Nieważne, czy uczycie się angielskiego od przedszkola, czy od wczoraj, na pierwszych paru lekcjach w liceum pojawi się on: czas teraźniejszy, a właściwie dwa czasy teraźniejsze – Present Simple i Present Continuous.

Zaznacz właściwą odpowiedź.

1. I go often / often go / am often going to my psychiatrist.
2. The sun sets / is setting in the West.
3. I read / am reading some very interesting books now.
4. People work / are working long hours nowadays.
5. In the story a beautiful girl falls / is falling in love with a monster.

A teraz sprawdź!
1. often go, 2. sets, 3. am reading, 4. are working, 5. falls.

Z grubsza rzecz biorąc, czasu Present Simple używa się albo dla czynności, które dzieją się z pewną częstotliwością, jak
w zdaniu pierwszym, albo też dla prawd (w miarę) stałych i niezmiennych, takich jak w zdaniu drugim. Present Continuous używa się zaś w opisie tego, co dzieje się teraz, w tym momencie, w którym właśnie jesteśmy.

Czas Present Continuous – rozciąga się na tyle, na ile można rozciągnąć słowo teraz – czyli na ten tydzień, miesiąc, rok czy nawet parę ostatnich lat, jak w zadaniu czwartym. Dopóki czujemy, że jakiś fakt nie jest stałą cechą świata, czy też naszego światka, tylko czymś przejściowym, co zaczęło się może niedawno i może minąć bądź nie, dopóty jest to takie teraz, które obejmuje czas Present Continuous. Przy opowiadaniu historii, która ma trzymać w napięciu (w zdaniu piątym), mamy Present Simple.

Zapamiętaj!

Present Simple

Twierdzenie: Osoba + czasownik (tylko w 3. osobie dodajemy do czasownika końcówkę -s) + reszta zdania.
I like coffee. Ale: She likes coffee.
Pytanie: Operator (do lub does) + osoba + czasownik + reszta zdania? Does she like coffee?
Przeczenie: Osoba + operator (do lub does) + not + czasownik + reszta zdania. She doesn’t like coffee.

I work / don’t work here.
He works / doesn’t work here.

Do you / does he work here?
Yes, I do. / No, I don’t.
Yes, he does. / No, he doesn’t.

Czasu Present Simple (teraźniejszego prostego) używasz, gdy:

 • mówisz o myślach i uczuciach – myślę… – I think, lubię Cię – I like you;
 • mówisz o stanach, o rzeczach, które pozostają takie same, faktach i rzeczach, które są prawdziwe przez długi czas – tutaj mieszkamy – We live here;
 • mówisz o powtarzających się akcjach – coś robisz codziennie, często;
 • mówisz o rozkładach jazdy – pociąg odjeżdża jutro o 11.00 – The train leaves tomorrow at 11 a.m.

Present Continuous

Twierdzenie: Osoba + be + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania. She is drinking coffee now.
Pytanie: Be + osoba + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania? Is she drinking coffee now?
Przeczenie: Osoba + be + not + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania. She isn’t drinking coffee now.

I am / I’m not working.
You are / aren’t working.
He is / isn’t working.

Are you / Is he working?
Yes, I am. / No, I’m not.
Yes, he is. / No, he isn’t.

Czasu Present Continuous (teraźniejszego ciągłego) używasz, gdy:

 • jesteś w środku robienia czegoś – w tej chwili jesz;
 • kiedy jesteś w środku robienia czegoś, ale w tej chwili akurat tego nie wykonujesz – czytasz książkę od pewnego czasu, ale w tej sekundzie tego nie robisz;
 • jeżeli coś zmienia się przez dłuższy czas – klimat na ziemi ociepla się;
 • jeżeli jesteś pewny czegoś, co wydarzy się w przyszłości – jutro idę na plażę, bo umówiłam się z kolegą;

Zobacz, jak powyższe zasady zastosowane są w prezentowanych sytuacjach:

1. Kathy jest dziennikarką. W telewizji często pojawia się na żywo. Właśnie teraz mówi o wydarzeniach na stadionie:
– I’m speaking to you live from the Olympic Stadium. (Mówię do państwa na żywo z olimpijskiego stadionu).

