Czasy teraźniejsze

Pierwszy z nich to Present Simple (teraźniejszy prosty), drugi zaś to Present Continuous (teraźniejszy ciągły).

Oto zebrane najważniejsze cechy tych dwóch czasów.

 

The Present Simple Tense (czas teraźniejszy prosty)

Użycie

 • coś dzieje się regularnie, co jakiś czas, np.
  I go to a party every week. (Co tydzień chodzę na imprezę).
 • mówisz o zwyczajach, zainteresowaniach, np.
  My brother drives very well. (Mój brat prowadzi – jeździ samochodem – bardzo dobrze).
 • mówisz o rozkładzie zajęć, rozkładzie jazdy pociągów i autobusów, lotów samolotów np.
  We fly at 11 am tomorrow. (Lecimy o jutro o 11 rano – znaczenie: samolot odlatuje o 11 według rozkładu lotów).

Konstrukcja

 • Twierdzenie
  Osoba + czasownik (he, she, it + -s) + …
  I ride a bike twice a week. (Jeżdżę na rowerze dwa razy w tygodniu).
  He rides a bike twice a week. (On jeździ na rowerze dwa razy w tygodniu).
 • Pytanie
  DO (he, she, it – DOES) + osoba + czasownik (bez -s) + …?
  Do you ride a bike? (Czy jeździsz na rowerze?)
  Does he ride a bike? (Czy on jeździ na rowerze?)
 • Przeczenie
  Osoba + DO/DOES + not + czasownik + …
  I do not ride a bike every day. (Nie jeżdżę na rowerze każdego dnia).
  He does not rides a bike twice a week. (On nie jeździ na rowerze dwa razy w tygodniu).

Do zapamiętania!

 • DO NOT = DON’T oraz DOES NOT = DOESN’T
 • W trzeciej osobie liczby pojedynczej (he, she, it) dodajemy do czasowników -s lub -es.
 • Określenia czasu typowe dla Present Simple:
  always – zawsze; never – nigdy; often – często; rarely – rzadko; sometimes – czasami; usually – zazwyczaj; almost never – prawie nigdy; quite often – dosyć często.

 

The Present Continuous Tense (czas teraźniejszy ciągły)

Użycie

 • coś dzieje się w chwili, gdy o tym mówimy, np.
  We are watching TV now. Don’t disturb us! (Oglądamy telewizję w tej chwili. Nie przeszkadzaj nam!)
 • coś dzieje się przez dłuższy czas w teraźniejszości, nie musimy jednak robić tego w chwili mówienia, np.
  I am painting my room this week. (Maluję swój pokój w tym tygodniu. – w tej chwili tego nie robię, bo jestem na spacerze z koleżanką, jednak projekt ten rozciągnięty jest w teraźniejszości).
 • gdy jesteśmy pewni, że coś wydarzy się w przyszłości, wszystko jest już umówione, mamy bilety, np.
  Next week my parents are going for holidays. (W następnym tygodniu moi rodzice jadą na wakacje – jest to pewne).

Konstrukcja

 • Twierdzenie
  Osoba + czasownik BE w formie osobowej + czasownik z -ing + …
  I am drinking juice now. (Teraz piję sok).
  You are drinking now. (Ty teraz pijesz).
  He is drinking now. (On teraz pije).
 • Pytanie
  Czasownik BE w formie osobowej + osoba + czasownik z -ing +…?
  Am I drinking it? ( Czy ja piję to teraz?)
  Are you drinking it? (Czy ty pijesz to teraz?)
  Is he drinking it now? (Czy on to teraz pije?)
 • Przeczenie
  Osoba + czasownik BE w odpowiedniej formie + NOT + czasownik z -ing + …
  I am not drinking now. (Ja teraz nie piję).
  He is not drinking now. (On teraz pije).

Do zapamiętania!

 • Zapamiętaj listę czasowników, których nie używamy z końcówką -ing. Nawet jeżeli mówimy o czymś, co dzieje się w tej chwili, używamy czasu Present Simple:
  • can – móc,
  • must – musieć;
  • know – wiedzieć, znać;
  • love – kochać, uwielbiać;
  • like – lubieć;
  • have – mieć.
 • Czasownika to have możemy użyć zamiast czasowników np. eat – jeść, drink – pić, take – brać. W takiej sytuacji należy dodać końcówkę -ing, np.
  I have a sandwich. (Mam kanapkę). – bez -ing
  I’m having a sandwich. = I’m eating a sandwich. (Jem teraz kanapkę).