CZAS FUTURE CONTINUOUS (PRZYSZŁY CIĄGŁY)

Zdania twierdzące Pytania (Inwersja) Zdania przeczące (dodajemy not)
1 os. lp. I will be doing
Will I be doing? I will not (won’t) be doing?
2 os. lp. you will be doing
Will you be doing?
you will not (won’t) be doing?
3 os. lp. he/she/it will be doing
Will he/she/it be doing? he/she/it will not (won’t) be doing?
1 os. lm. we will be doing
Will we be doing?
we will not (won’t) be doing?
2 os. lm. you will be doing
Will you be doing?
you will not (won’t) be doing?
3 os. lm. they will be doing
Will they be doing?
they will not (won’t) be doing?

Konstrukcja zdań w Future Continuous

Zdania twierdzące

podmiot (wykonawca czynności) + will (operator) + be + forma podstawowa czasownika z końcówką -ing

On Friday at six I will be watching TV.
She will be working from ten to twelve tomorrow.


Pytania

Pytania tworzy się na zasadzie inwersji. Drugi człon zdania (operator will) „przeskakuje” na pierwsze miejsce, przed podmiot.

Will + podmiot + be + forma podstawowa czasownika + forma podstawowa czasownika z końcówką -ing + pozostała część zdania

Will I be watching TV on Friday at six?
Will she be working from ten to twelve tomorrow?

Krótkie odpowiedzi na pytania ogólne

W krótkich odpowiedziach nie dodajemy słówka be.

Yes, I will.
Yes, she will.
No, I will not (won’t).
No, she will not (won’t).

Pytania szczegółowe

How will they be spending their free time on Monday morning? (Jak będą spędzać swój wolny czas w poniedziałek rano?)
How long will you be working this time tomorrow? (Jak długo będziesz pracować jutro o tej porze?)

Pytania o podmiot

W pytaniu o podmiot nie stosujemy inwersji.

Who will be helping father in the garden? (Kto będzie pomagał ojcu w ogrodzie?)
What will be happening here tomorrow at six? Co tu się będzie działo jutro o szóstej?

Pytania zaprzeczone

Won’t you be doing your homework this time tomorrow? (Czy nie będziesz odrabiać lekcji jutro o tej porze?)
Why won’t you be doing your homework this time tomorrow? (Dlaczego nie będziesz odrabiać lekcji jutro o tej porze?)

Zdania przeczące

W przeczeniu po operatorze will wstawiamy przeczenie not.

podmiot + will not (won’t) + be + forma podstawowa czasownika z końcówką -ing

I will not (won’t) be watching TV on Friday at six.
She will not (won’t) be working from ten to twelve tomorrow.

 

Zapamiętaj!

 • W przeczeniu formę will not można skrócić do: won’t. (will + not = won’t)
 • Niektóre czasowniki nie występują w żadnym z czasów continuous.
 • Końcówkę -ing, niezbędną dla każdego czasu continuous, należy dodać do 1 formy czasownika, z którym chcemy utworzyć zdanie, np.:
  She will be working from ten to twelve tomorrow.

 

Zastosowanie czasu Future Continuous:

 

1.
Czas przyszły ciągły odnosi się do przyszłości, opisując zdarzenia, które będą miały w niej miejsce przez pewien czas.

 • I will be waiting for you at eight. (Będę na ciebie czekać o ósmej.)
 • From nine to ten I will be listenig to the radio.
 • I’ll be watching television all day. (Cały dzień będę oglądał telewizję.)
 • I can’t come and see you on Friday because I’ll be helping my mother. (Nie mogę cię odwiedzić w piątek, bo będę pomagać mamie.
 • I’ll be doing my homework for the next two hours. (Dziś będę odrabiać moje zadanie domowe przez następne dwie godziny.)
 • This time next month we will be lying on the beach and drinking cold Coca Cola. (Za miesiąc o tej porze będziemy leżeli na plaży i pili zimną Coca Colę.)
 • At the same time tomorrow he will be giving a lecture. (Jutro o tej porze będzie wygłaszać wykład.)
 • What will you be doing this time on Friday? (Co będziesz robił w piątek o tej porze?)
 • What will you be doing this afternoon? (Co będziesz robić dzię po południu?)
 • I will not be having dinner in the evening. (Nie będę jadł wieczorem kolacji.)

 

2.
Do opisania zdarzenia, które nadejdzie naturalną koleją rzeczy;

 • Winter is here – it will be snowing soon. (Przyszła zima – niedługo będzie padał śnieg.)
 • Everybody will be working on a computer sooner or later. (Prędzej czy później każdy będzie pracować na komputerze, jeśli obecne tendencje się utrzymają.)

3.
Do wyrażenia naszego przypuszczenia dotyczącego przyszłości.

 • It’ll be getting dark soon. (Niedługo się ściemni.)
 • You’ll be feeling better in a moment. (Za chwilę poczujesz się lepiej.)
 • Peter won’t be using the computer tonight. ((Przypuszczam, że) Piotr nie będzie używał komputera dziś wieczór.)

4.
Do opisania zdarzeń, które traktujemy jako coś oczywistego, wiadomego i już postanowionego;

 • I will be meeting her this week. (Spotykam się z nią w nadchodzącym tygodniu.)
 • I will be going to the city. Do you need anything? (Jadę do miasta. Potrzebujesz czegoś?)
 • I will be meeting Mary this week as usual. (jak zwykle w tym tygodniu spotykam się z Mary.)
 • You can give me the message to Mary, I’ll be seeing her tomorrow anyway. (Możesz przekazać mi wiadomość dla Mary, będę się z nią widział jutro.)

5.
Do podkreślenia wysokiego prawdopodobieństwa zdarzenia się czegoś w teraźniejszości;

 • I know where we’ll find her – she will be dancing in her favourite club tonight.
  (Wiem, gdzie możemy ją znaleźć – będzie dziś tańczyć w swoim ulubionym klubie.)
 • Mary will be reading book now. (Przypuszczam, że Mary właśnie czyta książkę.)
 • John won’t be working now. (Nie sądzę, aby John teraz pracował.)

6.
Gdy chcemy użyć uprzejmych pytań dotyczących przyszłości, np.:

 • Will you be using the computer today? (Będziesz dzisiaj korzystał z komputera?)
 • How long will you be staying with us? (Jak długo się u nas zatrzymasz?)
  Gdybyśmy użyli innego czasu przyszłego mogłoby to zabrzmieć, jakbyśmy chcieli pozbyć się tej osoby jak najszybciej.
 • Will you be staying with us for a dinner? (Czy zostaniesz z nami na kolacji?)
 • Will you be staying for another night at our hotel? (Czy zostanie pan na jeszcze jedną noc w naszym hotelu?)

Często używane okoliczniki czasu

 • this time (o tej porze)
  • this time tomorrow (jutro o tej porze),
  • this time next week / month / year (o tej porze w przyszłym tygodniu / miesiącu / roku),
  • this time on Friday/Sunday (o tej porze w piątek / niedzielę)
 • tomorrow at 10 (jutro o dziesiątej),
 • tomorrow from five to six (jutro od piątej do szóstej),
 • on Monday at 8 (w poniedziałek o ósmej),
 • on Saturday between three and five (w sobotę między trzecią a piątą)
 • for the next two hours (przez następne dwie godziny)

Wyrażenia te występują na początku lub na końcu zdania, np.:

 • At this time tomorrow we’ll be driving to London. (Jutro o tej porze będziemy właśnie jechać do Londynu.)

Facebook aleklasa 2