Future Simple

W języku angielskim jest wiele sposobów na mówienie o przyszłości. Jednym z nich jest czas Future Simple. Musisz jednak pamiętać, że konstrukcji tej użyjesz tylko w określonych przypadkach!

Twierdzenie
Osoba + WILL + czasownik (w formie podstawowej) + …
We WILL EAT it tomorrow. (Zjemy to jutro).

Pytanie
WILL + osoba + czasownik (w formie podstawowej) + … ?
WILL you EAT it tomorrow? (Czy zjecie to jutro?)

Przeczenie
Osoba + WILL + NOT + czasownik (w formie podstawowej) + …
We WILL NOT EAT it tomorrow. (Nie zjemy tego jutro).
WILL NOT = WON’T

Czasu Future Simple użyjesz, gdy:

 • w chwili mówienia decydujesz się na zrobienie czegoś:
  Oh, it’s freezing! I’ll close the window. (Ale tu zimno! Zamknę okno).

A oto przykłady sytuacji:

 • oferujesz zrobienie czegoś:
  You seem to have a problem with this crossword. I’ll help you. (Zdaje się, że masz problem z tą krzyżówką. Pomogę ci).
 • zgadzasz się lub odmawiasz zrobienia czegoś:
  – Can you water the plants, please? (Czy możesz podlać roślinki?)
  – Yes. I’ll do it in a second./No. I won’t water your plants. (Tak. Zrobię to za chwilkę./Nie będę podlewał twoich roślinek).
 • obiecujesz zrobienie czegoś:
  Don’t worry about the cake. I’ll buy it, I promise. (Nie martw się o ciasto. Ja je kupię, obiecuję).
 • prosisz kogoś o zrobienie czegoś:
  Will you please be quiet? I’m trying to watch a film. (Czy możecie być cicho? Próbuję obejrzeć film. – w tej sytuacji możesz również powiedzieć: can you…).
 • mówisz o przyszłości i użyjesz takich określeń, jak:
  • PROBABLY – prawdopodobnie (He will probably buy this car. – On prawdopodobnie kupi ten samochód).
  • PERHAPS – może/możliwe, że (Perhaps we will call you. – Może do was zadzwonimy).
  • MAYBE – może (Maybe I won’t like Spain. – Może nie będzie mi się podobało w Hiszpanii).
  • I (DON’T) EXPECT – spodziewam się/nie spodziewam się (I expect you’ll say sorry. – Spodziewam się, że przeprosisz).
  • I’M SURE – jestem pewien (I’m sure Mary won’t like it. – Jestem pewien, że to się nie spodoba Mary).
  • SURE – pewnie (Sure I’ll help you. – Pewnie, że wam pomogę).
  • I (DON’T) THINK – (nie) sądzę, że (He thinks we will be angry. – On myśli, że będziemy źli).

 

Future Continuous

Jeżeli chcesz powiedzieć, że coś będzie się działo w przyszłości (będzie to dłuższa akcja), możesz użyć czasu Future Continuous. Możesz go używać z takimi samymi wyrażeniami i w takich samych okolicznościach jak w przypadku czasu Future Simple. Różnica polega na tym, że:

Future Simple to czasowniki dokonane: I WILL DO. – ZROBIĘ.
Future Coninuous to czasowniki niedokonane: I WILL BE DOING. – BĘDĘ ROBIĆ.

Twierdzenie
Osoba + WILL + BE + czasownik z ‘-ing’ + …
He WILL BE EATING lunch at 2 pm. (On będzie jadł lunch o 2.)

Pytanie
WILL + osoba + BE + czasownik z ‘-ing’ + …
WILL you BE EATING lunch at 2 pm? (Czy będziesz jadł lunch o 2?)

Przeczenie
Osoba + WILL + NOT + BE + czasownik z ‘-ing’ + …
HE WILL NOT (WON’T) BE EATING lunch at 2 pm. (On nie będzie jadł lunchu o 2.)

 

Porównaj zdania w Future Simple i Future Continuous!

Future Simple – czasowniki dokonane

I think my daughter will read this book today.
(Myślę, że moja córka przeczyta tę książkę dzisiaj – myślę, że ją skończy.)

Will you play the guitar?
(Zagrasz na gitarze? – w końcu.)

We won’t go to school tomorrow at 8 o’clock.
(Nie pójdziemy do szkoły jutro o 8 – nie będzie nas tam.)

I will cook you a meal.
(Ugotuję ci coś do jedzenia –obiecuję.)

Future Continuous – czasowniki niedokonane

I think my daughter will be reading this book today.
(Myślę, że moja córka będzie czytała tę książkę dzisiaj – dlatego nie mogę jej pożyczyć.)

Will you be playing the guitar?
(Będziesz grał na gitarze? – czy to oznacza, że będziesz zajęty przez jakiś czas?)

We won’t be going to school at 8 o’clock.
(Nie będziemy szli do szkoły o 8 – o 8 nie będziemy w drodze.)

I will be cooking a meal.
(Będę gotował jedzenie – będę zajęty przez jakiś czas.)

Zobacz:

Porównanie czasów the Future Simple i the Future Continuous

https://aleklasa.pl/bez-kategorii/c337-angielski/czasy/the-future-simple-tense-czas-przyszly-prosty

FUTURE SIMPE (PRZYSZŁY PROSTY)

FUTURE CONTINUOUS – (PRZYSZŁY CIĄGŁY)

Talking about the future. Wyrażanie przyszłości.