Hello/Hi/Good morning/Good afternoon/Good evening. – Cześć/Dzień dobry (rano)/(po południu)/Dobry wieczór.

How are you? – Jak się masz?

I’m fine/OK, thanks/thank you. – W porządku/OK, dziękuję.

This is Marta. – To jest Marta.

This is my friend, Janek. – Tojest mój kolega, Janek.

Nice to meet you. – Miło cię poznać.

I’d like you to meet my best friend. – Chciałbym, abyś poznał mojego przyjaciela.

a friend – kolega/koleżanka
best friend – przyjaciel/przyjaciółka

What’s your name? – Jak masz na imię?

My name is… – Moje imię to… (Mam na imię…)

My surname is… – Moje nazwisko to…

Can you spell your name? – Czy możesz przeliterować swoje imię?

How do you spell “Grzegorz”? – Jak literujesz/piszesz „Grzegorz”?

How old are you? – Ile masz lat?

I am …. (years old). – Mam … (lat).

Where do you live? – Gdzie mieszkasz?

I live in… – Mieszkam w…

What do you do? – Co robisz? (zawodowo/na co dzień)

I am a student. – Jestem studentem.

Where were you born? – Gdzie się urodziłeś?

I was born in… – Urodziłem się w…

What’s your birth date? – Jaka jest data twoich urodzin?

What nationality are you? – Jakiej jesteś narodowości?

Do you speak any foreign languages? – Czy mówisz jakimś obcym językiem?

What do you look like? – Jak wyglądasz?

I like music. – Lubię muzykę.

I love playing computer games. – Lubię grać na komputerze (w gry komputerowe).

What kind of personality do you have? – Jaką masz osobowość/Jaki jesteś?

I am a very sensible person. – Jestem bardzo wrażliwą osobą.

I am kind and polite. – Jestem miły i uprzejmy.

What do you like doing? – Co lubisz robić?

I like walking in the mountains. – Lubię chodzić po górach.

Do you attend any evening classes? – Czy uczęszczasz (chodzisz) na jakieś zajęcia wieczorami?

In the evening, I have English classes. – Wieczorami mam lekcje angielskiego.

I attend kickboxing training every Tuesday. – Uczęszczam (chodzę) na treningi kickboxingu w każdy wtorek.

What is your hobby? – Jakie masz hobby?

My hobby is writing stories. – Moim hobby jest pisanie opowiadań.

Do you like reading? – Czy lubisz czytać?

I love suspense novels. – Lubię powieści kryminalmne.

What’s your favourite book/writer/film star? – Jaka jest twoja ulubiona książka/pisarz/gwiazda filmowa?

My favourite writer is Agatha Christie. – Moją ulubioną pisarką jest Agatha Christie.

I really like films with Orlando Bloom. I think he’s a great actor. – Naprawdę lubię filmy z Orlando Bloomem. Myślę, że jest on świetnym aktorem.

Bye/Good bye. – Cześć/Do widzenia.

See you soon./See you on Monday. – Do zobaczenia wkrótce./Do zobaczenia w poniedziałek.

Have a nice time. – Dobrej zabawy.

Have a good weekend. – Miłego weekendu.