Tag "człowiek"

Temat: człowiek

Odkryj, jakim typem człowieka jesteś i dowiedz się co nieco o… okresach warunkowych! Niezbędna wiedza, aby dobrze zdać maturę! 1) If you could spend a weekend of your dreams, what would you do? a) I would learn English – never too much education. ¤ b) I would sleep all day, of course! Y c) I would go to a concert or to a veeery big party! © d) Surely, I`d meet with my friends. Q

Godność człowieka – cytaty

Godność człowieka – w totalitaryzmie i nie tylko: Który skrzywdziłeś człowieka prostego Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając …………………………………………………………………. Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta. Możesz go zabić – narodzi się nowy. Spisane będą czyny i rozmowy. Czesław Miłosz Który skrzywdziłeś idź wyprostowany wśród tych co na kolanach […] ocalałeś nie po to aby żyć masz mało czasu trzeba dać świadectwo. bądź odważny gdy rozum zawodzi bądź odważny w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy

Człowiek w poszukiwaniu najważniejszych wartości (dobro, zło)

Człowiek w poszukiwaniu najważniejszych wartości (dobro, zło) Taki problem istnieje w kulturze od jej początków. Czym się w życiu kierować? Czy wartości są jasno, jednoznacznie, raz na zawsze określone, czy też – względne, zależne od epoki, mody, a może innych jeszcze czynników? Istnienie pewnych wartości zależne jest od czasów, w których są wyznawane; np. średniowieczne pojęcie honoru bardzo się różni od współczesnego. Lansowane wówczas wzorce osobowe (rycerza, świętego, dobrego władcy) nie spotkałyby się z zainteresowaniem ludzi

Description of a person

Know the celebrity You may like her or don’t, but you surely heard about her! Gosia Andrzejewicz, was born on the 14th of January 1984 in Bytom. Music was always present in Gosia’s life. When she was a little girl she sang during school performances but also took part in many contests (konkursy). In the High School she sang with a jazz-pop group. When she left the band she discovered her creative

Przedstaw zarys poglądów filozoficznych Blaise’a Pascala

Trudno znaleźć w siedemnastym wieku bardziej niesamowitą postać. Odwołajmy się do słynnej jednozdaniowej charakterystyki René de Chateaubrianda: – Był raz człowiek, który mając lat dwanaście – wyczarował z kresek i kółek matematykę; który mając szesnaście – ułożył traktat o stożkach najbardziej uczony ze wszystkich, jakie znano od czasów starożytnych; który mając dziewiętnaście – sprowadził do działania maszyny umiejętność dotąd czysto rozumową; który mając dwadzieścia trzy – ustalił fakt ciężaru powietrza i unicestwił jeden z wielkich błędów

THE MAN: description of a person

During the matura exam you may encounter a task connected with a description of a person. For example, you can be required to describe people depicted in a picture or write a physical description of a person you know. Below you will find vocabulary connected with physical description. Age ane stages of life Childhood (Dzieciństwo) bib – śliniak bottle-feed – karmić z butelki carry-cot – nosidełko cot – łóżeczko dziecięce crib –

Jakie problemy porusza Petrarka w sonetach?

Po pierwsze: miłość, sprzeczności tego uczucia – dlaczego miłość jest dobrem, skoro przynosi tyle cierpienia, ale chyba nie jest złem, skoro daje tyle słodyczy. Przez nią człowiek płacze, dzięki niej się śmieje. Po drugie: człowiek – też pełen sprzeczności, twór tak skomplikowany, że nie wystarcza życia, by go poznać. A najtrudniej, oczywiście, poznać samego siebie. Używając określeń Petrarki, człowiek jest „dwuwykładny i pstrokaty, i połyskujący rozmaicie”! Ale uwaga! Na razie renesansowe rozważania o człowieku