Zwróć uwagę, że kiedy mówimy o czasach w języku angielskim, okazuje się, że znacznie łatwiej jest wymienić czasy przeszłe i teraźniejsze niż czasy przyszłe. Dlatego mówi się raczej o sposobach wyrażania przyszłości niż o czasach przyszłych jako takich.
Spójrz na poniższy dialog – wyróżnione zostały cztery główne sposoby wyrażania przyszłości:

– Hi, Joanna.
– Hi, Susan. What are you doing on Saturday? Will you come over?
– Well, I don’t know… Perhaps it is strange but I’m going to go to a fortune teller…
– Are you mad? A fortune teller? What do you think she will tell you?
– Well, I hope she will tell me something about my relationship with Fred.
– Fred will cheat you and leave you, I can tell you… You ­don’t have to consult a fortune teller. Or you can go next weekend.
– Actually I can’t. The university starts next week and Fred is moving in on Sunday. If she tells me he is not the right person, I promise, I will tell him not to move in…
– You’re crazy! You should never let him… It’s going to be a complete disaster!
– I’ll call you later.
– But…

Czas przyszły to will. A tu niespodzianka! Owszem, jest i will, ale użyte zaledwie parę razy. I, co ważne, nadużywanie will jest częs­tym błędem!

 

Do wyrażania przyszłości użyjesz:

1. czasów teraźniejszych Present Continuous i Present Simple

 • Pytamy więc: What are you doing on Saturday?
 • Stwierdzamy: Fred is moving in on Sunday, The university starts next week.

Nie ma w tym nic dziwnego – po polsku jest przecież tak samo. Też spytamy: Co robisz w sobotę?, też powiemy Fred wprowadza się w niedzielę i Zajęcia zaczynają się w przyszłym tygodniu.
Jedyna różnica pomiędzy językiem polskim a angielskim jest taka, że ponieważ w języku angielskim są dwa czasy teraźniejsze, będą one używane do różnych celów, jeśli chodzi o wyrażanie przyszłości.

 • Czasu Present Simple używaj w stosunku do wszelkiego rodzaju terminarzy, rozkładów jazdy, rozkładów zajęć szkolnych czy semestrów. Są to rzeczy zaplanowane w sposób urzędowy. Na przykład:
  The exam starts at eight. (Egzamin zaczyna się o ósmej.)
  The train leaves at half past ten. (Pociąg odjeżdża wpół do jedenastej.)
 • W sytuacjach, gdy my sami coś zaplanowaliśmy i są to plany bardziej osobiste jak: dentysta, kino, wyjście na basen, używamy Present Continuous, na przykład:
  I’m going to the dentist tomorrow. (Jutro idę do dentysty.)
  I’m flying to Rome next week. (W przyszłym tygodniu lecę do Rzymu.)

 

2. Will

Użyj will w następujących trzech sytuacjach:

 • Po pierwsze wtedy, gdy przepowiadasz, że w przyszłości bliższej lub dalszej coś się pewnie stanie: po angielsku to się nazywa prediction.
  Fred will cheat you. (Fred cię oszuka.)
 • Po drugie, kiedy podejmujesz jakąś decyzję w danej chwili.
  I’ll call you later. (Zadzwonię później.)
 • Po trzecie, gdy komuś coś obiecujesz (lub komuś grozisz).
  I promise, I will tell him. (Obiecuję, że mu powiem.)

 

3. Be going to

Wyrażenie be going to zwykle jest tłumaczone jako „mieć zamiar” i rzeczywiście ta konstrukcja używana jest do wyrażania zamiarów i planów:

 • I’m going to go to a fortune teller. (Zamierzam iść do wróżki.)

Ale nie tylko. W przykładzie:

It’s going to be a complete disaster! (To będzie kompletna katastrofa!)

widać, że be going to można też używać w innym kontekś­cie. Gdy widzimy lub czujemy, że coś się wydarzy i mamy wszelkie przesłanki, aby tak sądzić, wtedy używamy tej konstrukcji. Dobry przykład to:

 • It’s going to rain. (Będzie padać.)

wypowiedziane wtedy, gdy na niebie zbierają się deszczowe chmury.

Sprawdźmy teraz, jak poradzisz sobie z czasem przyszłym!

– Hi Susan. It’s Fred speaking.
– Hi Fred.
– Where were you? I called you before.
– I went to a fortune teller.
– To a fortune teller?! Are you crazy?
– Listen, Fred. She told me lots of interesting things. I 1__________ (meet) a millionaire and I 2_______ (be) very rich. He 3_______ (have) a red car and he 4__________ (be) blond. I’m sorry Fred. But you are not blond and you are not a millionaire.
– But Susan… I 5__________ (come) tomorrow, please, wait for me at the station. The train 6__________ (arrive) at eight.
– Let me finish. I 7__________ (not wait) for you at the station.
– But Susan, I’ve bought a red bicycle and I’ve died my hair blond!
– Oh, I 8__________ (faint)! Upps!
– Susan! Susan!

Odpowiedzi:
1. will meet, 2. will be, 3. will have, 4. will be, 5. am coming, ­6. arrives, 7. am not going to wait, 8. am going to faint

 

4. Czasów Future Continuous i Future Perfect

Wyobraź sobie, że jest czerwiec, prawie koniec roku szkolnego. Fizyka lub jakiś inny Twój niezbyt ulubiony przedmiot… Gorąco… Profesorka kontynuuje wykład, podając straszne wzory na tablicy. Co sobie myślisz?

