the Past Simple

Konstrukcja

 • Twierdzenie:
  os. + II forma czasownika + …
  I watched this film yesterday. – (Obejrzałem ten film wczoraj.)
 • Pytanie:
  DID + os. + I forma czasownika + …?
  Did you watch this film yesterday? – (Czy obejrzałeś ten film wczoraj?)
 • Przeczenie:
  os. + DID + NOT + I forma czasownika + …
  She didn’t watch this film yesterday. – (Ona nie obejrzała tego filmu wczoraj.)

Użycie
Jeżeli mówisz o czymś, co wydarzyło się lub zostało zrobione w przeszłości (w języku polskim – czasowniki dokonane) i wiesz, kiedy to miało miejsce, np. yesterday (wczoraj), two weeks ago (dwa tygodnie temu), last year (ostatniego roku), in 1998 (w 1998 roku), on Sunday (w niedzielę), in June (w czerwcu) itd.
Przykłady:
Jenny and Sue went to this shop yesterday. (Jenny i Sue poszły wczoraj do tego sklepu.)
Three months ago we sold our apartment. (Trzy miesiące temu sprzedaliśmy nasze mieszkanie.)

 

the Past Continuous

Konstrukcja

 • Twierdzenie:
  os. + WAS/ WERE + czasownik z -ing + …
  I was watching TV all day yesterday. – (Wczoraj cały dzień oglądałem telewizję.)
 • Pytanie:
  WAS/ WERE + os. + czasownik z -ing + …?
  Were you watching TV yesterday? – (Czy oglądałeś wczoraj telewizję?)
 • Przeczenie:
  os. + WAS/ WERE + czasownik z -ing + …
  We weren’t watching TV all day yesterday. – (Nie oglądaliśmy wczoraj telewizji cały dzień.)

Użycie
Jeżeli mówisz o czymś, co działo się w przeszłości przez dłuższy czas i zakończyło się w przeszłości (w języku polskim – czasowniki niedokonane) i wiesz, kiedy to się działo, np. yesterday, two weeks ago itd (te same określenia czasowe, co przy the Past Simple). Dodatkowo używamy takich określeń jak: all day (cały dzień), for two hours (przez dwie godziny) itp. – dla podkreślenia, że coś działo się przez dłuższy okres.
Przykłady:
They were watching TV yesterday. (Wczoraj oni oglądali telewizję.)
Yesterday John was swimming for two hours. (Wczoraj John pływał przez dwie godziny.)

 

the Present Perfect

Konstrukcja

 • Twierdzenie:
  os. + HAVE/ HAS + III forma czasownika + …
  She has seen this film. – (Ona widziała ten film.)
 • Pytanie:
  HAVE/ HAS + os. + III forma czasownika + …?
  Have you seen this film? – (Widziałeś ten film?)
 • Przeczenie:
  os. + HAVE/ HAS + NOT + III forma czasownika + …
  They haven’t seen this film. – (Oni nie widzieli tego filmu.)

Użycie

1. Jeżeli mówisz o czymś, co wydarzyło sięw przeszłości i ma skutki teraz, np.

 • I have broken my leg. (Złamałem nogę i teraz mam złamaną.)
  Nie wiemy lub nie jest ważne, kiedy to się zdarzyło, ważne, że teraz są skutki.
 • Jim has learned everything in one hour. (Jim nauczył się wszystkiego w godzinę – nieważne kiedy, ważne, że teraz to umie.)

2. W pytaniach z EVER i odpowiedziach przeczących z NEVER:

 • Have you ever been to Paris? (Czy kiedykolwiek byłeś w Paryżu?)
 • Yes, I have./ No, I have never been there. (Tak, byłem./ Nie, nigdy nie byłem.)

3. Jeżeli coś zaczęło się w przeszłości i trwa do teraz.
Charakterystyczne słowa dla tego zastosowania czasu to SINCE (od) i FOR (przez).
Jednak w tym czasie w ten sposób można używać czasowników: learn, teach, live, work itp., np.:

 • Joan has lived in Warsaw since 1980. (Joan mieszka w Warszawie od 1980 roku.)
 • We have worked for this company for 4 years. (Pracujemy dla tej firmy od 4 lat/ przez 4 lata.)

