During your matura exam you can be required to produce a more detailed desription of people depicted in a picture, to complete or thoroughly understand a text concerning the way people look or behave. This lesson aims at revision of verbs connected with people’s posture, movement, ways of looking and human sounds.

Remember!

When describing a picture, you should use the present continuous. For example:
A plump boy is peeping through a window.
A little girl is strolling with her mum.

 

Ways of speaking / human sounds

 • to moan – to produce a painful sound; a painful sound; jęczeć, jęk
  The boy fell down and started to moan.
  Chłopiec przewrócił się i zaczął jęczeć.
 • to mumble – to speak indistinctly, unclearly; mamrotać
  He mumbled something I couldn’t hear.
  Wymamrotał coś, czego nie dosłyszałem.
 • to mutter – to speak quietly and unclearly; mruczeć, mamrotać
  I can’t hear you! Stop muttering, speak up!
  Nie słyszę cię! Przestań mamrotać, mów głośniej!
 • to stammer – to make frequent pauses while speaking; jąkać się
  Jenny stammers whenever she’s anxious.
  Jenny jąka się zawsze, kiedy jest zaniepokojona.
 • to waffle – to talk without giving any useful information; ględzić
  I met him today and, believe me or not, he went on waffling as usual.
  Spotkałem go dzisiaj i, wierz mi lub nie, nadal ględził jak zwykle.
 • to snort – to produce a sound expressing disapproval; a disrespectful laugh; parskać, prychać; parsknięcie
  The waiter gave a snort of contempt at the tip we offered.
  Kelner prychnął z pogardą na widok napiwku, który mu daliśmy.
 • to whimper – to cry in a low voice, to whine; kwilić, skomleć
  The baby started to whimper weakly.
  Dziecko zaczęto lekko kwilić.
 • to quibble about/ over – to argue about details: kłócić się o drobiazgi, spierać się
  The room badly needs redecorating, but as they’ve been quibbling about the right shade of paint fora couple ofweeks now, I don’t think it’s going to be renovated soon.
  Ten pokój trzeba koniecznie odmalować, ale ponieważ oni od kilku tygodni spierają się o właściwy odcień farby, nie sądzę, żeby prędko został odnowiony.
 • to rabbit on – to continue talking about unimportant matters; paplać, gadać
  The two students kept rabbiting on about cosmetics and make up.
  Dwie uczennice paplały o kosmetykach i makijażu.
 • to whisper – szeptać, mówić szeptem to sigh – wzdychać
 • to groan – jęczeć, zawodzić
 • to yawn – ziewać
 • to drone on – mówić monotonnym głosem to yell – krzyczeć, wrzeszczeć
 • to scream – krzyczeć

Posture and movement

 • to sit (sat, sat) – siadać, siedzieć
 • to sit down – usiąść (z pozycji stojącej)
 • to sit up – usiąść (z pozycji leżącej)

Sowo seat jako rzeczownik oznacza „siedzenie” (miejsce do siedzenia)
Is this seat occupied? (Czy to miejsce jest zajęte?)

Jako czasownik znaczy „usadzać”, „sadzać kogoś”
The Mayor was seated next to the guest. (Burmistrza posadzono obok gościa.)

Wyraz sit to czasownik, znaczy „siadać”
Could I sit here?'(Czy mógłbym tu usiąść?)

 • to recline – to lie in a relaxed position with one’s back leaning against something; ułożyć się w pozycji półleżącej
  Mum was reclining on the sofa, fast asleep. (Mama mocno spala na kanapie w pozycji półleżącej.)
 • to slant – to lean in one direction, to slope; pochylać się, nachylać
  She couldn’t have written it. Her handwriting slants to the left.
  Ona nie mogła tego napisać. (Jej charakter pisma jest pochylony w lewo.)
 • to crouch – to bend down, to sit on one’s heels; kucnąć, przykucnąć
  The girl crouched in the corner is Jenny’s daughter.
  Ta dziewczynka przykucnięta w rogu to córka Jenny.
 • spread-eagled – about someone lying or standing with ones arms and legs stretched out; leżący z rozrzuconymi nogami i ramionami, rozwalony;
 • to sprawl – to sit or lie in a very relaxed way, with one’s arms and legs stretched out; leżeć lub siedzieć rozwalonym, rozciągać się, rozwalać się, rozkładać się.
  They sprawled on the floor and played the board game. (Rozłożyli się na podłodze i grali w grę planszową.)
 • to stoop – to bend down; to bend forward; to have shoulders bent over; pochylać się; schylać się; garbić się
  My sister stooped to look for the earring that had fallen down to the carpet. (Moja siostra schyliła się, żeby poszukać kolczyka, który upadł na dywan.)
 • slouch to walk or move in a lazy way; to sit not quite upright; ociężale się poruszać; siedzieć przygarbionym
  Don’t slouch! Why can’t you sit straight? (Nie garb się! Dlaczego nie możesz usiąść prosto?)
 • to curl up – to lie or sit in a curved position; kulić się, zwijać się
  The cat was curled up on my sister’s lap. (Kot leżał zwinięty na kolanach mojej siostry.)
 • to cuddle up – to sit very close to someone and hold them tightly; przytulać się (do kogoś), tulić
  Asia cuddled up her weeping daughter. (Asia przytuliła swoją płaczącą córeczkę.)

