Temat: podróżowanie i turystyka

What was the most beautiful place in the world you have visited?

Alice, 16, Warsaw:
Last year I visited the Greek Isles. All of them were beautiful, but I loved Thassos most. It’s got everything Greece is famous for: wonderful people, fascinating remote mountain slopes, unique natural beauty of silver olive trees that surround extensive beaches with golden sand as well as immense azure of the sky. All of these make this island a paradise. Of course I’m sure I’ll go there next year!

Martha, 17, Madrid:
Last summer I visited my grandparents who live in a small village. Pure nature, lush vegetation and infinite fields were my faithful companions during those holidays as well as great pals I met there! I’m going to visit my grandparents every year!

Stephan, 16, Berlin:
I have always dreamt of visiting Mexico and, I still can’t believe it, last June my dream came true. I went there with my brother, Martin. We were admiring picturesque beaches and monumental volcanoes but the most unforgettable experience was seeing millions of monarch butterflies in sanctuary El Rosario! It was superb!

Spójrzcie na zaznaczone w tekście zdania – zapewne rozpoznałeś, że utworzono je w najpopularniejszym (i najłatwiejszym?) czasie przeszłym: w Past Simple!

 

The Past Simple Tense używamy, gdy:

 • czynność skończyła się i jest określone, kiedy to nastąpiło, np.
  I went to Thassos last year.
 • pada pytanie o konkretny czas (czyli najczęściej zaczynające się od „kiedy”), np.
  When did you visit them?
 • oczywiste jest, kiedy wydarzyła się czynność, nawet jeśli określenie czasu nie jest podane, np.
  I was happy there.
 • prowadzimy ciągłą narrację, opowiadamy coś, np.
  Last year I went to Greece. I met a lot of wonderful people.
 • pytanie jest uściślające, kolejne w rozmowie (najczęściej po pytaniu w Present Perfect), np.
  Have you met any new people? Whom did you meet?
 • mówimy o zwyczaju w przeszłości, np.
  I went there every year. (Jeździłam tam każdego roku, np. kiedy byłam mała).
 • są określone sytuacje po zwrotach:
  • as if,
  • as though,
  • it is time,
  • if only,
  • wish,
  • would sooner/rather.

Past Simple

 • zdanie oznajmujące osoba + czasownik z końcówką -ed lub II forma z tabelki, np.
  I went to Greece last summer.
  Last year I visited my grandparents.
 • pytanie did + osoba + czasownik w I formie (i bez -ed!)?, np.
  Did you visit them last year?
 • przeczenie osoba + did not/didn’t + I forma, np.
  I didn`t write to him from holidays.

Zapamiętaj!
W pytaniach i przeczeniach w czasie Past Simple zawsze piszemy I formę czasownika (podstawową)!

WHEN – może występować zarówno przed zdaniem w czasie the Past Continuous, jak i przed zdaniem w czasie the Past Simple. Np.:
When he was watching the film, the phone rang. (Kiedy on oglądał film, zadzwonił telefon.)
She was making lunch when Tina came. (Ona robiła lunch, kiedy przyszła Tina.)
Jeżeli WHEN jest w środku zdania, wówczas nie oddzielamy zdań przecinkiem.

Uwaga! Słów AS, WHILE – możemy użyć jedynie przed czasownikiem w the Past Continuous.