słowa, którego znaczenie jest powszechnie znane często sprawia trudności. Wiadomo, o co chodzi, ale „jak by ci to wytłumaczyć…”, mówimy. Stąd takie ćwiczenie. Pamiętaj, żeby swoją myśl sformułować w miarę zwięźle i precyzyjnie.

Zobacz:

Zadanie 18 – SZKOŁA PISANIA