 

Ways of walking

 • to creep – pełzać, skradać się;
 • to crawl – czołgać się, pełzać; wlec się; raczkować (o dziecku);
 • to march – maszerować; defilować;
 • to dash – biec pędem, mknąć;
 • to stagger – to move unsteadily, as if about to fali; zataczać się, chwiać się
  He entered the room staggering. (Wszedł do pokoju, zataczając się.)
 • to stray – to wander away, to go away (from a group or frorn a route); błądzić, błąkać się, odłączyć się
  Look after the children so that they don’t stray. (Pilnuj dzieci, żeby się nie odłączyły / nie odeszły / nie zabłądziły.)
 • to stroll – (verb) to walk for pleasure; przechadzać się
  She strolled happily through the dark streets of Warsaw. (Ona przechadzała się radośnie po ciemnych ulicach Warszawy.)
  Cathy and I decided to stroll, but the rest of us stayed at a café. (Cathy i ja postanowiłyśmy pospacerować, ale reszta została w kawiarni.
  We can take a stroll if you don’t mind. (Możemy iść na spacer, jeśli nie masz nic przeciwko temu.)
 • to wander – (noun) a walk; przechadzać się, spacerować; spacer, przechadzka
  Peter is probably still wandering around. (Ona prawdopodobnie ciągle włóczy się po okolicy.)
 • to stumble – to begin to fali because of unsteady or uncontrolled movement; potykać się
  She stumbled on a curb and feli down. (Potknęła się o krawężniki upadła.)
  She stumbled as he was getting off of the bus. (Potknąła się wychodząc z autobusu.)
 • to sashay – to walk for pleasure, in a relaxed way; przechadzać się, spacerować, chodzić dla przyjemności;
  to walk moving one’s hips; chodzić, poruszając biodrami
  The sexy blonde sashayed through the hall. (Seksowna blondynka przeszła przez korytarz, poruszając biodrami.)
 • to wobble – to walk unsteadily; chwiać się, iść chwiejnym krokiem
  The exhausted travellers were wobbling through the forest. (Wycieńczeni wędrowcy chwiejnym krokiem szli przez las.)

 

Ways of looking

 • to stare — spoglądać; gapić się;
 • to gaze — wpatrywać się;
 • to glare — patrzeć ze złością;
 • to peep — zaglądać, zerkać, zaglądać (np. przez dziurkę od klucza);
 • to peer — to look carefully, as if through the fog etc.; przyglądać się, przypatrywać, patrzeć uważnie, wytężać wzrok
  She was peerring through the fog but couldn’t notice the car. (Patrzyła uważnie przez mgłę, ale nie zauważyła tego samochodu.)
 • to glimpse — ujrzeć, zobaczyć;, przelotne spojrzenie, rzut oka
 • to catch a glimpse (of sth.) – dostrzec (coś)
 • to glance – rzucać okiem, zerkać, przeglądać

 

Face expressions

 • to smile – uśmiechać się
 • to wink – mrugać (jednym okiem), robić oko
 • to blink – mrugać (dwojgiem oczu)
 • to frown – zmarszczyć brwi

 

Gestures

 • to beckon – skinąć (na kogoś), przywołać kogoś gestem;
 • to pat – klepać, poklepywać
 • to nudge – trącać łokciem, szturchać;
 • to stroke – głaskać;
 • to nod – skinąć głową;
 • to fidget – to sit impatiently, to play with things around you; wiercić się, bawić się rzeczami wokół siebie.
  She was fidgeting with her pen, waiting impatiently for them to call her in.
  Bawiła się długopisem, czekając niecierpliwie, aż wezwą ją do środka.
 • to shrug — wzruszać ramionami.

 

Phrasal verbs with parts of the body

 • to thumb through, to turn pages quickly; kartkować (np. książkę)
  She thumbed the magazine through and finally found her photos. (Przekartkowała magazyn i w końcu znalazła swoje zdjęcia.)
 • to face up to, to agree; to accept something; zgadzać się, akceptować, sprostać
  I didn’t expect he’d face up to such responsibilities. (Nie spodziewałem się, że sprosta takim obowiązkom.)
 • to head for, to go in a particular direction; zmierzać ku, zmierzać w stronę, w kierunku
  They headed for the railway station. (Zmierzali w stronę dworca.)
 • to elbow through, if one elbows their way through, they force their way through e.g. a crowd, usually by using their elbows; przepychać się, przepychać się łokciami
  He elbowed his way through the crowd to get to the box office. (Przepchnął się przez tłum łokciami, żeby dostać się do kasy.)
 • to shin up, to climb, e.g. a tree; wspinać się, np. na drzewo
  Look at those boys shinning up the trees! (Patrz na tych chłopców wspinających się na drzewa!)

 

Facebook aleklasa 2