love – miłość

 • affection – uczucie, afekt
 • to fall in love – zakochać się
 • fondness – czułość
 • devotion – poświęcenie
 • blind love – ślepa miłość
 • to reciprocate love – odwzajemniać miłość
 • to reciprocate one’s feelings – odwzajemniać czyjeś uczucia
 • passionate love – namiętna miłość
 • skin-deep love – powierzchowna miłość
 • love at first sight – miłość od pierwszego wejrzenia
 • to be head over heels in love – zakochać się po uszy
 • a love affair, a (holiday) romance – romans
 • to go out with someone – chodzić z kimś,
 • to date someone – umawiać się z kimś na randki
 • to be absolutely crazy about someone – szaleć za kimś
 • to finish with sb, to split up, to break up with sb – zerwać z kimś

happiness – szczęście

 • joy – radość
 • to be full of joy – być przepełnionym radością
 • to be glad about sb/sth – cieszyć się, być zadowolonym
 • delighted (with/by/at) – zachwycony
 • laughter – śmiech
 • to burst out with laughter – wybuchnąć śmiechem
 • to relieve stress – złagodzić stress
 • satisfaction – satysfakcja
 • to be optimistic about – być optymistą
 • to be in good/high spirits – być w doskonałym humorze
 • to be in a good mood – być w dobrym nastroju
 • to enjoy life – cieszyć się życiem
 • to cheer someone up – rozweselić kogoś
 • to have a sense of humour – mieć poczucie humoru
 • to be over the moon about sth – być bardzo szczęśliwym, nie posiadać się ze szczęścia z jakiegoś powodu
 • to jump for joy – skakać z radości

unhappiness – nieszczęście

 • unhappy – nieszczęśliwy
 • pessimistic about – pesymistyczny
 • depressed about – przygnębiony
 • devastated – zdruzgotany
 • desperate – zrozpaczony

sadness – smutek

 • to see no way out – nie widzieć wyjścia
 • to be disappointed at/ with/ about – być rozczarowanym
 • to be confused about – czuć się zdeprymowanym
 • to be fed up with – mieć dosyć
 • to despair – rozpaczać
 • to be worried about – być zmartwionym
 • to mourn for somebody – opłakiwać kogoś
 • to weep – szlochać
 • to suffer from depression – cierpieć na depres­ję
 • to have a negative attitude to life – mieć negatywne nastawienie do życia
 • to burst into tears – wybuchnąć płaczem
 • to be very upset – być bardzo zmartwionym, zasmuconym
 • to be absolutely heartbroken – być zrozpaczonym, załamanym
 • disillusionment – rozczarowanie
 • mourning – żałoba
 • anxiety – niepokój

anger – złość

 • angry with/ at sb, about sth – zły, rozgniewany na kogoś, na coś
 • annoyed at/ with sb, about/ by sth – zirytowany na kogoś, na coś
 • dissatisfied with – niezadowolony
 • to get angry – rozgniewać się
 • to be mad about something – być o coś wściekłym
 • to get irritated – złościć się
 • to be/ to fly in a rage – być wściekłym, wpaść we wściekłość
 • to have an argument with sb – spierać się z kimś
 • to be in a bad mood – być w złym nastroju
 • quarrel, argument, row – kłótnia
 • to hit the roof – wpaść w szał
 • to lose one’s temper – stracić panowanie nad sobą
 • to be furious at/ with sb – być wściek­łym na kogoś
 • to be cross with sb – być złym na kogoś
 • to be livid with sb – być wściekłym na kogoś

fear – strach

 • terrified of – przerażony
 • to be terrified of (heights) – panicznie bać się (wysokości)
 • afraid of – przestraszony
 • danger – niebezpieczeństwo
 • threat – zagrożenie
 • to be under threat – być zagrożonym
 • to overcome fear – przezwyciężyć strach
 • to be frightened of sb/sth – bać się kogoś, czegoś
 • it sent shivers running down my spine – ciarki przeszły mi od tego po plecach
 • scared of (doing) something – wy­straszony, przerażony; bać się coś zrobić
 • scared stiff, scared to death, scared out of your wits – zesztywniały ze strachu, śmiertelnie przestraszony
 • be concerned about – być zaniepokojonym, niepokoić się czymś
 • be panic-stricken – być ogarniętym panicznym strachem

friendship – przyjaźń

 • great value – wielka wartość
 • bosom friend – serdeczny przyjaciel
 • lifelong friend – przyjaciel na całe życie
 • childhood friend – przyjaciel z czasów dzieciństwa
 • trusted – godny zaufania
 • sincere – szczery
 • to count on somebody – liczyć na kogoś
 • to rely on sb – polegać na kimś
 • to raise one’s spirits – podnieść kogoś na duchu
 • close relationship – bliski związek
 • to make friends with sb – zaprzyjaźnić się z kimś
 • liking – sympatia
 • take a liking to sb/sth – polubić kogoś, coś
 • to admire sb – podziwiać kogoś
 • to take to sb – polubić kogoś
 • to get on very well with sb – być z kimś w dobrych stosunkach, dobrze się rozumieć
 • to fall out – pokłócić się
 • to make up with sb – pogodzić się z kimś


love – miłość
I’ve fallen in love at first sight. She is the most beautiful girl I’ve ever seen. I felt the strong affection towards her the moment I looked into her beautiful eyes for the first time. She has not reciprocated my love yet but it is only a matter of time. My feelings are not skin-deep. Believe me, it’s true and passionate love.

happiness – szczęście
My life has changed since I started doing sport. It makes me more optimistic about my future, brings me satisfaction and helps me relieve stress. Yesterday I was in high spirits because I won a competition. I was in such a good mood all day that I even gave my old computer to my younger sister. She was delighted to be able to play computer games in her room.

unhappiness – nieszczęście
I hate school and I’m fed up with all the boring lessons we have every day. I’m really worried about my final results because I failed all maths tests this term. I can see no way out but to repeat a year. My parents are devastated and really pessimistic about my future. They keep telling me I have a negative attitude to life and I should change it. Although I hate to see my Mum disappointed and unhappy, I’m not strong enough to change anything. I think I suffer from depression and I’d better consult a psychiatrist.

anger – złość
I had a terrible argument with my brother. He got angry with me only because I took his CD player. I borrowed it for a while to listen to my new CD. When he saw it, he was really mad about it. He said he wouldn’t have got so irritated if I had asked him for it before. He was in a bad mood till the end of the day although I apologized to him.

fear – strach
Mary is an extremely brave person. She is not afraid of parachuting, bungee jumping or hang-gliding. She wanted to convince me to try parachuting but the only thing I was able to do was to get onto the plane. However, I was too terrified to jump from it. I would like to do some extreme sports but I can’t overcome fear.

friendship – przyjaźń
A good friend is someone who never lets you down, and who you can always rely on. He or she should be loyal, trusted, sincere and faithful. Tom is a person I can always count on. We made friends two years ago and we have been in a close relationship since then. He helps me in difficult times, cheers me up and raises my spirits when I am troubled or down.