During the matura exam you may encounter a task connected with a description of a person. For example, you can be required to describe people depicted in a picture or write a physical description of a person you know. Below you will find vocabulary connected with physical description.

Age ane stages of life

Childhood (Dzieciństwo)

bib – śliniak
bottle-feed – karmić z butelki
carry-cot – nosidełko
cot – łóżeczko dziecięce
crib – łóżeczko dziecięce
dummy – smoczek
high-chair – wysokie krzesełko do karmienia dla małych dzieci
nappy – pieluszka
pram – wózek
pushchair – składany stół – wózek

new-born baby – noworodek
baby – niemowlę
toddler – dziecko uczące się chodzić
kid/ child – dziecko

Uwaga! Rzeczownik „child” ma nieregularną liczbę mnogą (children).
childish – dziecięcy
childlike – dziecinny

childish czy childlike

Przymiotnik childish można tłumaczyć na język polski w następujący sposób: «dziecięcy», «jak u dziecka», «przypominający dziecko», np.:

 • His childish voice was barely audible. (Jego dziecięcy głos ledwie było słychać.)

Warto jednak pamiętać, że słowo „childish” miewa też negatywny wydźwięk: «dziecinny (naiwny, głupi, niedojrzały)», np.:

 • Your childish behaviour could have cost us a life! (Twoje dziecinne zachowanie mogło nas kosztować życie!)
 • It was very childish of you to hit the waiter. (Zachowałeś się bardzo dziecinnie, uderzając kelnera.)

Jednoznacznie pozytywne konotacje charakteryzują natomiast przymiotnik childlike «dziecięcy (mający pozytywne cechy dziecka)», np.:

 • Though she was old, her childlike innocence charmed everyone.
  (Choć była stara, jej dziecięca niewinność oczarowała wszystkich.)
 • I envy my boss her childlike trust in others. (Zazdroszczę mojej szefowej jej dziecięcej ufności do innych.)

Other words connected with childhood:

nursery – żłobek
pre-school – przedszkole
kindergarten – przedszkole
(primary) school – szkoła (podstawowa)
cartoon – kreskówka
playground – plac zabaw
rattle – grzechotka
teddy (bear) – miś pluszowy
toy – zabawka
bring up – wychowywać
Her parents died but she was brought up by her grandmother to be a good woman.
Jej rodzice umarli, ale jej babcia wychowała ją na dobrą kobietę.

Youth (Młodość)

adolescence – wiek dojrzewania
adolescent – osoba w wieku dojrzewania
teenager – nastolatek
youngster – dziecko, młodociana osoba
youth – młodzież

Uwaga!
Rzeczownik youth ma dwa znaczenia. Pierwsze z nich to ‘młodzież’ (jak grupa). W tym znaczeniu wyraz ten jest rzeczownikiem niepoliczalnym.
Może on jednak oznaczać również ‘osobę młodą’. W tym znaczeniu „youth” zachowuje się jak rzeczownik policzalny:

 • I must have seen those two youths beforehand – their faces look familiar.
  (Musiałem wcześniej widzieć tych dwóch młodych ludzi – ich twarze wyglądają znajomo.)

Adulthood (Dorosłość)

adult – dorosły
grown-up – dorosły
in one’s prime – w kwiecie wieku
middle-aged – w średnim wieku
to be in one’s 20s/ 30s/ 40s – być po dwudziestce/ trzydziestce/ czterdziestce
to be pushing 30s/ 40s – dobiegać trzydziestki/ czterdziestki
twenties/ thirties – około dwudziestki/ trzydziestki
to age – starzeć się
He’s aged a lot lately. (Ostatnio mocno się postarzał.)
to get on (in years) – posuwać się (w latach)
elderly – starszy
septuagenarian – a person above 70 and below 80 years of age; siedemdziesięciolatek, osoba w wieku 70 – 79 lat
octogenarian – a person above 80 and below 90 years of age; osiemdziesięciolatek, osoba w wieku 80 – 89 lat
nonagenarian – a person above 90 and below 100 years of age; dziewięćdziesięciolatek, osoba w wieku 90 – 99 lat
Nowadays, octogenarians can lead an interesting life provided they have got enough money.
(Dzisiaj osiemdziesięciolatkowie mogą prowadzić interesujące życie pod warunkiem, że mają dostatecznie dużo pieniędzy.)

