Temat: dom

Zadanie maturalne

Przeczytaj uważnie artykuł, a następnie przyporządkuj poszczególnym jego częściom odpowiednie tytuły (A–E). Jeden z tytułów nie pasuje do żadnej części. Za każdą odpowiedź otrzymasz jeden punkt.

How to share room with a baby and… survive

Probably it looked like this: you were leading your dull, humdrum life that, nevertheless, satisfied you completely, when suddenly your parents surprised you with an intriguing question:
“Would you like to share your room with your newborn brother or sister?”

1) ……………………………………………………………………………
Of course their faces showed delight as if they brought a Clifford puppy mixed with the newest Lamborghini Diablo car to your house but, though you felt just like answering:
“Actually not, I love my present existence as it goes. By the way, do you dream of becoming grandparents?”, looking at your mum’s angelic face you could only stutter: “Yes, I’d love to”.
Nowadays, when your ex-babyborn sibling is crawling on all fours making all your family members proud as a peacock, you probably feel a real expert in room sharing. Let us reveal some of the secrets you have been guarding for such a long time.

2) ……………………………………………………………………………
Baby in the same room militates against efficient learning.
It is exactly on the contrary: if you are aware your room-mate will stamp on the floor, scream at their plastic toys or cry because of severe colic all night you will make use of every single second to learn if you want to stay sane. Even though you had never realized it before, Maths combined with Physics might be simpler to bear than neverending twittering of your “sweet, little sister/brother”.

3) ……………………………………………………………………………
All your things will end up as unrecognizable shreds all over the floor.
Some things seem to be inevitable though it luckily does not mean you can do nothing about them. Purchasing a safe having an armour-plated housing and armour-plating door and placing there all the valuables (first letters from your primary school beloved, first pictures drawn for your mummy or old chewing-gum wrappings) has all the advantages of a good solution. However, if you still feel unsure about it, you can always follow up the modern interior designing trends and give all your belongings away. Just walls, mattress and your baby room-mate – what a life! The only question is – do your parents like minimalistic design, too?

4) ……………………………………………………………………………
Nobody will be eager to visit your place because of your incessant desire to transform your pals into baby-sitters.
It is not so bad. When you fed up with your loneliness you can start reading books or… yes, yes, learning new vocabulary in English!
As you can see, sharing a room with a baby is not so redoubtable as it could have been perceived at first sight. It is just the question of planning and organizing your everyday life carefully.

Rozwiązania

A. Is anybody here crazy about tidiness?
B. Solitude is not so awful
C. Secret thoughts and final decision
D. Inborn skills of a newborn baby
E. Impact of a baby on results at school
1 – C (Secret thoughts to prawdziwe, sekretne myśli, a final decision to decyzja ostateczna)
2 – E (Wpływ dziecka na wyniki w szkole)
3 – A (Czy ktoś tutaj ma bzika na punkcie porządku?)
4 – B (Samotność nie jest taka zła – solitude to synonim do loneliness)

Zostaje: D – Wrodzone umiejętności noworodka – bo w całym tekście nie ma ani słowa na temat wrodzonych umiejętności dzieci.

Jak rozwiązywać taki typ zadania?

  • Nagłówek z reguły ma za zadanie podsumować cały akapit. Znajdź w nim słowa kluczowe i na tej podstawie szukaj tytułu.
  • Uważaj na identyczne słowa w tekście i w tytułach – to zwykle pułapki! Szukamy synonimów albo podobnych wyrażeń, ale nie identycznych.
  • Tytuł raczej nie będzie się odnosił do drobnych szczegółów w tekście. Musi być jak najbardziej ogólnym podsumowaniem.
  • Jak zwykle – nie przejmuj się, jeśli nie znasz wszystkich słów (a nawet większości). W 90 proc. przypadków nie przeszkodzi Ci to w wykonaniu zadania w 100 proc. – przecież aby zrozumieć główną myśl tekstu, nie trzeba wiedzieć, co to znaczy np. existence!
  • Koniecznie upewnij się, że tytuł, który pozostał, nie pasuje do żadnego akapitu. Sprawdź go na koniec z każdym z nich i odpowiedz sobie na pytanie – dlaczego go nie wybrałeś?
  • Nie zapomnij sprawdzić zadania przed zakończeniem pracy!