Motyw mitologiczny w opowiadaniu Iwaszkiewicza Ikar

Masz rozstrzygnąć, czy Michaś z opowiadania Iwaszkiewicza i mitologiczny Ikar to podobni bohaterowie. Doszukujesz się paralelizmów pomiędzy treścią mitu a fabułą opowiadania. paralelizm – równoległość; współrzędność; jednoczesność paralela – porównanie, … Czytaj dalej Motyw mitologiczny w opowiadaniu Iwaszkiewicza Ikar