2. Kathy jest bardzo znana i często odpowiada na pytania innych dziennikarzy. Gdy opowiada o swojej pracy, brzmi to tak:
– I often speak live to camera. (Często mówię na żywo do kamery).

3. Twoi koledzy i Ty organizujecie dyskotekę w szkole. W każdej klasie ogłaszacie, że chętnie powiększycie grono organizatorów. Mówicie:
– We are organizing disco this week. Our group does it every time but now we need help. So anyone is welcome to join us. (Organizujemy dyskotekę w tym tygodniu. Nasza grupa robi to za każdym razem, ale teraz potrzebujemy pomocy. Więc każdy jest mile widziany).

4. Rozmawia dwóch kolegów:
– Hello Jack! I am going to the football ground. Are you coming?
– Oh, I am so busy now. And besides it is raining.
– You are always busy and it always rains at the springtime in our climate.
– But I am watching television now.
– What?
– I always watch this programme and you know it.
– OK, I think you should be interested in sport not only in TV.
– But this is a sport programme that I’m watching!

Always – zawsze
To słówko kojarzy się nam głównie z czasem Present Simple, ale musisz wiedzieć, że można użyć go także z czasem Present Continuous. Porównaj zdania:

Present Continuous

 • Terry is always inviting his friends here. (On zaprasza ich bardzo często – to jest denerwujące).
 • I’m always forgetting my books! (Bardzo często zapominam wziąć książek z domu).

ALWAYS znaczy tutaj „bardzo często”. W ten sposób wyrażamy, że coś nas denerwuje, krytykujemy kogoś.

Present Simple

 • Terry always invites his parents for Christmas. (On zaprasza ich na każde święta).
 • I always forget my books. (Jeszcze nigdy nie przyniosłam tych książek).

Always znaczy tutaj „za każdym razem”. W ten sposób stwierdzamy fakt – coś zawsze się dzieje.

 

Nie popełniaj błędów!

1.
She goes and she comes back.
– pamiętaj o dodaniu ‘-s’ w trzeciej osobie.

2.
I often go to cinema.
She usually swims…

– miejsce przysłówka częstotliwości w zdaniu jest przed czasownikiem.
Tylko w wypadku to be przysłówek stawiamy po czasowniku, np. She is always very tired.

3.
In this photo I’m sitting under the tree. Przy opisie fotografii lub ilustracji używamy czasu Present Continuous.

Uwaga!
Poniższe zdania są poprawne. Czy wiesz, dlaczego?

1. You are always watching television!
2. Now I suppose we should change the title.

1. Jak wiesz z przysłówkami częstotliwości (adverbs of frequency) używamy Present Simple. Jednak w sytuacji, gdy czyjeś zachowanie nas denerwuje, sądzimy, że ktoś z czymś przesadza, używamy: always + Present Continuous.

2. Wydawałoby się, że skoro now, to Present Continuous, ale to jest jedna z rozlicznych pułapek, w jakie można wpaść. Jest cała grupa czasowników, które nie są standardowo używane w Present ­Continuous. Nazywają się one Stative Verbs, ponieważ nie dotyczą czynności, a pewnych stanów, na przykład uczuciowych. Oto przykłady takich czasowników.

Niektóre z tych czasowników mogą w innym swoim znaczeniu być używane w czasach ciągłych.
W tych znaczeniach stają się Active Verbs. Oto przykłady.

Uzupełnij tekst czasownikami w Present Simple lub Present Continuous.

Boss, Important Offices
Office Road 4, London

Dear Boss!
I 1 (write) ……………. to you from Crete, from my holidays. Now I 2 (have) ……………. breakfast on the beach. The Greek coffee 3 (taste) ……………. fantastic! I 4 (remember) ……………. all the good moments that we spent together but:
a) You 5 (always complain) ……………. about my work.
b) You 6 (not want) ……………. to pay me more money.
c) I started to work in a local bar and I 7 (earn) ……………. more money than in the office.
d) So it 8 (seem) ……………. I’m not going back.

Best wishes, Johny

Answers:
. am writing, 2. am having, 3. tastes, 4. remember, 5. are always complaining, 6. don’t want, 7. am earning, 8. seems