Temat: dom

Truths and myths about sharing a room with your sister

Veni, vidi, vici. Your special reporter has just spied out the bedroom shared by two sisters and thanks to this act of his great bravery some of the myths referring to this subject might be busted:

1) Living with your sister will be a great fun.
Well, if you find endless telephone converstations, piles of dirty clothes everywhere or – on the contrary – obsession of tidiness and mopping the floor at least four times a day, television on all the day long or chatting about make-ups, gossiping about friends` friends and commenting on strangers` behaviour – funny, well, then it will probably be a great fun for you.

2) Living with your sister will be a traumatic experience.
Well, if you find friendly chats, love without any conditions, readiness to lend you all accessories, dresses and cosmetics you can imagine, and – last but not least – cleaning the window sill in case of unexpected visitors, a traumatic experience, well, then it`ll probably be so awful for you as you presume.

3) She will reveal all her secrets into your ear on the first day of your room sharing.
Will you impart yours to her? If so, great, but do not expect her to uncover her secrets in return for your sincerity. Some people need much more time to open their hearts and some of them won`t ever do it. C`est la vie.

4) She will keep all the things she finds out about you as a top secret.
It is not so obvious and it will probably depend on the kind of things: if she finds an ashtray, cigarette ends and a lighter (you must have dropped it being in a hurry for a VIM, that stands for: Very Important Meeting) she will at once put two and two together and tell your parents you are smoking. And, believe me or not, one day you will be grateful to her for this indiscretion. Your lungs will thank to her first.
Sharing a room with your sister, as everything, has brighter and darker side. Nevertheless, it forms the relationship that will probably last forever. The others, not so lucky to have siblings, may only envy it.

 

Future Simple (Tense)

Używamy go, gdy:

 • mówimy o czynności, którą zdecydowaliśmy się zrobić w momencie mówienia, np.:
  I`ll lend you my mascara. – Pożyczę ci tuszu.
 • w polskim czasie przyszłym dokonanym (czyli – zrobię to), przy obietnicach, np.
  I`ll talk to my sister. – Porozmawiam z moją siostrą. (A nie – będę rozmawiała!)
 • Jeżeli w chwili mówienia podejmujesz jakąś decyzję na przyszłość, np. obiecujesz coś.
  Wyobraź sobie, że jest bardzo gorący dzień. Bardzo chce Ci się pić. Możesz powiedzieć:
  I’m thirsty! I will make some ice tea. – Chce mi się pić! Zrobię trochę mrożonej herbaty.
 • przy wyrażaniu opinii i przewidywaniach, np.
  I think we will not have a quarrel. – Myślę, że się nie pokłócimy.
  I think it will not rain today. – Myślę, że nie będzie dzisiaj padało!

Zapamiętaj sytuacje, w których możesz użyć czasu Future Simple:

 • Uczysz się wytrwale do klasówki i obiecujesz mamie:
  I will pass this test!
 • Kolega pyta się, czy przyjdziesz do niego na imprezę. Możesz mu obiecać:
  Yes, I will come. And I will buy you a present!
  Możesz też odmówić:
  Oh no, I will not come. I’m going to my grandma.
 • Dzwoni do Ciebie brat i przypomina Ci:
  Do you remember that today is mom’s birthday? – Czy pamiętasz, że dzisiaj są urodziny mamy? Niestety, nie pamiętałeś i mówisz: Oh, I’ve forgotten! I will buy her a present. – Och, zapomniałem! Kupię jej prezent!

Zapamiętaj!
W pierwszej osobie liczby pojedynczej i mnogiej zamiast will możesz użyć słówka shall.
Shall postaw również przed I i we, kiedy chcesz zapytać, czy powinniśmy coś zrobić. Kiedy pytasz o to, co będziemy robić użyj will.
Porównaj dwa zdania:
Shall we be here in one year’s time? – Czy powinniśmy być tutaj za rok?
Will we be here in one year’s time? – Czy będziemy tutaj za rok?

Konstrukcja zdań

 • Zdanie twierdzące
  podmiot + will (`ll) + I forma czasownika (bezokolicznik)
 • Przeczenie
  podmiot + will not won`t + I forma czasownika (bezokolicznik)
 • Pytanie
  will/won`t + podmiot + I forma czasownika (bezokolicznik)

Typowe określenia czasu:

 • tomorrow (jutro),
 • in… days (za… dni),
 • next year, next month etc. (w przyszłym roku, miesiącu itd.)

Inne typowe dla Future Simple wyrazy i zwroty:

 • probably (prawdopodobnie),
 • I promise (obiecuję), I expect (spodziewam się),
 • I think (sądzę),
 • I wonder (zastanawiam się).

 

Future Continuous/ Progressive (Tense)

Używamy go, gdy:

 • chcemy powiedzieć o czynności przyszłej w języku polskim niedokonanej, czyli chcemy wyrazić sytuację, w której w przyszłości będziemy w trakcie robienia tej czynności, np.
  This time next week I`ll be talking to my sister.
  – O tej porze w przyszłym tygodniu będę rozmawiać z moją siostrą. (Czyli: będę w trakcie rozmowy);
 • chcemy powiedzieć o czynności, która będzie zakończona w przyszłości i jest czynnością pewną (czyli w podobnej sytuacji jak czasu Present Continuous dla przyszłości), np.
  Will you be seeing your brother tomorrow? – Czy będziesz się widział jutro z bratem?

Konstrukcja czasu

 • Zdanie twierdzące
  podmiot + will (`ll) be + czasownik z końcówką -ing (Gerund)
 • Przeczenie
  podmiot + will not be/won`t be + czasownik z końcówką -ing (Gerund)
 • Pytanie
  will/won`t + podmiot + be + czasownik z końcówką -ing (Gerund)