Środki językowe wpływające na styl wypowiedzi

Synonimy, antonimy Synonim — wyraz bliskoznaczny. Antonim — wyraz o przeciwnym znaczeniu. Polecenie wymagające podania któregoś z nich przede wszystkim sprawdza, czy piszący zna znaczenie danego słowa. Jeśli nie rozumiemy … Czytaj dalej Środki językowe wpływające na styl wypowiedzi