 • This time next week I will be lying on the beach in Sopot. I will be eating strawberry ice-cream and I will be reading magazines. My friends will be playing cards on the towel. We will be talking about everything and nothing…

W powyższych zdaniach został użyty czas Future Continuous.

Future Continuous
will + be + verb z -ing

I will be lying on the beach. (Będę leżał na plaży.

Czasu Future Continuous użyj, gdy:

 • mówisz o czymś, co będziesz robić w przyszłości w określonym czasie – na przykład: jutro o tej porze, w czwartek po połud­niu;
 • mówisz o czymś, co zostało już wcześniej zaplanowane, lub jest codzienną, zwykłą rutyną, np:
  I will be going to the post office – do you want me to post this letter for you?
 • pytasz o plany, np. Will you be using the computer? W takiej sytuacji, oczywiście, możemy tez użyć konstrukcji be going to – Are you going to use the computer? Znaczenie jest podobne, choć pewna różnica istnieje – jak w polskiej parze: Czy będziesz używał komputera? i Czy masz zamiar używać komputera?

 

Wracamy do upalnej lekcji fizyki… Myśli profesorki też gdzieś krążą, z dala od szkoły:

 • This time next week I will be flying to Crete. I will be sitting on the plane and reading a detective novel. By that time I will have corrected all the term papers, I will have given all the marks. I will have said goodbye to all my students. I will be simply sitting there and having great time.

W wypowiedzi profesorki od fizyki jest dużo czasu Future Conti­nuous, ale widzimy też inny czas: Future Perfect.

Future Perfect
will + have + 3 forma czasownika
I will have corrected all the term papers. (Poprawię wszystkie prace semestralne.)

Czasu Future Perfect użyjesz, gdy:

 • chcesz powiedzieć, że coś będziesz robić i będziesz to miał skończone do jakiegoś czasu w przyszłości: By that time I will have corrected all the term papers. – Do tego czasu będę już miała sprawdzone (zdążę już sprawdzić) prace semestralne.
 • jakaś czynność będzie trwała od jakiegoś czasu, np. On Tuesday we will have been married for 40 years! – We wtorek minie 40 lat, odkąd jesteśmy małżeństwem.

Ćwiczenie

Dopasuj tłumaczenia do zdań angielskich.

1. I will be writing this essay tomorrow.
2. I will have written this essay by tomorrow.
3. I will write this essay tomorrow.

a) Napiszę jutro to wypracowanie.
b) Napiszę to wypracowanie do jutra: być może napiszę je już dzisiaj, w każdym razie do jutra będzie gotowe.
c) Będę jutro pisała to wypracowanie, tak sobie zaplanowałam, ale czy skończę, to nie wiadomo.

Odpowiedzi:
1. – c, 2. – b, 3. – a. 1. – c, 2. – b, 3. – a.

 

5. Time and Condition Clauses

Jak jeszcze inaczej można mówić o wydarzeniach, które dotyczą przyszłości?

Professor’s husband (thinking): My wife is very tired bacause she teaches very naughty students. As soon as she comes home today, I will prepare her a bath. While she is in the bath, I will prepare dinner: salmon in cream sauce. She loves it. She will be in the bath until I tell her the dinner is ready. Once we start eating, I will pour her a glass of her favourite wine.

We wszystkich wyróżnionych przypadkach mówimy o przyszłości: jak tylko przyjdzie do domu, kiedy będzie w kąpieli, dopóki jej nie powiem, zaraz jak zaczniemy jeść, a jednak używamy czasu Present Simple. W języku angielskim jest mnóstwo takich słów i wyrażeń dotyczących czasu lub warunku, kiedy używamy czasu teraźniejszego. Oto najczęstsze takie słowa i zwroty:

after – po tym jak
before – zanim
as soon as, once – jak tylko
when – kiedy
while – podczas gdy
until – dopóki
as long as – jeśli tylko, tak długo jak
unless – chyba że
provided, on condition that – pod warunkiem że

Zakreśl odpowiednie słowa

Professor (thinking): I’m so tired today. While/As soon as I finish my lessons, I will go home. Well, I will, provided/until no students come for consultation. Well, before/on condition that I go, I will have to fill in these papers. I’m so tired, I know that unless/when I am home, I will go to bed. I won’t even eat anything as long as/unless my husband prepares something for me…

Odpowiedzi:
as soon as, provided, before, when, unless.

 

6. Konstrukcji: be about to, be on the verge of, be on the point of

Te konstrukcje też służą do wyrażania przyszłości!

 1. The professor is about to go home.
 2. The professor is on the verge of bursting into tears.
 3. The professor is on the point of telling the students to go home.

Wszystkie te zdania oznaczają, że wkrótce coś się wydarzy.

 • Pierwsze zdanie jest bardzo neutralne. Oznacza, że profesorka zaraz pójdzie do domu, ma zamiar zaraz wyjść.
 • On the verge oznacza: u progu, na skraju. Wyrażenia tego używamy często w takich kontekstach jak w przykładzie, kiedy ktoś się zaraz rozpłacze, ale też często, gdy mówimy na przykład, że naukowcy są u progu jakiegoś odkrycia. W każdym razie jest to jakaś poważna sprawa.
 • W trzecim zdaniu najważniejszy jest zamiar osoby, o której mówimy. Profesor właśnie zamierza powiedzieć studentom, żeby poszli do domu.