Physical description (opis zewnętrzny)

What does he look like? – Jak on wygląda?

appearance – wygląd
to judge by appearance – oceniać na podstawie wyglądu
good-looking – dobrze wyglądający
pretty – ładny
handsome – przystojny
beautiful – piękny
ugly – brzydki
groomed – zadbany
unkempt – zaniedbany
short – niski
tall – wysoki
medium height – średniego wzrostu
well-built – dobrze zbudowany
slim – szczupły
slender – szczupły, smukły
thin – chudy
skinny – chudy, kościsty
lanky – wysoki i chudy
obese – otyły
fat – gruby, tłusty
plump – pulchny

hair – włosy
curly – kręcone
wavy – falowane
straight – proste
tousled – zmierzwione, rozczochrane
pony-tail – koński ogon
plait – warkocz
fringe – grzywka

complexion – cera
pale – blady
tanned – opalony
freckles – piegi
freckled – piegowaty

Personality (osobowość)

clever – mądry, sprytny
smart – sprytny
intelligent – inteligentny
brave – dzielny, odważny
self-confident – pewny siebie
careful – ostrożny, uważny
curious – ciekawy
inquisitive – dociekliwy
charming – czarujący
lazy – leniwy
patient – cierpliwy
honest – uczciwy, szczery
dishonest – nieuczciwy
frank – szczery
serious – poważny
proud – dumny
gentle – grzeczny
gullible – naiwny, łatwowierny
rude – niegrzeczny
rough – szorstki
hard-working – pracowity
modest – skromny
decent – przyzwoity
stubborn – uparty
clumsy – niezgrabny, niezręczny
all thumbs – dwie lewe ręce
mean – skąpy
generous – hojny
talkative – gadatliwy

capricious – grymaśny, kapryśny
She tends to be capricious, but generally she’s a well-behaved girl.
(Czasami jest kapryśna, ale ogólnie to dobrze wychowana dziewczynka.)
changeable – zmienny, zmieniający się,

considerate – taktowny, liczący się z innymi, uprzejmy
Being a very considerate person, Susie avoided the difficult subject which might have worried her mother.
(Jako bardzo troskliwa osoba, Susie unikała tego trudnego tematu, który mógłby zmartwić jej matkę.)

down-to-earth – przyziemny, praktyczny, twardo stąpający po ziemi
She’d never make a blunder like that. She’s a down-to-earth person and has never had any crazy ideas of this kind.
(Nigdy nie popełniłaby takiego głupstwa. Jest przyziemną osobą i nigdy nie miała tego rodzaju szalonych pomysłów.)

easy-going – spokojny, opanowany
She’s really friendly and easy-going. Working with her cannot prove stressful, believe me.
Ona jest naprawdę życzliwa i opanowana. Praca z nią nie może okazać się stresująca, możesz mi wierzyć.

faint-hearted – bojaźliwy, tchórzliwy
When I was in need, some of my friends turned out too faint-hearted to help me.
(Kiedy byłem w potrzebie, niektórzy spośród moich przyjaciół okazali się zbyt tchórzliwi, żeby mi pomóc.)

hot-blooded – w gorącej wodzie kapany
It appears impossible to argue with this hot-blooded guy.
Dyskusja z tym w gorącej wodzie kąpanym facetem wydaje się niemożliwa.

sensible – rozsądny, sensowny
Actually, she’s a reliable and sensible person.
(Ona naprawdę jest godną zaufania i rozsądną osobą.)

sensitive – wrażliwy, czuły, delikatny; drażliwy
Though he tries to conceal it, Tim is a sensitive guy.
(Choć próbuje to ukryć, Tim jest wrażliwym facetem.)

Uwaga!

 • Słowo sensitive znaczy „wrażliwy (łatwy do urażenia)”, „czuły”, „uczulony (na pewne kwestie)” np.
  She is too sensitive to work as a shop assistant. (Jest zbyt wrażliwa, by pracować jako sprzedawczyni).
 • Natomiast słowo sensible’znaczy „rozsądny”, np.
  She was very sensible and turned the offer down. (Była bardzo rozsądna i odrzuciła tę propozycję).

sociable – towarzyski
He’s the most sociable person I’ve ever met. (On jest najbardziej towarzyską osobą, jaką znam.)

vibrant – dynamiczny, pełen zapału, entuzjastyczny
It always make me happy when I see these vibrant volunteers working.
(Zawsze się cieszę, widząc tych pełnych entuzjazmu ochotników przy pracy.)

Idioms describing personality

 • a chatterbox – osoba gadatliwa
 • a slowcoach – osoba wolno poruszająca się
 • a couch potato – osoba spędzająca dużo czasu przed telewizorem
 • a killjoy – malkontent; osoba psująca innym humor
 • a lazybones – leń, osoba leniwa
 • a fresh air fiend – osoba chętnie przebywająca na świeżym powietrzu, zwolennik sportu
 • a bookworm – mól książkowy
 • a wet blanket – malkontent
 • a scatterbrain – osoba roztrzepana
 • mouse potato – someone who spends long periods of time using the Internet or playing computer games; osoba spędzajca dużo czasu przy komputerze, głównie dla rozrywki (internet oraz gry komputerowe)

You’ll never really talk to those mouse potatoes. Try if you don’t believe me – they’ll not even look up at you!
Nie porozmawiasz z tymi ludźmi wpatrzonymi w ekran komputera. Spróbuj, jeżeli mi nie wierzysz – nawet na ciebie nie spojrzą!

 

Facebook aleklasa 2