 

the Present Perfect Continuous

Konstrukcja

 • Twierdzenie:
  os. + HAVE/ HAS + BEEN + czasownik z -ing +…
  You have been watching TV for two hours. – (Oglądasz telewizję od dwóch godzin.)
 • Pytanie:
  HAVE/ HAS + os. + BEEN + czasownik z -ing + …?
  Has he been watching TV since 8 am? – Czy on ogląda telewizję od 8 rano?)
 • Przeczenie:
  os. + HAVE/ HAS + BEEN + czasownik z -ing + …
  I haven’t been watching it for two hours! – (Nie oglądam tego od dwóch godzin!)

Użycie
Jeżeli mówisz o czymś, co zaczęło się w przeszłości i trwa do teraz. Charakterystyczne słowa dla tego czasu to SINCE (od) i FOR (przez).
Czasowników live, learn, teach, work można używać w czasie the Present Perfect lub the Present Perfect Continuous, a zdania nie zmienią znaczenia, np.

 • I have been living here for 2 months. – I have learned here for 2 months. (Mieszkam tu od 2 miesięcy.)

Pozostałe czasowniki zmieniają znaczenie w zależności od użytego czasu.

 • I have been driving for 7 hours. (Prowadzę samochód od 7 godzin.)
 • I have driven 7 miles. (Przejechałem – samochodem – 7 mil.)

 

Porównanie czasu the Past Simple z the Past Continuous

Oba te czasy są czasami przeszłymi. Obu użyjesz wtedy, gdy wiesz, kiedy to, o czym mówisz, się wydarzyło (yesterday – wczoraj; two years ago – dwa lata temu, itd.).

Jest jednak jedna różnica między tymi dwoma czasami. Spójrz na zdania:
the Past Simple:
Jeremy wrote a letter to his girlfriend yesterday. – Jeremy napisał wczoraj list do swojej dziewczyny.
Czyli: coś wydarzyło się w przeszłości, trwało krótko i zakończyło się w przeszłości. W języku polskim odpowiednikiem są czasowniki dokonane, np.: I did – zrobiłem; I read – przeczytałem; I cooked – ugotowałem, itd.

the Past Continuous:
Jeremy was writing a letter to his girlfriend all day yesterday. – Jeremy pisał wczoraj list do swojej dziewczyny cały dzień.
Czyli: coś działo się w przeszłości i nie wiemy, z jakim skutkiem się się zakończyło. W języku polskim stsowane są w takim przypadkach czasowniki niedokonane, np. I was doing – robiłem; I was reading – czytałem; I was cooking – gotowałem, itd.

 

Łączenie czasów the Past Continuous i the Past Simple

Czasu the Past Simple często używamy wtedy, gdy chcemy zaznaczyć, że coś co robiliśmy przez dłuższy czas zostało przerwane czymś innym, np.
I was watching a film when the phone rang. – Oglądałem film, kiedy zadzwonił telefon (Dłuższą czynność wyrażamy w czasie the Past Continuous, krótszą zaś w the Past Simple.)

When we were cooking a dinner, John came. – Kiedy gotowaliśmy obiad, przyszedł John.
Nie ma znaczenia, które zdanie składowe będzie pierwsze, jednak pamiętaj, że jeżeli zdania składowe łączysz za pomocą when, nie oddzielasz ich przecinkiem:
When Sue was singing a song, John came in. = John came in when Sue was singing a song.
(Kiedy Sue śpiewała piosenkę, John wszedł. = John wszedł, kiedy Sue śpiewała piosenkę.)

 

Porównanie czasu the Past Simple z the Present Perfect

Są to dwa różne czasy i w zależności, którego z nich użyjesz, będziesz inaczej zrozumiany. Czasu the Past Simple używasz przede wszystkich wtedy, gdy wiesz, kiedy się coś wydarzyło i jest to istotne, np.

I bought this book yesterday. – Kupiłem tę książkę wczoraj. (Istotne jest to, że WCZORAJ kupiłem);
I have bought this book. – Kupiłem tę książkę. (Istotne, że w ogóle ją kupiłem i teraz ją mam. Nieważne, kiedy kupiłem.)
Jeżeli w zdaniu podaje się, kiedy coś się wydarzyło, a zdanie jest w czasie the Past Simple, oznacza to, że czynność czy stan, o których mówimy, już się zakończyły, np.
I lived in this town. – Mieszkałem w tym mieście. (Kiedyś i już teraz tu nie mieszkam.)
Jeśli to zdanie powiesz w czasie the Present Perfect, znaczy ono co innego:
I have lived in this town for 2 years. – Zamieszkałem w tym mieście 2 lata temu. (Nadal w nim mieszkam.)