Temat: sport

Zadanie maturalne

Przeczytaj tekst, a następnie wybierz właściwą odpowiedź do każdej z luk, zaznaczając ją kółkiem:

1) a) making b) made c) breaking d) broke
2) a) who b) which c) where d) when
3) a) audience b) performers c) opponents d) spectators
4) a) way b) hand c) direction d) method
5) a) generous b) traditional c) tremendous d) deep
6) a) eaters b) people c) roots d) hoppers
7) a) recently b) recent c) soon d) frequently
8) a) do b) make c) set d) have
9) a) sensible b) sensitive c) sentimental d) senseless

 

Will all the records be broken?

Sport is based on (1) ……………………… records – nobody should doubt it nowadays. Moreover, searching for more creditable and imposing achievements is not an invention of contemporary times: it was Pierre de Coubartain, the founding father of the Olympic Movement, (2) …………………………….. found the record as important for sport as the principle of gravity for the Newtonian mechanics.
If there were no people ready to stand for symbolic message of human infinite possibilities by fighting their weakness every day at presence of millions (3) …………………………. who come to the stadium to see their idols win, there would be no sport.
On the other (4) …………………………………….., victory in sport seems to depend on the defined factors: as well skills and abilities as the sportsman’s technique understood as ability of using his skills in the way providing him with the best position. The question is – how many sportsmen are able to run two hundred metres as Michael Johnson at the 1996 Atlanta Games or gain such (5) ………………………………….. popularity as Michael Jordan, the most famous American basketball player throughout the world? Not many.
Careers of the others, who were not lucky or skilled enough to get to the top, are, sadly, quite often marred by allegations of steroid use. The idea of damaging your health for any record seems preposterous for many grass (6) ………………………………………….., but the sportsmen know what they fight for.
“Everything in the sport has changed (7) …………………………….”, said anonymously one of the baseball players “we play in different conditions and with different opponents than players in the past. There is the only thing that has not changed – our fans expect us to win. I have to (8) …………………………….. my best not to beat the relative achievement from the past but contemporary achievements at presence”.
As experts say, probably all the records set nowadays will be broken within 25 years. But the cost for the performers will be huge. It is still (9) …………………………………………. to set new records?

Rozwiązania

1c) Sport jest oparty na biciu rekordów, a nie na robieniu (a). Gdyby ktoś chciał napisać, że na ustanawianiu rekordów, powinien użyć związku frazeologicznego: set the record. Pozostałe odpowiedzi nie pasują pod względem gramatycznym, bo po przyimkach piszemy czasownik z końcówką -ing (Gerund).

2a) Pierre de Coubertain to osoba, a więc piszemy o niej: który (who). Which, po polsku również tłumaczone na który, stosujemy tylko do przedmiotów. Pozostałe odpowiedzi odnoszą się do miejsca (gdzie) i czasu (kiedy).

3d) Audience – to ogólnie widownia (rzeczownik niepoliczalny, a więc mówimy: widownia, która… a nie: widownia, którzy…). Performers to osoby występujące, a opponents to przeciwnicy. Żadna z tych grup nie przychodzi na stadion podziwiać zawodników. Robią to tylko widzowie.

4b) Jest to stały zwrot – frazeologizm: z drugiej strony. Może brzmieć tylko: on the other hand.

5c) Popularność może być tylko olbrzymia, nie: a) generous – hojna, b) traditional – tradycyjna, d) deep – głęboka.

6c) Grass roots – zwykli ludzie; grass eaters – dosł. jedzący trawę. Taki zwrot nie funkcjonuje. Tym bardziej nie ma oczywiście grass people – ludzi trawiastych. Są za to grass hoppers – koniki polne, ale one nie znają się raczej na sporcie.

7a) Recently – ostatnio, recent – z ostatniego czasu (nie pasuje to gramatycznie), soon – wkrótce (tekst odnosi się do przeszłości, więc też nie pasuje), frequently – często (ostatnio wszystko się zmieniło, a nie – często wszystko się zmieniło).

8a) Do your best – stały związek: robisz, co tylko w twojej mocy, działasz najlepiej, jak umiesz. Pozostałe zwroty nie funkcjonują.

9a) Sensible – rozsądny, mądry; sensitive – wrażliwy, sentimental – sentymentalny, sensless – bezsensowny. Do tekstu pasuje tylko słowo „rozsądny”.